TeaterAlliansens personuppgiftspolicy

TeaterAlliansen är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och GDPR (General Data Protection Regulation).

De personuppgifter TeaterAlliansen samlar in kommer att behandlas med respekt för din integritet. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut, publiceras eller säljas till tredje part utan att inhämta ditt godkännande.

Personuppgifter som samlas in
TeaterAlliansen samlar in personuppgifter t.ex. namn, personnummer, kontaktuppgifter och CV från dig som ansöker om anställning, erbjuds att tillhöra Unga TeaterAlliansen eller söker till våra aktiviteter (kurser, workshops m.m.). Utöver det samlas e-postadress in från dig som önskar ta emot informationsutskick.

Samtycke och användning av personuppgifter
När du godkänner lagring av dina personuppgifter samtycker du till att dessa används i enlighet med nedanstående punkter:

  • Insamlade personuppgifter lagras i första hand för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig och Teateralliansens verksamhet. Därutöver används insamlade personuppgifter i samband med framtagande av statistik, redovisningar, undersökningar och utvärderingar där uppgifterna redovisas anonymt.
  • Insamlade personuppgifter från TeaterAlliansens anställningsomgångar behandlas och lagras som längst 5 år från ansökningsdatum. Detta för att förenkla ansökningsförfarandet vid kommande anställningsomgångar.
  • Insamlade personuppgifter från dig som erbjuds att tillhöra Unga TeaterAlliansen behandlas och lagras som längst t.o.m. den 30 juni 3 år efter din examen från någon av landets teaterhögskolor.
  • Insamlade personuppgifter från ansökningar till och genomförande av TeaterAlliansens aktiviteter behandlas och lagras som längst 18 månader. Dokumentation, t.ex. foton, från genomförda aktiviteter behandlas och lagras efter samtycke.
  • Insamlade personuppgifter i syfte att skicka ut information via e-post behandlas och lagras från och med tidpunkt då samtycke lämnas till det att samtycke återkallas.

Rättslig grund
När du lämnar dina personuppgifter till TeaterAlliansen godkänner du att TeaterAlliansen registrerar, behandlar och lagrar uppgifterna enligt angivna ändamål. Detta gäller uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse (t.ex. bokföringslagen), intresseavvägning eller samtycke.

Dina rättigheter
Du äger rätten till dina personuppgifter och har möjlighet att påverka den information som lagras. TeaterAlliansen kommer att rätta eventuella felaktiga uppgifter som påtalas.

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill återkalla ditt samtycke, kontakta TeaterAlliansens kansli via e-post teateralliansen@teateralliansen.se. Är du efter kontakt med kansliet inte nöjd med vår behandling av personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.