TeaterAlliansen erbjuder en unik anställningsform för frilansande skådespelare

TeaterAlliansen tillkom för att möta den offentligt stödda scenkonstens behov av flexibilitet, trygghet och utveckling för frilansande skådespelare. TeaterAlliansen startade 1999, drivs i aktiebolagsform och finansieras huvudsakligen genom ett statligt verksamhetsbidrag. Bolaget ägs gemensamt av Svensk Scenkonst, Fackförbundet Scen & Film samt Trygghetsrådet TRS. Bolaget har sitt kansli i Gäddviken, Nacka utanför Stockholm men verksamheten och anställningarna riktar sig till hela landet. TeaterAlliansen är inte ett bemanningsföretag och producerar ingen scenkonst.

TeaterAlliansens uppdrag

Anställning av frilansande skådespelare
TeaterAlliansen erbjuder etablerade, yrkesverksamma, frilansande skådespelare en villkorad grundanställning. Genom sin anställning får skådespelarna en ekonomisk och social trygghet samt en kontinuerlig arbetsplatstillhörighet. De anställda tar tjänstledigt för att arbeta som skådespelare och återvänder till sin anställning på TeaterAlliansen mellan sina uppdrag. För att behålla sin anställning måste skådespelarna uppfylla kraven för arbete inom sitt yrke utanför TeaterAlliansen. Den villkorade anställningstiden bestäms av varje skådespelares mängd och kontinuitet av arbete inom yrket.

TeaterAlliansen anställer med jämna mellanrum och har gått från att 1999 vara 66 anställda skådespelare till att vara 220 under hösten 2022.

Skådespelarförmedling
TeaterAlliansen arbetar aktivt för att de anställda skådespelarna ska fortsätta vara bland Sveriges mest anlitade. Det sker bland annat genom det med åren allt mer utbyggda kontaktnätet inom scen- och filmbranschen men också genom att stimulera skådespelarna till att själva vara aktiva och tillgängliga.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma skådespelare
TeaterAlliansens kurser, workshops och seminarier är en viktig plattform för kompetensutvecklingen i branschen. Det är en verksamhet som erbjuds hela landets professionella skådespelarkår och inte enbart de anställda på TeaterAlliansen.

Målet är att ge skådespelarna nya impulser och möjlighet att utvecklas samt att underhålla sina yrkeskunskaper. Kompetensutvecklingen i form av kurser och workshops har ökat i såväl efterfrågan som omfattning under de senaste åren, och genomförts med goda resultat.

Skådespelarutbyten
Skådespelarutbyten syftar till att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Praktiskt innebär det att en tillsvidareanställd skådespelare på en institutionsteater ges möjlighet att under ett år vara anställd på TeaterAlliansen och att en frilansande skådespelare, under samma period, ersätter densamma på teatern. Frilansaren kan vara en av TeaterAlliansens anställda eller en skådespelare som uppfyller de grundkriterier som gäller för en anställning på TeaterAlliansen.

Unga TeaterAlliansen
Nyutexaminerade skådespelar- och mimskådespelarstudenter från kandidatprogrammen på samtliga teaterhögskolor i Sverige erbjuds en treårig anknytning till TeaterAlliansen. Syftet är att bygga en bro mellan studierna och yrkeslivet. De unga skådespelarna lyfts fram i den förmedlande delen av verksamheten och erbjuds platser i TeaterAlliansens kurser och workshops. De får ingen anställning men har tillgång till TeaterAlliansen för hjälp och rådgivning.

Mentorprogram
Under 2016 startade TeaterAlliansen ett mentorskapsprogram i samarbete med Stockholms dramatiska högskola. Programmet innebär att studenterna vid skådespelar- och mimskådespelarprogrammet erbjuds en av TeaterAlliansens anställda skådespelare som mentor från och med årskurs två till ett år efter att utbildningen avslutats.