TeaterAlliansen anställer skådespelare med start 1 november 2021

Ansökan är nu stängd

Vad händer nu?

Efter sommarens semesterperiod går TeaterAlliansen igenom ansökningarna. Om vi har frågor kring din ansökan eller vill att du ska skicka in bilagor kommer vi att kontakta dig.

Samtliga sökande får under oktober månad besked via mejl om de kan erbjudas anställning eller inte.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på ansokan@teateralliansen.se eller telefon 08-452 21 20.

Ansökningskriterier

För att vara behörig att ansöka om anställning måste du uppfylla två grundkrav, du ska: 

  • under de senaste tre åren ha arbetat som frilansande skådespelare och under den tiden haft anställning inom yrket minst tolv månader 
  • under de senaste femton åren haft minst fem års sammanlagd anställning som skådespelare vid statligt stödda institutionsteatrar eller fria teatrar med verksamhets- eller projektbidrag via Kulturrådet. 

Om du befinner dig i en frilansanställning eller har träffat avtal om ett framtida frilanskontrakt som skådespelare är det inget hinder för att söka anställning. 

Anställning erbjuds sökande i turordning baserat på sammanlagd kvalificerande anställningstid de senaste femton åren vid statligt stödda institutionsteatrar eller fria teatrar med verksamhets- eller projektbidrag via Kulturrådet, inga andra bedömningar görs. Läs mer om TeaterAlliansen.