TeaterAlliansen

Anställning av frilansande skådespelare

TeaterAlliansen erbjuder professionella, yrkesverksamma, frilansande skådespelare en villkorad grundanställning. Genom sin anställning får skådespelarna en ekonomisk och social trygghet samt en kontinuerlig arbetsplatstillhörighet.

De anställda tar tjänstledigt för att arbeta som skådespelare hos andra arbetsgivare och återvänder till sin anställning på TeaterAlliansen mellan sina uppdrag. För att behålla sin anställning måste skådespelarna uppfylla kraven för arbete inom sitt yrke utanför TeaterAlliansen.

TeaterAlliansen anställer med jämna mellanrum och har gått från att 1999 vara 66 anställda skådespelare till att vara drygt 173 våren 2024.

Ansökan om anställning

När TeaterAlliansen har ekonomiska möjligheter att nyanställa utlyses en ansökningsomgång med ansökningstid om 4-6 veckor. Ansökan sker i en digital ansökningsportal.

Nästa anställningsomgång beräknas kunna ske under 2025. Anmäl dig till våra utskick i formuläret nedan så får du information när det är dags.

För att vara behörig att ansöka om anställning måste du uppfylla två grundkrav, du ska:

  • under de senaste tre åren ha arbetat som frilansande skådespelare och under den tiden haft anställning inom yrket minst tolv månader
  • under de senaste femton åren haft minst fem års sammanlagd anställning som skådespelare vid statligt stödda institutionsteatrar eller fria teatrar med verksamhets- eller projektbidrag via Kulturrådet.

Anställning erbjuds sökande i turordning baserat på sammanlagd kvalificerande anställningstid de senaste femton åren vid statligt stödda institutionsteatrar eller fria teatrar med verksamhets- eller projektbidrag via Kulturrådet, inga andra bedömningar görs.

Kriterierna för anställning regleras i ett kollektivavtal mellan Fackförbundet Scen & Film och Svensk Scenkonst.

Läs mer om TeaterAlliansen.

Fyll i din uppgifter nedan om du vill prenumerera på våra utskick.