Malmö: Vad kan platsen göra med dig? Introduktion till platsspecifik scenkonst

Hur kan vi skapa mötesplatser och konstnärliga uttryck med utgångspunkt i platsen och dess landskap och människor? Och hur kan publik och besökare bli deltagare eller medskapare i en sådan process? Vad innebär det för konstnärens arbete? Och vad innebär det för platsen?

Detta är några av de frågor som den platsspecifika kursen Vad kan platsen göra med dig? undersöker och behandlar.

Kursen vänder sig till dig som är konstnär inom teater, opera, dans, cirkus, performance som regissör, scenograf, kostymdesigner, skådespelare eller dansare och som vill expandera ditt konstnärliga arbete till andra platser än det traditionella scenrummet.

 

Kursen är uppdelad i två moment: 

22 mars: Online-föreläsning (Zoom). Introduktion till platsspecifik scenkonst. ( Obs! Introduktionsföreläsningen är obligatorisk om du vill medverka i workshopen) Ges även fristående.

24-26 april: 2-dagar fysisk workshop med praktiska övningar sker på olika platser utomhus i Malmö med bas på Kulturhuset Mazetti, Bergsgatan.

Under kursen får du möjlighet att pröva metoder för att skapa mötesplatser och konstnärliga uttryck med utgångspunkt i en specifik plats i samverkan med landskapet och dess människor. Du får också möjlighet att undersöka och reflektera kring nya sätt att socialt engagera landskap och kultur i ett konstnärligt arbete och vilka kulturella möjligheter det kan ge.

Kursen leds av Sara Erlingsdotter, regissör och lärare i scenkonst, och innehåller workshops, reflektionssamtal och kortare föreläsningar. Genom platsspecifika workshops undersöker du tillsammans med de andra kursdeltagarna olika sätt att förstå och involvera en plats i det konstnärliga arbetet. Du undersöker också hur publiken och besökarna kan omvandlas till deltagare och medskapare.

 

ANSÖKAN ÖPPNAR DEN 23 FEBRUARI

MALMÖ: Grundkurs i dramatiskt skrivande för skådespelare och regissörer

Är du regissör eller skådespelare och intresserad av att utveckla ditt dramatiska skrivande?

– Då är det här en kurs för dig!

Dramatiskt skrivande för skådespelare och regissörer består av tre undervisningstillfällen, varav det mellersta är handledning i mindre grupp. Fokus ligger på deltagarnas eget skrivande och att få ta del av metoder och verktyg för att själv kunna utveckla sitt dramatiskt skrivande. Kursen hålls av Felicia Ohly, som bland mycket annat undervisar på dramatikerlinjen på Teaterhögskolan i Malmö.

 

Kurstillfällen:

Period: 29 april – 4 juni. Handledda tillfällen varvas med eget skrivande.

29-30 april (2 dagar, kursstart), 9.00-16.00 (ramtid)

3v. individuellt skrivande

20-24 maj (ZOOM, 3h grupphandledning per grupp, tider bokas i samråd med deltagarna)

2v. individuellt skrivande

3-4 juni (2 dagar, avslut), 9.00 -16.00 (ramtid)

 

Utöver ditt eget skrivande behöver du mellan träffarna även avsätta tid för texthandledning i grupper om 3 deltagare, 3 h för varje grupp. Plats (fysiskt/digitalt) och tidpunkt beslutas av gruppen i samråd med kursledaren.

 

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för deltagare, men vid sen avbokning eller uteblivet deltagande utgår en avgift på 1000 kr. När du tackar ja till en kursplats förbinder du dig att delta vid samtliga kurstillfällen.

 

Antagning/Urval

Bifoga i din ansökan CV innehållande en beskrivning av dina tidigare (eventuella) erfarenheter inom skrivande och formulera varför du vill gå kursen.

Deltagarurval görs av TeaterAlliansen i samråd med kursledaren ihop en deltagargrupp med reserver. Kursen ges i samarbete med Fackförbundet Scen & Film, därför kommer förbundets medlemmar att prioriteras i urvalet.

 

ANSÖKAN ÖPPNAR DEN 26 FEBRUARI.

