Kompetensutveckling

Yin yoga online – 21/2

Yin yoga är en lugn yoga som ökar kroppens rörelseförmåga genom att man vilar i olika sittande eller liggande ställningar under en längre tid. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yin yogan dina muskler slappna av helt och du kommer därför åt kroppens stelhet på djupet och fyller den med ny energi. Den är ett bra komplement till annan träning och eftersom att ställningarna enkelt kan justeras kan den praktiseras av alla, nybörjare som erfaren, rörlig som stel. Linn kombinerar yin yogan med andningsövningar och meditation för att hjälpa kroppen och sinnet att slappna av ytterligare.

Kursen sker digitalt via Zoom och länken till passet mejlas samma dag.

Passet är kostnadsfritt och målgruppen är frilansande skådespelare, regissörer, scenografer och kostymdesiners.

Förberedelse:  För att delta behöver du en yogamatta (eller liknande underlag), yogabolster eller lite större kuddar typ soffkuddar, några mindre kuddar och en eller flera filtar.

Linn Henriksson Strååt är utbildad yin yogalärare, men är också frilansande scenograf och kostymdesigner utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola. Med fokus på devising arbetar hon med dramatik för barn, unga och vuxna på fria grupper såväl som institutionsteatrar över hela landet. I sitt scenkonstarbete använder hon också yoga och meditation som en del av den konstnärliga processen, mer information på www.linnhenrikssonstraat.com.

Onlinepasset presenteras i samarbete med Dansalliansen

Kompetensutveckling

Yin yoga online – 14/2

Yin yoga är en lugn yoga som ökar kroppens rörelseförmåga genom att man vilar i olika sittande eller liggande ställningar under en längre tid. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yin yogan dina muskler slappna av helt och du kommer därför åt kroppens stelhet på djupet och fyller den med ny energi. Den är ett bra komplement till annan träning och eftersom att ställningarna enkelt kan justeras kan den praktiseras av alla, nybörjare som erfaren, rörlig som stel. Linn kombinerar yin yogan med andningsövningar och meditation för att hjälpa kroppen och sinnet att slappna av ytterligare.

Kursen sker digitalt via Zoom och länken till passet mejlas samma dag.

Passet är kostnadsfritt och målgruppen är frilansande skådespelare, regissörer, scenografer och kostymdesiners.

Förberedelse:  För att delta behöver du en yogamatta (eller liknande underlag), yogabolster eller lite större kuddar typ soffkuddar, några mindre kuddar och en eller flera filtar.

Linn Henriksson Strååt är utbildad yin yogalärare, men är också frilansande scenograf och kostymdesigner utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola. Med fokus på devising arbetar hon med dramatik för barn, unga och vuxna på fria grupper såväl som institutionsteatrar över hela landet. I sitt scenkonstarbete använder hon också yoga och meditation som en del av den konstnärliga processen, mer information på www.linnhenrikssonstraat.com.

Onlinepasset presenteras i samarbete med Dansalliansen

Kompetensutveckling

Yin yoga online – 7/2

Yin yoga är en lugn yoga som ökar kroppens rörelseförmåga genom att man vilar i olika sittande eller liggande ställningar under en längre tid. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yin yogan dina muskler slappna av helt och du kommer därför åt kroppens stelhet på djupet och fyller den med ny energi. Den är ett bra komplement till annan träning och eftersom att ställningarna enkelt kan justeras kan den praktiseras av alla, nybörjare som erfaren, rörlig som stel. Linn kombinerar yin yogan med andningsövningar och meditation för att hjälpa kroppen och sinnet att slappna av ytterligare.

Kursen sker digitalt via Zoom och länken till passet mejlas samma dag.

Passet är kostnadsfritt och målgruppen är frilansande skådespelare, regissörer, scenografer och kostymdesiners.

Förberedelse:  För att delta behöver du en yogamatta (eller liknande underlag), yogabolster eller lite större kuddar typ soffkuddar, några mindre kuddar och en eller flera filtar.

