Om TeaterAlliansen

TeaterAlliansen erbjuder en unik anställningsform för frilansande skådespelare

TeaterAlliansen tillkom 1999 för att möta den offentligt stödda scenkonstens behov av flexibilitet, trygghet och utveckling för frilansande skådespelare. TeaterAlliansen drivs i aktiebolagsform och finansieras huvudsakligen genom ett statligt verksamhetsbidrag. Bolaget ägs gemensamt av Svensk Scenkonst, Fackförbundet Scen & Film samt Trygghetsrådet TRS. Bolaget har sitt kansli i Gäddviken, Nacka utanför Stockholm men verksamheten och anställningarna riktar sig till frilansande skådespelare i hela landet. TeaterAlliansen är inte ett bemanningsföretag och producerar ingen scenkonst.

TeaterAlliansens uppdrag

Anställning av frilansande skådespelare
TeaterAlliansen erbjuder etablerade, yrkesverksamma, frilansande skådespelare en villkorad grundanställning. Genom sin anställning får skådespelarna en ekonomisk och social trygghet samt en kontinuerlig arbetsplatstillhörighet. De anställda tar tjänstledigt för att arbeta som skådespelare och återvänder till sin anställning på TeaterAlliansen mellan sina uppdrag. För att behålla sin anställning måste skådespelarna uppfylla kraven för arbete inom sitt yrke utanför TeaterAlliansen.

TeaterAlliansen anställer med jämna mellanrum och har gått från att 1999 vara 66 anställda skådespelare till att vara drygt 180 under hösten 2023.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma skådespelare
TeaterAlliansens kurser, workshops och seminarier är en viktig plattform för kompetensutvecklingen i branschen. Det är en verksamhet som erbjuds hela landets professionella skådespelarkår -inte enbart de anställda på TeaterAlliansen.

Målet är att ge skådespelarna nya impulser och möjlighet att utvecklas samt att underhålla sina yrkeskunskaper. Kompetensutvecklingen i form av kurser och workshops har ökat i såväl efterfrågan som omfattning under de senaste åren, och genomförts med goda resultat.

Skådespelarutbyten
Skådespelarutbyten syftar till att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Praktiskt innebär det att en tillsvidareanställd skådespelare, på en institutionsteater, ges möjlighet att under ett år vara anställd på TeaterAlliansen. Unders samma period anställer teatern  en frilansande skådespelare. Frilansaren kan vara en av TeaterAlliansens anställda eller en skådespelare som uppfyller de grundkriterier som gäller för en anställning på TeaterAlliansen.

Skådespelarförmedling
TeaterAlliansen arbetar aktivt för att de anställda skådespelarna ska fortsätta vara bland Sveriges mest anlitade. TeaterAlliansen har genom åren skapat allt mer utbyggda kontaktnätet inom scen- och filmbranschen vilket bidrar till anställningar för skådespelarna. Det sker också genom kompetensutvecklande kurser som skapar kontakt mellan olika yrkesgrupper och uppmuntar till nätverkande.  Skådespelarna har också individuella profilsidor på hemisidan där de presenterar sig med bild, show-reel, kontaktuppgifter, röstklipp osv. Kansliets kontakt med de anställda och gemensamma personaldagar  bidrar också till att stimulera skådespelarna att vara aktiva och tillgängliga

Unga TeaterAlliansen

Nyutexaminerade skådespelar- och mimskådespelarstudenter från kandidatprogrammen på samtliga teaterhögskolor i Sverige erbjuds genom Unga TeaterAlliansen en treårig anknytning till TeaterAlliansen. Syftet är att bygga en bro mellan studierna och yrkeslivet. De får ingen anställning men har tillgång till TeaterAlliansens kansli för hjälp och rådgivning. De unga skådespelarna lyfts också fram i den förmedlande delen av verksamheten med individuella profilsidor. Årligen får de som tagit examen under året att delta i en audition inför arbetgivare i samarbete med AF Kultur och växelvis Dramaten och Stockholms Stadsteater. Anslutna till Unga TeaterAlliansen erbjuds även platser på TeaterAlliansens kurser och workshops.

Mentorprogram
Under 2016 startade TeaterAlliansen ett mentorskapsprogram i samarbete med Stockholms konstnärliga högskola. Programmet innebär att studenterna vid skådespelar- och mimskådespelarprogrammet erbjuds en av TeaterAlliansens anställda skådespelare som mentor från och med årskurs två till ett år efter att utbildningen avslutats.