 

 

 

Om kursledaren 

Felicia Ohly är frilansande dramatiker och dramaturg. Hon har arbetat som dramaturg på Malmö Stadsteater och undervisar på Teaterhögskolan i Malmö.

 

Kursen genomförs i samarbete med Teatercentrum Södra.

Grundkurs i dramatiskt skrivande för skådespelare och regissörer

Är du regissör eller skådespelare och intresserad av att utveckla ditt dramatiska skrivande?

– Då är det här en kurs för dig!

Dramatiskt skrivande för skådespelare och regissörer består av tre undervisningstillfällen, varav det mellersta är handledning i mindre grupp. Fokus ligger på deltagarnas eget skrivande och att få ta del av metoder och verktyg för att själv kunna utveckla sitt dramatiskt skrivande. Kursen hålls av Felicia Ohly, som bland mycket annat undervisar på dramatikerlinjen på Teaterhögskolan i Malmö.

 

Kurstillfällen:

Period: 15 januari – 23 februari. Handledda tillfällen varvas med eget skrivande.

15-16 januari (2 dagar, kursstart), 9.00-16.00 (ramtid)

3v. individuellt skrivande

5-9 feb (3h grupphandledning per grupp, tider bokas i samråd med deltagarna)

2v. individuellt skrivande

22-23 februari (2 dagar, avslut), 9.00 -16.00 (ramtid)

 

Utöver ditt eget skrivande behöver du mellan träffarna även avsätta tid för texthandledning i grupper om 3 deltagare, 3 h för varje grupp. Plats (fysiskt/digitalt) och tidpunkt beslutas av gruppen i samråd med kursledaren.

 

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för deltagare, men vid sen avbokning eller uteblivet deltagande utgår en avgift på 1000 kr. När du tackar ja till en kursplats förbinder du dig att delta vid samtliga kurstillfällen.

 

Antagning/Urval

Bifoga i din ansökan CV innehållande en beskrivning av dina tidigare (eventuella) erfarenheter inom skrivande och formulera varför du vill gå kursen.

Deltagarurval görs av TeaterAlliansen i samråd med kursledaren ihop en deltagargrupp med reserver. Kursen ges i samarbete med Fackförbundet Scen & Film, därför kommer förbundets medlemmar att prioriteras i urvalet.

 

Om kursledaren 

Felicia Ohly är frilansande dramatiker och dramaturg. Hon har arbetat som dramaturg på Malmö Stadsteater och undervisar på Teaterhögskolan i Malmö.

Konstnärlig salong #3 Rummets funktion och flöde

 

Under hösten bjuder TeaterAlliansen in till tre konstnärliga salonger kring scenografi och kostymdesign med inbjudna gäster!

I Salong #3 möter vi den aktuella arkitekten Boel Hellman i ett samtal om hennes arbete och process med utgångspunkt i hur samtidsarkitekturen förhåller sig till scenografen/kostymdesignerns praktik.

Vad är det för arbete vi gör som scenografer och kostymdesigners? Hur kan vi få möjlighet att stanna upp, reflektera och uppdatera oss själva som konstnärer i förhållande till vår samtid, vår blick och vårt hantverk?

Målgrupp: Samtalet riktar sig primärt till professionellt verksamma scenografer och kostymdesigners, men också övriga intresserade konstnärer inom scenkonst och film i mån av plats.

Konstnärlig salong kureras av Charlotta Nylund, scenograf och kostymdesigner och Karin Lind, konstnär, scenograf och kostymdesigner.

 

Salong #3 – Rummets funktion och flöde

Datum: 4 december

Gäst: Boel Hellman, arkitekt

Stockholm: Slakthusområdet inomhus/utomhus. Plats meddelas i antagningsbesked.

OBS! Evenemanget äger rum i Slakthusområdet. Lokalen vi disponerar är endast delvis uppvärmd och stora delar av eventet kommer att genomföras utomhus som en platsspecifik ”walk”. Se därför till att vara ordentligt påklädd. Vi bjuder på varmt kaffe/te vid evenemangsstart. 

 

Föreläsning + guidad utomhusvisning 10-12: Med besök av en inbjuden arkitekt Boel Hellman (3XN/Happyspace) utforskar vi arkitekturen i förhållande till scenografi och kropp med fokus på funktion och flöden. Boel berättar om tankarna kring och arbetet med gestaltningsuppdraget av nya Stockholms Konstnärliga Högskola i Slakthusområdet med planerad inflytt vårterminen 2029.

