28 regissörer utbildas med fokus på det personliga ledarskapet

Under hösten 2022 storsatsar TeaterAlliansens på ledarskapsprogram för scenkonstregissörer med syftet att stärka dem i rollen som arbetsledare. De områden som fokuseras under programmet är: organisation, arbetsmiljö och inkludering.

Den första utbildningen löper under perioden 4 september 2022 – 8 maj 2023 och utbildningsledare är Barbara Gamper, legitimerad psykolog med med lång erfarenhet av att stötta utveckling inom organisationer.

Den 4-5 september samlades 14 antagna regissörer på Vår Gård i Stockholm för en uppstartsträff med besök från bland annat Kulturrådet, Svensk scenkonst och Fackförbundet Scen & Films jurister/förhandlare, Paula Lejonkula, f.d. projektledare för det partsgemensamma arbetet för inkluderande arbetsplatser inom scenkonsten, samt inbjudna produktions- och teaterchefer för att fördjupa samtalet om scenkonstorganisationens och den frilansande regissörens uppdrag i förhållande till arbetsledarskap, arbetsmiljö och arbetet mot sexuella trakasserier.

På grund av stort intresse för utbildningen utlystes efter sommaren ytterligare en antagningsomgång med utbildningsstart i november. Ledarskapsprogrammen pågår fram till sommaren 2023 och fler insatser inom området planeras utifrån branschens behov.

Utbildningsinsatsen genomförs i samarbete med Fackförbundet Scen & Film, Trygghetsrådet TRS och Svensk Scenkonst.

Antagna deltagare utbildning I: Johan Paus, Astrid Menasanch Tobieson, Nikazam Bakken, Nora Nilsson, Johanna Salander, Helena Sandström Cruz, Olle Jernberg, Martin Rosengardten, Sara Giese, Dennis Sandin, Malin Stenberg, Natalie Ringler, Alexander Öberg och Öllegård Groundstroem.