TeaterAlliansen presenterar den nya rapporten ”Scenkonstregissörens ledarskapsutmaingar”

Under 2022-2023 har 26 väletablerade scenkonstregissörer genomgått TeaterAlliansens utbildning Ledarskap för scenkonstregissörer med syftet att stärka dem i rollen som arbetsledare. Utifrån genomförda utbildningar släpps nu rapporten Scenkonstregissörens ledarskapsutmaningar.

Rapporten lyfter på vilket sätt utbildningen har varit en värdefull insats för gruppen frilansande regissörer och sammanställa viktiga perspektiv och insikter som förvärvats i projektet. I rapportens avslutande del sammanfattas ett antal utvecklingsområden i hopp om att dessa perspektiv ska komma branschen till nytta.

Rapportens huvudsakliga målgrupp är scenkonstregissörer och deras arbetsgivare samt andra relevanta aktörer i branschen.

Ta del av rapporten ”Scenkonstregissörens ledarskapsutmaningar”

Utbildningsinsatsen genomförs i samarbete med Fackförbundet Scen & Film, Trygghetsrådet TRS och Svensk Scenkonst.