 

 

#3: Boel Hellman är arkitekt SAR/MSA, utbildar på konstakademin i Berlin, Tekniska högskolan i Trondheim Hon leder sedan 5 år det svenska lokalkontoret år det danska arkitektkontoret 3XNGXN

Hon har en lång erfarenhet av att arbeta i avancerade arkitektur- och planeringsprojekt, både internationellt i västra Europa/USA och nationellt i Norden. Hellman har lång akademisk och pedagogisk erfarenhet vid sidan av sitt eget projektarbete happyspace, som lärare på arkitektprogrammet vid KTH och som samtalsledare, publika föreläsningar och seminarier genom Stockholms Arkitektförening.

Aktuell med arkitektbyrån 3XN och bidraget Att se och bli sedd som fått uppdraget att gestalta den nya byggnad i Slakthusområdet dit Stockholms konstnärliga högskola (SKH) planerar att flytta hela sin verksamhet  med inflytt 2029. Förslaget var det vinnande bidraget i en prekvalificerad anonym arkitekttävling utlysts av Atrium Ljungberg, SKH och Stockholms stad. Det vinnande förslaget publicerades 8 mars 2022 och just nu är programhandlingen avslutad.

Att se och bli sedd är ett pragmatiskt och platsanpassat förslag där arkitekturen formas efter och speglar funktionen. Med ett lätt, lekfullt och tillåtande tilltal infogas den stora kvartersvolymen med följsamhet och samtidigt karaktär in i Slakthusområdet. SKH erbjuds ett efterlängtat tredimensionellt campus kring en livligt befolkad central ljusgård. Här finns också ett diagonalt rörelsestråk som bidrar till att synliggöra verksamheten och skapa kontakt med förbipasserande. Boel är även intitiativtagare till Popuparch, som är ett ideellt internationellt projekt med mål att få till fler lättillgängliga internationella arkitketurutställningar med hög verkhöjd  att visas inom kulturcceneni Stockholm

https://3xn.com/

https://www.happyspace.se/

 

Ansökan via formuläret nedan. Antagningsbesked och lokal meddelas senast fredagen den 1 december. 

Konstnärlig salong #1 Kostymens möte med omgivningen

 

Under hösten bjuder TeaterAlliansen in till tre konstnärliga salonger kring scenografi och kostymdesign med inbjudna gäster! Hur ser konstnärens process ut? Vad ingår i arbetet och när sker det? Hur går tankarna? 

Vid det första tillfället möter vi den aktuella konstnären Ingela Ihrman i ett samtal om hennes arbete och process med utgångspunkt i hur samtidskonsten förhåller sig till scenografen/kostymdesignerns praktik.

Vad är det för arbete vi gör som scenografer och kostymdesigners? Hur kan vi få möjlighet att stanna upp, reflektera och uppdatera oss själva som konstnärer i förhållande till vår samtid, vår blick och vårt hantverk?

Målgrupp: Samtalet riktar sig primärt till professionellt verksamma scenografer och kostymdesigners, men också övriga intresserade konstnärer inom scenkonst och film i mån av plats.

Konstnärlig salong kureras av Charlotta Nylund, scenograf och kostymdesigner och Karin Lind, konstnär, scenograf och kostymdesigner.

 

Salong #1 – Kostymens möte med omgivningen

Datum: 30 oktober

Gäst: Ingela Ihrman, konstnär

Stockholm: Plats meddelas i antagningsbesked

Föreläsning 10-12: Ingela Ihrman berättar om sin konstnärliga praktik utifrån kostym, skulptur och performance.

 

#1 Ingela Ihrman är konstnär bosatt i Malmö/Stockholm och är verksam i Sverige och internationellt genom utställningar, uppdrag och egeninitierade projekt i och utanför befintliga konstrum. Genom sin praktik som omfattar bland annat skulptur, performance, video och text intresserar hon sig för vardagens starka känslor, det svåra och underbara med relationer och en kärleksfull blick vänd mot det vi kallar Naturen. I hennes arbeten ställs frågan om människan är eller inte är en del av något större. Med ett lekfullt allvar vill hon väcka ömhet och ödmjukhet inför existensens villkor. Hon samarbetar ibland med andra bildkonstnärer eller är medskapare i kollektiva scenkonstprojekt.

