TeaterAlliansen anställer skådespelare med start 1 november 2021

För att ansöka fyller du i ansökningsformuläret som du når via knappen “Till ansökan” längst ned på sidan.

Förutom personuppgifter efterfrågas information om utbildning och anställningar som skådespelare samt eventuell frånvaro i form av sjukskrivning och/eller föräldraledighet.

För att vara behörig att ansöka om anställning måste du uppfylla två grundkrav, du ska:

  • under de senaste tre åren ha arbetat som frilansande skådespelare och under den tiden haft anställning inom yrket minst tolv månader
  • under de senaste femton åren haft minst fem års sammanlagd anställning som skådespelare vid statligt stödda institutionsteatrar eller fria teatrar med verksamhets- eller projektbidrag via Kulturrådet.

Om du befinner dig i en frilansanställning eller har träffat avtal om ett framtida frilanskontrakt som skådespelare är det inget hinder för att söka anställning.

Anställning erbjuds sökande i turordning baserat på sammanlagd kvalificerande anställningstid de senaste femton åren vid statligt stödda institutionsteatrar eller fria teatrar med verksamhets- eller projektbidrag via Kulturrådet, inga andra bedömningar görs. Läs mer om TeaterAlliansen.

Ansökans olika delar

För att ansöka behöver du ha ett konto hos TeaterAlliansen. Du skapar ett konto genom att klicka på knappen TILL ANSÖKAN längst ned på sidan. Du som har ett konto sedan tidigare loggar in via knappen med samma e-postadress och lösenord som du angav vid registreringen. Om du ansökte 2019 ligger dina uppgifter kvar och du behöver bara komplettera din ansökan.

Ansökan stänger den 22 juni kl. 24.00. Därefter kan du se de uppgifter du lämnat men de går inte att redigera eller skicka in.

Vi rekommenderar att du fyller i ansökan på en dator – inte i mobilen. Ansökningsformuläret funkar bäst i webbläsarna Chrome och Safari.

Innan du börjar fylla i ansökan ber vi dig läsa igenom informationen nedan noggrant.

Föräldraledighet och längre sjukskrivning

Under rubriken Frånvaro ska du fylla i perioder av sammanhängande föräldraledighet och/eller sjukskrivning om minst 30 dagar under de senaste 15 åren. Vid sådan frånvaro förskjuts den period för vilken du ska fylla i anställningar automatiskt.

Sjukskrivning och/eller föräldraledighet som infallit under en period då du haft anställning ska du inte ta med i ansökan.

Utbildning

Under rubriken Utbildning ska du fylla i uppgifter om du har skådespelar- eller mimutbildning på minst tre år från svensk högskola/universitet. Sådan utbildning ökar din kvalifikationstid med 12 månader. Flerårig, sammanhängande skådespelarutbildning utanför Sverige, motsvarande svensk teaterhögskola, kan komma att tillgodoräknas.

Anställningar som skådespelare

Under rubriken Anställning ska du fylla i uppgifter om dina anställningar som skådespelare under de senaste 15 åren (2006-07-01–2021-06-30). Perioder av frånvaro pga sjukskrivning och/eller föräldraledighet justerar automatiskt perioden i ditt ansökningsformulär.

Ange noggrant arbetsgivarens namn och anställningsperiod med start- och slutdatum. Det är dessa uppgifter som kvalificerar dig för en eventuell anställning på TeaterAlliansen.

Anställningar utomlands

Anställning hos utländska arbetsgivare är enligt vårt kollektivavtal inte kvalificerande när det gäller de anställningar med statligt stöd som ska anges den senaste 15-årsperioden. De är dock kvalificerande för att uppfylla kravet för den senaste 3-årsperioden. Vi ber dig att i din ansökan ange de anställningar du haft hos utländska arbetsgivare under hela 15-årsperioden då det är viktig information för oss inför eventuell framtida utveckling av kriterierna.

Bilagor

Du kan under augusti/september bli ombedd att elektroniskt skicka in kontrakt och intyg som styrker de uppgifter du angett i ansökan. Om vi ber dig skicka in bilagor får du samtidigt en instruktion om hur du gör det. Att du får skicka in bilagor innebär inte automatiskt att du kommer att erbjudas anställning.

Vad händer sen?

Efter sommarens semesterperiod går TeaterAlliansen igenom ansökningarna. Om vi har frågor kring din ansökan eller vill att du ska skicka in bilagor kommer vi att kontakta dig.

Samtliga sökande får under oktober månad besked via mejl om de kan erbjudas anställning eller inte.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på ansokan@teateralliansen.se eller telefon 08-452 21 20.