Anställning på TeaterAlliansen

Vårt huvuduppdrag är att ge professionella frilansande skådespelare en villkorad grundanställning. Anställningen innebär en arbetsplatstillhörighet med social och ekonomisk trygghet.

Under de 22 år som TeaterAlliansen funnits har antalet anställda skådespelare ökat från 66 1999 till dagens 170.

Anställningsomgångar
När bolagets ekonomi tillåter utlyser vi nya tjänster. Sedan 2011 har vi haft anställningsomgångar vartannat år. Vår förhoppning är att kunna utlysa en anställningsomgång under 2021 men styrelsen har ännu inte fattat något beslut om det.

Kvalifikationer
För att vara behörig att ansöka om anställning måste de sökande uppfylla två grundkrav och ska:

  • under de senaste tre åren ha arbetat som frilansande skådespelare och under den tiden ha haft anställning inom yrket minst tolv månader
  • under de senaste femton åren haft minst fem års sammanlagd anställning som skådespelare vid teatrar med statligt bidrag, antingen institutionsteatrar eller fria teatrar.

De utlysta anställningarna erbjuds de sökande i turordning baserat på sammanlagd anställningstid enligt kriterierna ovan – inga andra bedömningar görs.

Mer information
Om du vill få mejl när det blir aktuellt att söka anställning på TeaterAlliansen nästa gång fyller du i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan.

Läs mer om TeaterAlliansen och hur anställningen fungerar här.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på teateralliansen@teateralliansen.se eller telefon 08-452 21 20.