Ihrman har en MFA från Konstfack, Stockholm (2012). I våras visade hon soloutställningen Nocturne på Gasworks i London och har tidigare medverkat i ett flertal nationella/internationella utställningar såsom Rooted Beings, Wellcome Collection, London, (2022); A Vegetal Encounter, La Casa Ecendida, Madrid (2021); Sensing Nature From Within, Moderna Museet, Malmö (2020); Yokohama Triennale (2020); Nordic Pavilion, 58th Venice Biennale (2019); The Inner Ocean, der TANK, Institut Kunst, FHNW Academy of Art and Design, Basel (2017); What Does Art Do, 11th Gwangju Biennale (2016) and Future Flourish, Tensta Konsthall (2016).

Aktuell med utställningen Miss Brunnsviken, på Carl Eldhs Ateljémuseum i Stockholm (till 1 oktober). Hon öppnar även soloutställningen Frutti di Mare på Malmö konsthall den 29 september.

https://www.ingelaihrman.com/info/

 

Ansökan är stängd. Obs! Gästen för aktuellt datum har bytts ut p.g.a. sjukdom. Vid återbud maila karin.vestlund@teateralliansen.se senast 29/10 kl 20.00

För information om och ansökan till kommande scensamtal se teateralliansen.se/kurser

Konstnärlig salong #2 Färg och rumslighet

 

Under hösten bjuder TeaterAlliansen in till tre konstnärliga salonger kring scenografi och kostymdesign med inbjudna gäster! Hur ser konstnärens process ut? Vad ingår i arbetet och när sker det? Hur går tankarna? 

Vid det första tillfället möter vi den aktuella konstnären Karin Mamma Andersson i ett samtal om hennes arbete och process med utgångspunkt i hur samtidskonsten förhåller sig till scenografen/kostymdesignerns praktik.

Vad är det för arbete vi gör som scenografer och kostymdesigners? Hur kan vi få möjlighet att stanna upp, reflektera och uppdatera oss själva som konstnärer i förhållande till vår samtid, vår blick och vårt hantverk?

Målgrupp: Samtalet riktar sig primärt till professionellt verksamma scenografer och kostymdesigners, men också övriga intresserade konstnärer inom scen och film i mån av plats.

Konstnärlig salong kureras av Charlotta Nylund, scenograf och kostymdesigner och Karin Lind, konstnär, scenograf och kostymdesigner.

 

Salong #2 – Färg och rumslighet

Datum: 13 november

Gäst: Karin Mamma Andersson, konstnär

Stockholm: Plats meddelas i antagningsbesked

Föreläsning 10 – 12: Karin Mamma Andersson berättar om sin konstnärliga process i förhållande till rumslighet, färg och hur teatern, texten och scenografin influerat hennes måleri.

 

#1 Karin Mamma Andersson har på några få år intagit en plats som en av landets internationellt mest namnkunniga konstnärer. Uppväxten i Luleå med skogar och konstböcker besjälar hennes konst med trolsk berättarlust och referenser till såväl teater, vardagliga miljöer och andra konstnärers verk. Som konstnär skildrar Mamma Andersson levande interiörer, nakna landskap och scener ur vardagen. Hon gestaltar och återbrukar tiden i skapelser som väcker känslor, nyfikenhet och förundran. Mamma Anderssons genomslag har inneburit ett uppsving och förnyat intresse för måleriets möjligheter.

Karin Mamma Andersson har bland annat representerat Sverige på Venedigbiennalen (2003) och hennes konstverk har visats på ett flertal gallerier och museum runt om i världen såsom MoMa i New York, MoCA i Los Angeles, Nationalmuseum i Olso, Louisiana Museum of Modern Art i Danmark såväl som Moderna Museet i Stockholm.

Aktuell med utställningen Runtom Hill tillsammans med Tal R på Malmö Konsthall (till 1 oktober).

Ansökan via formuläret nedan. Antagningsbesked och lokal meddelas senast fredagen den 10 november. 

