Virtual Stage

Är du redo för att lära dig att skapa scenkonst med hjälp av VR-teknik?

TeaterAlliansen erbjuder 1 kursplats till veckokursen Virtual Stage på Den Danske Scenekunstskolen där kursdeltagarna kommer att ta del av föreläsningar och tillsammans skapa av en virtuell teaterföreställning, där publik och skådespelare möter varandra i Virtual Reality.

I Virtual Reality är handlingen centrerad på åskådaren, och publikens blick och position styrs inte nödvändigtvis av skådespelarna. Hur berättar man en historia i en föreställning, där publiken bestämmer riktningen för sin blick? Hur påverkar det öppna perspektivet produktionen och berättandet? Hur säkerställer man att publiken får den fulla upplevelsen, när de har fri rörlighet i ett Sandbox-universum, och hur förändras skådespelarens roll?

I Virtual Stage kommer vi att producera en virtuell teaterproduktion, där publik och skådespelare möter varandra i Virtual Reality. Beslut måste fattas om publikens deltagande, berättelsens struktur och förhållandet mellan det fysiska och det virtuella universum. Workshopen avslutas med en arbetsdemonstration. Workshopen bygger på välkända och väl beprövade arbetsflöden. En programmerare kommer att finnas tillgänglig för att hjälpa till att slutföra iscensättningen. Under veckan kommer det att hållas föreläsningar om användningen av XR-teknologier inom scenkonsten och relationen mellan skådespelare och publik i det virtuella universumet.

Läs mer HÄR!

Språk: danska
TeaterAlliansen erbjuder 1 kursplats till en scenograf eller regissör inom scenkonst. TeaterAlliansen bekostar den antagna deltagarens kursplats. Övriga omkostnader står deltagaren själv för.

Ansök via TeaterAlliansen genom formuläret nedan.

Plats

DDSKS KØBENHAVN
PER KNUTZONS VEJ 5
1437 KØBENHAVN K

Datum

12-16 juni + förberdande onlineföreläsningar 24-25 maj 19.00-21.30

Sista ansökningsdag var 2023-05-05.