Linn Henriksson Strååt är utbildad yin yogalärare, men är också frilansande scenograf och kostymdesigner utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola. Med fokus på devising arbetar hon med dramatik för barn, unga och vuxna på fria grupper såväl som institutionsteatrar över hela landet. I sitt scenkonstarbete använder hon också yoga och meditation som en del av den konstnärliga processen, mer information på www.linnhenrikssonstraat.com.

Onlinepasset presenteras i samarbete med Dansalliansen

Kompetensutveckling

Yin yoga online – 31/1

Yin yoga är en lugn yoga som ökar kroppens rörelseförmåga genom att man vilar i olika sittande eller liggande ställningar under en längre tid. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yin yogan dina muskler slappna av helt och du kommer därför åt kroppens stelhet på djupet och fyller den med ny energi. Den är ett bra komplement till annan träning och eftersom att ställningarna enkelt kan justeras kan den praktiseras av alla, nybörjare som erfaren, rörlig som stel. Linn kombinerar yin yogan med andningsövningar och meditation för att hjälpa kroppen och sinnet att slappna av ytterligare.

Kursen sker digitalt via Zoom och länken till passet mejlas samma dag.

Passet är kostnadsfritt och målgruppen är frilansande skådespelare, regissörer, scenografer och kostymdesiners.

Förberedelse:  För att delta behöver du en yogamatta (eller liknande underlag), yogabolster eller lite större kuddar typ soffkuddar, några mindre kuddar och en eller flera filtar.

Linn Henriksson Strååt är utbildad yin yogalärare, men är också frilansande scenograf och kostymdesigner utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola. Med fokus på devising arbetar hon med dramatik för barn, unga och vuxna på fria grupper såväl som institutionsteatrar över hela landet. I sitt scenkonstarbete använder hon också yoga och meditation som en del av den konstnärliga processen, mer information på www.linnhenrikssonstraat.com.

Onlinepasset presenteras i samarbete med Dansalliansen

Ledarskap för scenkonstregissörer

Till hösten startar en ny sökbar omgång av kursen Ledarskap för scenkonstregissörer. Välkommen med din ansökan senast den 7 juni!

 

Vad krävs av ett samtida ledarskap inom scenkonsten? Hur kan jag som regissör fortsätta utveckla och fördjupa mitt ledarskap och vilket ansvar har jag i rollen?

TeaterAlliansen erbjuder i samverkan med Svensk Scenkonst, Fackförbundet Scen & Film och Trygghetsrådet TRS en utbildning som riktar sig till verksamma scenkonstregissörer med drivkraft att utveckla det egna ledarskapet, samt höja sin kompetens kring scenkonstinstitutionens uppdrag och kring arbetsmiljö och ansvarsfördelning i en större producerande scenkonstverksamhet.

 

Utbildningens fokusområden

Som konstnärlig arbetsledare i tidsbegränsade projekt och med ständigt nya gruppsammansättningar står scenkonstregissören inför ett komplext ledarskapsuppdrag. Under ledning av erfarna handledare och föreläsare skapas fördjupad förståelse kring ledning av arbetsgrupper och individer i kreativa processer. Tillsammans med utbildningsledaren kommer kursens deltagare få möjlighet att arbeta med det personliga ledarskapet genom självkännedom, konflikthantering och medarbetarskap i ett skräddarsytt upplägg för scenkonstregissörer.

Ett viktigt spår genom kursen är även regissörens roll i arbetsmiljöarbetet utifrån inkludering och förebyggande av trakasserier och diskriminering. Genom möten med inbjudna representanter för branschens parter och uppdragsgivare, däribland Kulturrådet, Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen och Film, får deltagarna möjlighet att samtala om och reflektera kring rollens ansvar, mandat och strukturer för samarbete.

