TeaterAlliansen satsar på ledarskapsutbildning för frilansande scenkonstregissörer

Sedan hösten 2022 har ett 40-tal väletablerade scenkonstregissörer genomgått TeaterAlliansens utbildningsprogram Ledarskap för scenkonstregissörer med syftet att stärka dem i rollen som arbetsledare. Under hösten 2024 genomförs ytterligare en utbildning – denna gång i Göteborg i samarbete med sju teatrar i Västsverige.

Läs mer om programmet i Göteborg ht 2024 och ansök här. Sista ansökningsdag är den 31 maj 2024.

Rapport

2023 släpptes rapporten ”Scenkonstregissörens ledarskapsutmaningar” som utifrån intervjuer lyfter värdet av insatsen för målgruppen och sammanfattar viktiga perspektiv och insikter som förvärvats i projektet. I rapportens avslutande del identifieras ett antal utvecklingsområden i hopp om att dessa perspektiv ska komma branschen till nytta. Rapportens huvudsakliga målgrupp är scenkonstregissörer och deras arbetsgivare samt andra relevanta aktörer i branschen.

Ta del av rapporten här.

Utbildningsinsatsen genomförs i samarbete med Fackförbundet Scen & Film, Trygghetsrådet TRS och Svensk Scenkonst.