26 regissörer utbildas med fokus på det personliga ledarskapet

Under 2022/2023 storsatsar TeaterAlliansens på ledarskapsprogram för scenkonstregissörer med syftet att stärka dem i rollen som arbetsledare. De områden som programmet fokuserar på är: organisation, arbetsmiljö och inkludering.

Utöver den personliga ledarskapsutvecklingen som sker under handledning av erfarna ledarskapskonsulter med lång erfarenhet av att stötta ledare och utveckling inom organisationer gästas utbildningen av representanter från Kulturrådet, Svensk scenkonst och Fackförbundet Scen & Film, Paula Lejonkula, f.d. projektledare för det partsgemensamma arbetet för inkluderande arbetsplatser inom scenkonsten, föreläsare inom området jämlikhet, mångfald och inkludering, samt inbjudna produktions- och teaterchefer för att fördjupa samtalet om scenkonstorganisationens och den frilansande regissörens uppdrag i förhållande till arbetsledarskap, arbetsmiljö och arbetet mot sexuella trakasserier.

Ett stort intresse gjordes två antagningsomgångar under 2022 som pågår fram till sommaren 2023.

Anmälan till en tredje utbildningsomgång med kursstart hösten 2023 utlyses i april.

Ansökan öppnar på hemsidan den 17 april. 

Utbildningsinsatsen genomförs i samarbete med Fackförbundet Scen & Film, Trygghetsrådet TRS och Svensk Scenkonst.