 

Pedagogik

Kursens olika block vävs samman av en utbildningsledare med mångårig erfarenhet av att arbeta med och handleda ledare och arbetsgrupper från olika branscher. I utbildningen varvas föreläsningar och teoretiska block med praktiska övningar som tar vara på gruppens egna erfarenheter.

Utbildningsledare är Anna Wilhelmsson har arbetat som konsult på Gaia Leadership i drygt 8 år med en tonvikt på offentliga verksamheter. Fokus i många av uppdragen har varit att utveckla olika typer av ledande grupper och team så att gruppens syfte, funktion, kommunikationsmönster, de interna relationerna m.m. har stärkts. Utöver detta har Anna arbetat mycket med individuell coachning, organisationsutveckling och ledarutveckling i så väl offentlig som privat sektor. Bland uppdragen märks även ett antal kulturorganisationer där insatserna inkluderar allt från ledarskapsutbildningar, stärkande av arbetsgrupper, ledningsgruppsutveckling, organisations- och processutveckling.

Anna har även bakgrund som producent och produktionschef på Riksteatern, i båda roller med fokus på att ständigt förbättra förutsättningarna för kärnan i verksamheten, de komplexa och konstnärligt baserade processerna runt varje scenkonstproduktion.

 

Omfattning

Utbildningen genomförs i Stockholm med start hösten 2023. Upplägget består av tre utbildningsträffar om två dagar, samt en återträff.

Träffarna är förlagda sön – mån.

1) Träff 1: 3 – 4 september 2023, Heldagskonferenser (centrala Stockholm)

2) Träff 2: 22 – 23 oktober 2023, Heldagskonferenser (centrala Stockholm)

3) Träff 3: 19 – 20 november 2023, Heldagskonferenser (centrala Stockholm)

4) Återträff: våren 2024, Heldagskonferens (centrala Stockholm)

 

Antagning / Vem kan söka?

Ett krav för att söka kursen är att du fullt ut fysiskt kan delta i samtliga kursdagar, samt avsätta tid för mindre hemuppgifter mellan träffarna. En dynamisk gruppsammansättning av deltagare kommer att eftersträvas, då delar av kursens innehåll utformas utifrån deltagarnas egna erfarenheter. Urval genomförs av TeaterAlliansen i samråd med utbildningsledaren.

Antal platser: 14

 

Utbildningen riktar sig till dig som:

 • Är etablerad och professionellt yrkesverksam frilansande regissör inom scenkonstområdet.
 • Har flerårig dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete som regissör från scenkonstinstitution eller annan större producerande scenkonstverksamhet.
 • Har ett intresse av att utveckla din kunskap kring:
 • Organisationers och arbetsgruppers processer, arbetsledarskap, konflikthantering och metoder för trygghet och medbestämmande
 • Arbetsmiljö och likabehandling – juridiskt och i praktiken
 • Regissörens roll i förhållande till scenkonstorganisationens uppdrag och arbetssätt

 

Meriterande:

 • Internationell/flerspråkig erfarenhet
 • Andra erfarenheter av ledarskapsuppdrag inom scen-, film- eller kulturområdet

 

Kostnader

Utbildningen bekostas av TeaterAlliansen, vilket inkluderar lunch för samtliga deltagare, samt logi (1 natt per kursträff) för deltagare från annan ort än Stockholm. Kursdeltagaren står själv för resekostnader, samt andra ev. utgifter i samband med kursen. Ingen ersättning utgår för avsatt tid.

Är du medlem i Fackförbundet Scen & Film? Då kan du söka stipendium för omkostnader i samband med utbildningen. Skicka din ansökan till info@scenochfilm.se och skriv Elg-Lundberg fond i rubriken.

 

Så ansöker du

Anmälan sker via TeaterAlliansens kurssida genom att bifoga ditt CV + personligt brev. Obs! Handlingarna bifogas i samma dokument i följande ordning:

1) CV

2) Personligt brev.

 

Sista ansökningsdag är den 7 juni 2023.

