Anställning på TeaterAlliansen

Vårt huvuduppdrag är att ge professionella frilansande skådespelare en villkorad grundanställning. Anställningen innebär en arbetsplatstillhörighet med social och ekonomisk trygghet.

Under de 20 år som TeaterAlliansen funnits har antalet anställda skådespelare ökat från 66 1999 till dagens 170.

När bolagets ekonomi tillåter utlyser vi nya tjänster. Sedan 2015 har vi haft anställningsomgångar vartannat år. För att vara behörig att ansöka om anställning måste de sökande uppfylla två grundkrav och ska:

  • under de senaste tre åren ha arbetat som frilansande skådespelare och under den tiden ha haft anställning inom yrket minst tolv månader
  • under de senaste femton åren haft minst fem års sammanlagd anställning som skådespelare vid teatrar med statligt bidrag, antingen institutionsteatrar eller fria teatrar.

De utlysta anställningarna erbjuds de sökande i turordning baserat på sammanlagd anställningstid enligt kriterierna ovan – inga andra bedömningar görs.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på teateralliansen@teateralliansen.se eller telefon 08-452 21 20.

Läs mer om TeaterAlliansen och hur anställningen fungerar här.