TeaterAlliansen anställer skådespelare med start 1 november 2021

TeaterAlliansens styrelse har fattat beslut om att från 1 november 2021 anställa minst 10 skådespelare. Ansökan är öppen här på hemsidan under perioden 3 maj till 22 juni 2021.

För att vara behörig att ansöka om anställning måste du uppfylla två grundkrav och ska:

  • under de senaste tre åren ha arbetat som frilansande skådespelare och under den tiden ha haft anställning inom yrket minst tolv månader
  • under de senaste femton åren haft minst fem års sammanlagd anställning som skådespelare vid statligt stödda institutionsteatrar eller fria teatrar med verksamhets- eller projektbidrag via Kulturrådet.

Ansökan
För att ansöka behöver du ha ett konto hos TeaterAlliansen. Du som inte har ett konto skapar det i samband med att du ansöker. Om du ansökte 2019 ligger din ansökan kvar och du behöver bara komplettera den.

I ansökan ska du, förutom person- och kontaktuppgifter, lägga in de anställningar du haft på statligt stödda institutionsteatrar och/eller fria teatrar med verksamhets- eller projektbidrag via Kulturrådet under perioden 2006-07-01 – 2021-06-30. Du ska också lägga in alla anställningar du haft som skådespelare under perioden 2018-07-01 – 2021-06-30. Hänsyn tas vid längre sjukskrivningar och föräldraledighet.

Vad händer sen?
När ansökningsperioden är slut sammanställer vi varje sökandes totala, kvalificerande anställningstid enligt ovan. Ett antal av de sökande kommer under augusti och september att elektroniskt få skicka in kontrakt som styrker anställningarna i ansökan samt eventuella intyg från Försäkringskassan. Vi ber dig därför att i samband med ansökan ha alla kontrakt och intyg tillgängliga.

De sökande erbjuds anställning i turordning baserat strikt på tid inom yrket enligt ovan. TeaterAlliansen gör inga konstnärliga eller andra bedömningar av de sökande.

Mer information
Om du vill få en påminnelse och ytterligare information när ansökningsperioden öppnar fyller du i dina kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Läs mer om TeaterAlliansen och vad anställningen innebär här.

Har du frågor är du välkommen att mejla till ansokan@teateralliansen.se eller 08-452 21 20.