 

I ditt CV ska följande framgå:  

 • Relevanta utbildningar
 • Hur många år du arbetat som professionell regissör inom scenkonstområdet
 • Var du arbetat och under vilken period
 • Internationell eller annan relevant erfarenhet

 

Personligt brev (max 2 sidor) där du ger en kort beskrivning av dig själv, samt svarar på följande frågor:

 • Varför du vill delta i programmet?
 • Vilka värdefulla erfarenheter tar du med dig in i utbildningsprocessen?
 • Vad önskar du utveckla framöver i ditt ledarskap?

 

Antagningsbesked

Obs! På grund av många ansökningar är sista datum för besked om antagning till kursen förlängt fram till den Besked om antagning till den 21 juni 2023.

 

Övriga villkor

Kursens upplägg bygger på att alla deltagare är aktiva och fysiskt närvarande under samtliga utbildningsträffar. Mindre hemuppgifter mellan sammankomsterna kan tillkomma. Blir du erbjuden en kursplats och tackar ja är anmälan bindande. Vid sen avanmälan eller uteblivande från kursen med andra skäl än sjukdom (sjukintyg krävs) debiteras du en avgift motsvarande 10% av kursens beräknade kostnadsvärde per deltagare, d.v.s. 4000 kr.

 

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta Karin Vestlund, projektledare för utbildningen på TeaterAlliansen: karin.vestlund@teateralliansen.se, 073-400 58 07

 

Välkommen med din ansökan!

Ansök 17 april  – 7 juni 2023

 

Tack vare utökade medel för återstarten av scenkonsten kan TeaterAlliansen nu erbjuda kompetensutveckling till fler frilansande konstnärliga yrkesgrupper, däribland scenografer, kostymdesigners och regissörer.

 

Mod, kommunikation och presentation

Kursbeskrivning

”Det handlar inte om att sälja sig själv det handlar om att presentera sig & sitt kunnande” Imor Hermann

Syfte:
Att som yrkesverksam konstnär presentera sig själv och sitt kunnande handlar ofta om mod. Modet att summera ett ibland långt yrkesliv på några få minuter. Men också modet att hitta formen att på rätt sätt kommunicera och presentera sitt kunnande och konstnärskap för en presumtiv uppdrags- och arbetsgivare så att det enkelt framkommer vem man är som yrkesperson och vad man har för erfarenhet, färdigheter och idéer att erbjuda.

 

Mål:
Kursen riktar sig till regissörer, scenografer och kostymdesigners som vill hitta självförtroende och trygghet i att presentera såväl sitt eget kunnande och konstnärskap som en projektidé inför ett möte med en teaterchef, producent eller potentiell samarbetspartner.

Genom enkla men konkreta presentationsövningar får deltagarna vägledning i att hitta adekvata sätt att förbereda och formulera sig inför ett möte med en uppdragsgivare. Men också verktyg hur vi hittar vägar att nå presumtiva uppdrags- och arbetsgivare.

 

Hur presenterar jag mig själv och mitt kunnande och konstnärskap för en presumtiv arbetsgivare?

Hur förmedlar jag min konstnärliga idé till en potentiell uppdragsgivare eller ett nytt team?

Hur formulerar vi bäst brev och cv:n till de yrkespersoner vi vill nå?

 

Vi kommer att arbeta under fyra intensiva dagar med hemuppgifter inför varje dag som en obligatorisk del av kursens upplägg. Deltagarna har möjlighet att ta med laptop med CV, foton, eller annat presentationsmaterial för feedback från Imor.

OBS! Kursupplägget bygger på att deltagarna kan närvara alla dagar och även har möjlighet att avsätta tid till självständigt arbete på kvällarna.

Imor Hermann är teaterregissör, castingdirector och legitimerad psykoterapeut.
Efter ett långt yrkesliv inom filmen och nästan sex år på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm som casting director, delar han numera sin tid mellan casting och pedagogik samt som psykoterapeut på egen mottagning i Stockholm. Imor har under många år gett kursen Mod, Kommunikation och Presentation på bland annat Teaterhögskolorna i Stockholm och i Luleå, på Kulturakademin och Teater-, Musik- och Dansalliansen.’

