27 regissörer utbildas med fokus på det personliga ledarskapet

Under hösten 2022 storsatsar TeaterAlliansens på ledarskapsprogram för scenkonstregissörer med syftet att stärka dem i rollen som arbetsledare. De områden som fokuseras under programmet är: organisation, arbetsmiljö och inkludering.

Utöver den personliga ledarskapsutvecklingen som sker under handledning av erfarna ledarskapskonsulter med lång erfarenhet av att stötta ledare och utveckling inom organisationer gästas utbildningen av representanter från Kulturrådet, Svensk scenkonst och Fackförbundet Scen & Film, Paula Lejonkula, f.d. projektledare för det partsgemensamma arbetet för inkluderande arbetsplatser inom scenkonsten, föreläsare inom området jämlikhet, mångfald och inkludering, samt inbjudna produktions- och teaterchefer för att fördjupa samtalet om scenkonstorganisationens och den frilansande regissörens uppdrag i förhållande till arbetsledarskap, arbetsmiljö och arbetet mot sexuella trakasserier.

På grund av stort intresse för den första utbildningsomgången utlystes efter sommaren ytterligare en antagningsomgång med utbildningsstart i november. Ledarskapsprogrammen pågår fram till sommaren 2023 och fler insatser inom området planeras utifrån branschens behov.

Utbildningsinsatsen genomförs i samarbete med Fackförbundet Scen & Film, Trygghetsrådet TRS och Svensk Scenkonst.

Utbildning I: 4 september 2022 – 8 maj 2023. Antagna deltagare: Johan Paus, Astrid Menasanch Tobieson, Nikazam Bakken, Nora Nilsson, Johanna Salander, Helena Sandström Cruz, Olle Jernberg, Martin Rosengardten, Sara Giese, Dennis Sandin, Malin Stenberg, Natalie Ringler, Alexander Öberg och Öllegård Groundstroem.

Utbildning II: 6 nov 2022 – 12 juni 2023. Antagna deltagare: Carl Johan Karlson, Ebba Petrén, Emma Roswall, Kajsa Isakson, Lisa Färnström, Michaela Granberg, Mikael Kallin, Py Huss-Wallin, Rebecca Örtman, Stefan Marling, Tove Sahlin, Yngve Dahlberg, Åsa Johannisson