 

På grund av stort antal anmälningar är ansökan nu stängd. För information om och ansökan till kommande scensamtal se teateralliansen.se/kurser

Masterclass med Nasim Aghili

Under kursen kommer Nasim dela med sig av de queera och antirasistiska strategier hen använder sig av i sitt arbete som scenkonstregissör och performance-skapare. Alla deltagare får också ta med en egen frågeställning, ett konstnärligt dilemma eller projekt som de får möjlighet att diskutera och arbeta vidare med tillsammans med kursledare och de andra deltagarna. En unik möjlighet att vara i kreativa samtal med sina regikollegor och arbeta utifrån konkreta exempel. 

Kursen vänder sig såväl till regissörer från scenkonst och filmbranschen. Även koreografer välkomnas att söka.

 

Kursdatum: 19 januari – 19 februari (4 träffar och innehåller 2 fysiska och 2 digitala moment). Tanken är att du ska ha möjlighet att parallellt med kursen reflektera kring i ditt eget arbete med en produktion utifrån kursens tematiker.

Fredag 19 januari; STOCKHOLM (heldag) 10-16

Måndag 29 januari; ZOOM, förmiddag (halvdag) 10-13

Måndag 12 februari; ZOOM, eftermiddag (halvdag) 14-17

Måndag 19 februari; STOCKHOLM (heldag) 10-16

 

Om kursledaren

Nasim Aghili är regissör, dramatiker och konstnär med 20 års erfarenhet av performance, teaterinstallationer, musikteater och deltagande scenkonst. Nasim undervisar även på Stockholms konstnärliga högskola och Teaterhögskolan i Malmö i konstnärliga praktiker som utgår ifrån queera och dekoloniala metoder, inte sällan i kombination med communitybaserade ingångar.

 

Din Frilansekonomi med Mats Möller

Är du frilansande utövare som tar uppdrag på lön eller på egen firma? Har du koll på alla skatteavdrag, pensionsavgifter och moms?

I den här endagskursen reder vi ut alla begreppen så att du får en helhetsbild av skatter, ekonomi, pension och i vilken form du kan och vill organisera ditt frilansande yrkesliv. Och när och hur du ska planera ditt pensionssparande. Vi går igenom hur skattesystemet fungerar och vilka fällor som finns med rot- och ränteavdrag vid oregelbundna inkomster. Du får också veta hur ”frilanspensionen” fungerar och vad du ska tänka på när du varvar tjänst och F-skatt.

Målet med dagen är att du ska få nya kunskaper om skatt och pension – och förhoppningsvis en större nyfikenhet på hur du själv kan påverka och planera din ekonomi.

Målgrupp: skådespelare, dansare och musiker

Läs mer/ansök via Kulturakademin HÄR!

Performing Green

[English information for international applications below]

Vilken roll spelar scenkonsten i klimatomställningen? Vad innebär ett hållbart arbetssätt för scenkonstverkens estetik och komplexitet? Vilka metoder och
strategier behöver frilansande konstnärer för att bidra till hållbarhet i scenkonstproduktionens olika delar?

ASSITEJ Sverige bjuder tillsammans med Folkteatern Gävleborg och TeaterAlliansen in till en internationell workshop där deltagande regissörer och scenografer från åtta länder får möjlighet att tillsammans utforska hållbarhetsstrategier utifrån ettkonstnärligt perspektiv. Projektet fokuserar på att undersöka vilka konkreta verktyg enskilda scenkonstnärer,teatrar och institutioner har idag, vilka friktionsytor som kan finnas (socialt, praktisktoch konstnärligt) och vad som behövs ytterligare för en produktiv omställning. Genom handledning av utövare och producenter inom scenkonstbranschen med gedigen erfarenhet av hållbarhetsarbete ges deltagarna förutsättningar att skapa, ta tillvara och utveckla strategiska modeller och metoder för hållbar scenkonstproduktion. Kursdeltagarna ges möjlighet att tillsammans förkovra sig i hur den konstnärliga processen förhåller sig till klimatmedvetenhet och utforma ett nationellt liksom ett internationellt nätverk för konstnärligt hållbarhetsarbete.

Målgrupp: Regissörer och scenografer med intresse att undersöka hur hållbara arbetsprocesser
kan utvecklas. Workshopen riktar sig till verksamma i de nordiska och baltiska
länderna.