Antal platser: 8 – 12

citat från kursdeltagare

”genomgående i kursen …..en humoristisk, tillåtande, trygg men också koncentrerad atmosfär”

”rummet kändes lika tryggt, inbjudande och tillåtande och upplägget var fantastiskt

” mycket lärorikt att få se sig själv presentera sig och dessutom lärorikt att få titta på o inspireras av andra”

”fantastisk jobb och bra pedagogiskt utfört där alla blev sedda och fick ta utrymme”

FORUM T: samtal om regi, del 2

Teaterns relationen till rum och visualitet har förändrats genom teaterhistorien. Från teatern som en rituell plats, moralisk institution, borgerlig underhållning, gesamtkunstwerk eller den tomma spelplatsen. Suggestion eller verfremdung, det immersiva, det visuella, eller digitala. Listan kan göras lång på olika inriktningar där många idag existerar vid sidan av varandra.

Den 17 september bjuder Turteatern och Teateralliansen in till ett heldagsseminarium med syfte att fördjupa samtalet om teaterregi. I Samtal om regi, del 2 kommer vi fokusera på regissörens förhållningssätt till rum, plats och visualitet. Vad är regissörens visuella och rumsliga utgångspunkt? Hur ser regissörens eget arbete ut med rum, och hur ser samarbetet med scenograf, ljusdesigner eller andra visuella praktiker ut? Hur förhåller sig regissören till den historiska plats som teatern och teaterscenen är i relation till andra rum? Utifrån dessa frågor vill vi fördjupa oss kring rummets betydelse för teatern och dess inverkan på olika regissörers konstnärskap.

Med detta samtal vill vi fortsätta undersöka regissörens roll i den samtida teatern och skapa ett forum där regissörer själva talar om sina praktiker. Under våren 2022 genomförde Turteatern ett första seminarium om regi där vi utgick från regissörens relation till regibegreppet och dess problem och potential i rollen som scenkonstnär.

OBS! Seminariet kommer hållas på engelska.

Målgrupp: regissörer, scenografer och övriga intresserade
Program, gäster och biljetter, se Turteaterns hemsida

 

Teateralliansen kompetensutveckling intimitetsregi

Intimitet på scen, TV och film

De senaste åren har synen på hur vi arbetar med scener som innehåller intimitet, simulerat sex, simulerat sexuellt våld och nakenhet förändrats. Med mer kunskap om intimitet, integritet, samtycke och personliga gränser har en ny yrkesroll vuxit fram med spetskompetens inom koreografi, narrativ och förståelse för skådespelarens processer i förhållande till rollkaraktärens vilja och motivation.

I denna workshopen får deltagarna undersöka och reflektera över begrepp som intimitet, integritet och samtycke. Genom att utforska den metod som Malin själv använder när hon koreograferar intima scener får deltagarna möjlighet att, utifrån en given scen och ett tydligt ramverk, utforska hur personliga gränser omvandlas till frihet och öppnar upp för kreativa möjligheter.

Denna workshop är för skådespelare och regissörer och ger en introduktion till hur samarbetet mellan intimitetskoordinator-skådespelare-regissör fungerar. OBS! Ingen nakenhet eller simulerat sex kommer förekomma i denna workshop.

Förberedelse: Var klädd i mjuka kläder som ger rörelsefrihet. Ta med vattenflaska, papper och penna.

Antal platser: 9-16

Malin B. Erikson är en kvalificerad och SAG-AFTRA recoginzed  intimitetskoordinator som introducerade intimitetskoordinering till Sverige 2019 som landets första intimitetskoordinator. Hon är specialist på att koreografera intima scener för TV, film och liveframträdanden samtidigt som hon implementerar bästa praxis, säkerhet och välbefinnande för skådespelare och övrig personal. Som pionjär handlar en stor del av Malins arbete om att sprida kunskap, vilket hon ofta gör genom att vägleda produktionsbolag och organisationer, hålla föreläsningar/workshops och delta i olika typer av offentliga- och branschevenemang.