ANSÖK HÄR

Vid frågor kontakta:

info@assitej.se

Platser: 6-8 platser för svenska sökande. Från övriga länder antages 2 deltagare från respektive land.

Praktiskt: Arbetsspråket är engelska. Workshopen är kostnadsfri och inkluderar kost och logi ianslutning till Folkteatern Gävleborg den 27-29 januari 2024. (Ingen ersättning utgår för nedlagd tid). Deltagare bekostar själva sina resor till och från Gävle. Vi uppmuntrar till miljövänligt resande (tåg, buss).

Workshopen är ett samarbete mellan ASSITEJ Sverige, Folkteatern i Gävleborg och Teateralliansen och genomförs med ekonomiskt stöd från Nordisk Kulturkontakt.

 

 

Performing Green

[English information/link for international application]

Build understanding for how the performing arts sector can play an important role
in the transition towards a sustainable society. Investigate, find and refine concrete methods and strategies for scenographers and
directors to embrace sustainability in their artistic processes. Build a network for artistic sustainability work nationally, regionally, and
internationally.

How can the Performing arts field deal with challenges and conflicts as well as create
opportunities in the transition towards a sustainable society?
How can sustainability work integrate with the esthetics and complexities of the art
form? What tools and strategies do directors and scenographers need to work
sustainably in all stages of performing arts productions?

Aim
In this workshop the participants, directors and scenographers from 8 different
countries, will jointly explore sustainable strategies from an artistic perspective. While
being situated in the dilemma of being sustainably aware in an artistic process, the
participants will investigate what concrete tools theatres, institutions and individual
practitioners have at their disposal today, as well as distinguish what obstacles that
tend to get in our/their way.

With guidance from practitioners/producers in the performing arts sector with great
experience of sustainability work the participants will create strategic models for a
sustainable performing arts sector.

Workshop objectives

  • Build understanding for how the performing arts sector can play an important role
    in the transition towards a sustainable society.
  • Investigate, find and refine concrete methods and strategies for scenographers and
    directors to embrace sustainability in their artistic processes.
  • Build a network for artistic sustainability work nationally, regionally, and
    internationally.

 

Time & Place

Three-day workshop at Folkteatern Gävleborg in Gävle, January 27-29 2024
Digital preparational meetings (circa 90 minutes each)
13 November and
11 December 2023

 

Target group: Directors and scenographers in the Nordic Baltic region with an interest to develop
sustainable work processes.
Performing Green

 

APPLY HERE before October 1st 2023.

 

EDIT: Please notice that application later than September 20th means that you will not be able to seek mobility funding from Nordic Culture point
(read more below)

Practical
All meetings will be in English.
The workshop is free of charge including hotel and meals.
Participants from outside Sweden pay their own travels but will get a travel grant
of EUR 100. We encourage the most environmentally friendly travels methods when
possible (train, ferry).

 

If you have any questions, please don’t hesitate to contact us: info@assitej.se

The workshop is a collaboration between ASSITEJ Sverige, Folkteatern Gävleborg and Teateralliansen. The workshop is carried out with financial support from Nordisk Kulturkontakt.

FORUM:T Heldagsseminarie om regi – regissörens relation till utövaren i verket.

I samarbete med Teateralliansen bjuder teaterregissörerna Marie Nikazm BakkenGustav Englund och Olof Runsten in dig till evenemanget och seminariet Forum T med syftet att fördjupa diskussionen om teaterregi. I den fjärde utgåvan fokuseras det på regissörens relation till utövaren i verket, så som skådespelare eller annat som tilldelas agens. Inbjudna gäster från in- och utlandet tar plats i soffan på stora scen för att presentera och diskutera sitt arbete. Både regissörer och icke-regissörer är varmt välkomna att delta som publik. Efter seminariet välkomnas alla deltagare att stanna för mingel, middag och AW.

Gäster: Natalie Ringler (SE), Erik Holmström (SE), Fredrik Hannestad (NO)

Kaféet kommer vara öppet under hela dagen där det finns möjlighet att köpa lunch och/eller middag. Seminariet kommer hållas på engelska.

Biljetter kostar 110kr och inkluderar en lättare fika.

Mer info och biljetter via Turteatern