Till hennes repertoar finns bla. aktuella Snabba Cash (Netflix) och Knutby (TV4/cmore) och kommande Händelser vid vatten (SVT) och samt produktioner på bla. Stadsteatern/Kulturhuset, Dramaten, Göteborgs Stadsteater och Vadstena Akademien.

Läs mer på: malinberikson.com/intimacy

 

Ledarskap för scenkonstregissörer

På grund av stort intresse utlyser vi nu ytterligare en omgång av kursen Ledarskap för frilansande scenkonstregissörer med sista ansökningsdag den 11 september 2022! 

 

Vad krävs av ett samtida ledarskap inom scenkonsten? Hur kan jag som regissör fortsätta utveckla och fördjupa mitt ledarskap och vilket ansvar har jag i rollen?

TeaterAlliansen erbjuder i samverkan med Svensk Scenkonst, Fackförbundet Scen & Film och Trygghetsrådet TRS en utbildning som riktar sig till verksamma scenkonstregissörer med drivkraft att utveckla det egna ledarskapet, samt höja sin kompetens kring scenkonstinstitutionens uppdrag och kring arbetsmiljö och ansvarsfördelning i en större producerande scenkonstverksamhet.

 

Utbildningens fokusområden

Som konstnärlig arbetsledare i tidsbegränsade projekt och med ständigt nya gruppsammansättningar står scenkonstregissören inför ett komplext ledarskapsuppdrag. Under ledning av erfarna handledare och föreläsare skapas fördjupad förståelse kring ledning av arbetsgrupper och individer i kreativa processer. Tillsammans med utbildningsledaren kommer kursens deltagare få möjlighet att arbeta med det personliga ledarskapet genom självkännedom, konflikthantering och medarbetarskap i ett skräddarsytt upplägg för scenkonstregissörer.

Ett viktigt spår genom kursen är även regissörens roll i arbetsmiljöarbetet utifrån inkludering och förebyggande av trakasserier och diskriminering. Genom möten med inbjudna representanter för branschens parter och uppdragsgivare, däribland Kulturrådet, Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen och Film, får deltagarna möjlighet att samtala om och reflektera kring rollens ansvar, mandat och strukturer för samarbete.

 

Pedagogik

Kursens olika block vävs samman av en utbildningsledare med mångårig erfarenhet av att arbeta med och handleda ledare och arbetsgrupper från olika branscher. I utbildningen varvas föreläsningar och teoretiska block med praktiska övningar som tar vara på gruppens egna erfarenheter.

Utbildningsledare kommer att vara Anna Wilhelmsson har arbetat som konsult på Gaia Leadership i drygt 7 år med en tonvikt på offentliga verksamheter. Fokus i många av uppdragen har varit att utveckla olika typer av ledande grupper och team så att gruppens syfte, funktion, kommunikationsmönster, de interna relationerna m.m. har stärkts. Utöver detta har Anna arbetat mycket med individuell coachning, organisationsutveckling och ledarutveckling i så väl offentlig som privat sektor. Bland uppdragen märks även ett antal kulturorganisationer där insatserna inkluderar allt från ledarskapsutbildningar, stärkande av arbetsgrupper, ledningsgruppsutveckling, organisations- och processutveckling.

Anna har även bakgrund som producent och produktionschef på Riksteatern, i båda roller med fokus på att ständigt förbättra förutsättningarna för kärnan i verksamheten, de komplexa och konstnärligt baserade processerna runt varje scenkonstproduktion.

 

Omfattning

Utbildningen genomförs i Stockholm med start hösten 2022. Upplägget består av tre utbildningsträffar om två dagar, samt en återträff efter sex månader. Träffarna är förlagda sön – mån.

1) Träff 1: 6 – 7 november 2022, Heldagskonferenser (centrala Stockholm)

2) Träff 2: 11 – 12 december 2022, Heldagskonferenser (centrala Stockholm)

3) Träff 3: 22 – 23 januari 2023, Heldagskonferenser (centrala Stockholm)

4) Återträff: preliminärt måndagen den 12 juni 2023, Heldagskonferens (centrala Stockholm)

 

Antagning / Vem kan söka?

Ett krav för att söka kursen är att du fullt ut fysiskt kan delta i samtliga kursdagar, samt avsätta tid för mindre hemuppgifter mellan träffarna. En dynamisk gruppsammansättning deltagarnas kommer att eftersträvas, då delar av kursens innehåll utformas utifrån deltagarnas egna erfarenheter. Urval genomförs av TeaterAlliansen i samråd med utbildningsledaren.

Antal platser: 14

 

Utbildningen riktar sig till dig som:

 • Är etablerad och professionellt yrkesverksam frilansande regissör inom scenkonstområdet.
 • Har flerårig dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete som regissör från scenkonstinstitution eller annan större producerande scenkonstverksamhet.
 • Har ett intresse av att utveckla din kunskap kring:
 • Organisationers och arbetsgruppers processer, arbetsledarskap, konflikthantering och metoder för trygghet och medbestämmande
 • Arbetsmiljö och likabehandling – juridiskt och i praktiken
 • Regissörens roll i förhållande till scenkonstorganisationens uppdrag och arbetssätt

Meriterande:

 • Internationell/flerspråkig erfarenhet
 • Andra erfarenheter av ledarskapsuppdrag inom scen-, film- eller kulturområdet

 

Kostnader

Utbildningen bekostas av TeaterAlliansen, vilket inkluderar lunch för samtliga deltagare, gemensam middag vid den första kursträffen, samt logi (1 natt per kursträff) för deltagare från annan ort än Stockholm. Kursdeltagaren står själv för resekostnader, samt andra ev. utgifter i samband med kursen. Ingen ersättning utgår för avsatt tid.

Är du medlem i Fackförbundet Scen & Film? Då kan du söka stipendium för omkostnader i samband med utbildningen. Skicka din ansökan till info@scenochfilm.se och skriv Elg-Lundberg fond i rubriken.

 

Så ansöker du

Anmälan sker via TeaterAlliansens kurssida genom att bifoga ditt CV och personligt brev. Obs! Handlingarna bifogas i samma dokument i följande ordning: 1) CV 2) Personligt brev.

Sista ansökningsdag är den 11 september 2022.

I ditt CV ska följande framgå:  

 • Relevanta utbildningar
 • Hur många år du arbetat som professionell regissör inom scenkonstområdet
 • Var du arbetat och under vilken period
 • Internationell eller annan relevant erfarenhet

 

Personligt brev (max 2 sidor) där du ger en kort beskrivning av dig själv, samt svarar på följande frågor:

 • Varför du vill delta i programmet?
 • Vilka värdefulla erfarenheter tar du med dig in i utbildningsprocessen?
 • Vad önskar du utveckla framöver i ditt ledarskap?

 

Antagningsbesked

Besked om antagning skickas ut till samtliga sökande senast den 21 september 2022.

 

Övriga villkor

Kursens upplägg bygger på att alla deltagare är aktiva och fysiskt närvarande under samtliga utbildningsträffar. Mindre hemuppgifter mellan sammankomsterna kan tillkomma. Blir du erbjuden en kursplats och tackar ja är anmälan bindande. Vid sen avanmälan eller uteblivande från kursen med andra skäl än sjukdom (sjukintyg krävs) debiteras du en avgift motsvarande 10% av kursens beräknade kostnadsvärde per deltagare, d.v.s. 4000 kr.

 

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta Karin Vestlund, projektledare för utbildningen på TeaterAlliansen: karin.vestlund@teateralliansen.se, 073-400 58 07

 

Välkommen med din ansökan!

Ansök 17 augusti – 11 september 2022

 

Tack vare utökade medel för återstarten av scenkonsten kan TeaterAlliansen nu erbjuda kompetensutveckling till fler frilansande konstnärliga yrkesgrupper, däribland scenografer, kostymdesigners och regissörer.

 

Photoshop Grunder

PHOTOSHOP Grunder riktar sig till dig som skådespelare, regissör eller scenograf som inte tidigare arbetat i Photoshop, men vill komma igång med att själv kreativt kunna hantera bilder till exempelvis din hemsida, sociala kanaler eller en idépresentation.

 

Kursen är uppdelad i tre grundläggande moment:

 1. Photoshop miljö och lagerpanelen – Ingående om lager, lagermaskering och markeringsverktyg.
 2. Redigering av bilder – verktyg för nyans och färgändringar, flera möjliga verktyg och tillvägagångssätt. Bildupplösning.
 3. Färg och penslar – färgrymder i Photoshop, gråskala, olika markeringsverktyg, blandlägen. Penselbibliotek.

Exempel:

 • introduktion till lagerpanelen, ingående om lager.– bildredigering, ljus- och färgkorrigering av bilder.
 • frilägga objekt, collage mm.– introduktion till penslar, skapa egen penselbibliotek.
 • om färger, ändra färg på objekt/plagg.
 • enkel bildkomposition och användning av text i Photoshop.
 • grundläggande om filtyper, bildstorlekar och bildupplösning.
 • om bilder för webben och för utskrift.

Kursen ger också en inblick i hur du kan arbeta med och skicka stora original, bl.a. storleksanpassning av bilder för e-post, hemsidor m.m.

 

Tekniska krav

I kursen används den senaste versionen av programmet Adobe Photoshop CC på svenska. Ladda ned programvaran inför kursstart. Programvara ingår ej, men finns att ladda ned på Adobes webbplats. Via länken kan du även installera en provversion som gäller i 7 dagar: https://www.adobe.com/se/creativecloud/photography/compare-plans.html#mini-plans-web-cta-photoshop-lightroom-card

 

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för deltagare (Programvara Photoshop CC ingår ej, se tekniska krav), men vid sen avbokning eller uteblivet deltagande utgår en avgift på 1000 kr. När du tackar ja till en kursplats förbinder du dig att delta vid samtliga kurstillfällen.

 

 

Antagning/Urval

Deltagarurval görs av TeaterAlliansen i samråd med kursledaren ihop en deltagargrupp med reserver. Kursen ges i samarbete med Fackförbundet Scen & Film, därför kommer förbundets medlemmar att prioriteras i urvalet. Alla sökande får information om de blivit antagna till kursen via mail senast den 12/10.

OBS! Efter intresseanmälan på TeaterAlliansen.se kommer du att få en enkät skickad till den mailadress du angivit. Enkäten består av ett antal frågor kring dina tidigare erfarenheter av/förkunskaper inom Adobe Photoshop CC och svaren behandlas som underlag till urvalet för att skapa en grupp med liknande förkunskaper. Intresseanmälan till kursen utan kompletterande enkätsvar kommer att behandlas som ofullständig. Saknar du mail med enkätfrågor inom 24 timmar efter din intresseanmälan kontakta: karin.vestlund@teateralliansen.se 

Antal platser: 4 – 7

 

Datum & tid

16 – 18 oktober (sön-tis, halvdagar)
söndag 10 – 14.30 (inkl 30 min lunch)
övriga dagar 9 – 13

Plats

STOCKHOLM; TeaterAlliansens kurslokal, Kvarnholmsvägen 56, 131 31 Nacka

 

Om kursledaren

Joanna Bodzek är formgivare, konstnär och fotograf och har använt Photoshop regelbundet i sitt arbete i över 20 år. Som utbildare hon sedan 2013 undervisat i de egendesignade kurserna Digitalt textiltryck PRO och Photoshop, samt arbetat som konsult i digitalt tryck och gästlärare i Photoshop på Konstfack Textil.