Ledarskap för scenkonstregissörer

På grund av stort intresse utlyser vi nu ytterligare en omgång av kursen Ledarskap för frilansande scenkonstregissörer med sista ansökningsdag den 11 september 2022! 

 

Vad krävs av ett samtida ledarskap inom scenkonsten? Hur kan jag som regissör fortsätta utveckla och fördjupa mitt ledarskap och vilket ansvar har jag i rollen?

TeaterAlliansen erbjuder i samverkan med Svensk Scenkonst, Fackförbundet Scen & Film och Trygghetsrådet TRS en utbildning som riktar sig till verksamma scenkonstregissörer med drivkraft att utveckla det egna ledarskapet, samt höja sin kompetens kring scenkonstinstitutionens uppdrag och kring arbetsmiljö och ansvarsfördelning i en större producerande scenkonstverksamhet.

 

Utbildningens fokusområden

Som konstnärlig arbetsledare i tidsbegränsade projekt och med ständigt nya gruppsammansättningar står scenkonstregissören inför ett komplext ledarskapsuppdrag. Under ledning av erfarna handledare och föreläsare skapas fördjupad förståelse kring ledning av arbetsgrupper och individer i kreativa processer. Tillsammans med utbildningsledaren kommer kursens deltagare få möjlighet att arbeta med det personliga ledarskapet genom självkännedom, konflikthantering och medarbetarskap i ett skräddarsytt upplägg för scenkonstregissörer.

Ett viktigt spår genom kursen är även regissörens roll i arbetsmiljöarbetet utifrån inkludering och förebyggande av trakasserier och diskriminering. Genom möten med inbjudna representanter för branschens parter och uppdragsgivare, däribland Kulturrådet, Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen och Film, får deltagarna möjlighet att samtala om och reflektera kring rollens ansvar, mandat och strukturer för samarbete.

 

Pedagogik

Kursens olika block vävs samman av en utbildningsledare med mångårig erfarenhet av att arbeta med och handleda ledare och arbetsgrupper från olika branscher. I utbildningen varvas föreläsningar och teoretiska block med praktiska övningar som tar vara på gruppens egna erfarenheter.

Utbildningsledare kommer att vara Anna Wilhelmsson har arbetat som konsult på Gaia Leadership i drygt 7 år med en tonvikt på offentliga verksamheter. Fokus i många av uppdragen har varit att utveckla olika typer av ledande grupper och team så att gruppens syfte, funktion, kommunikationsmönster, de interna relationerna m.m. har stärkts. Utöver detta har Anna arbetat mycket med individuell coachning, organisationsutveckling och ledarutveckling i så väl offentlig som privat sektor. Bland uppdragen märks även ett antal kulturorganisationer där insatserna inkluderar allt från ledarskapsutbildningar, stärkande av arbetsgrupper, ledningsgruppsutveckling, organisations- och processutveckling.

Anna har även bakgrund som producent och produktionschef på Riksteatern, i båda roller med fokus på att ständigt förbättra förutsättningarna för kärnan i verksamheten, de komplexa och konstnärligt baserade processerna runt varje scenkonstproduktion.

 

Omfattning

Utbildningen genomförs i Stockholm med start hösten 2022. Upplägget består av tre utbildningsträffar om två dagar, samt en återträff efter sex månader. Träffarna är förlagda sön – mån.

1) Träff 1: 6 – 7 november 2022, Heldagskonferenser (centrala Stockholm)

2) Träff 2: 11 – 12 december 2022, Heldagskonferenser (centrala Stockholm)

3) Träff 3: 22 – 23 januari 2023, Heldagskonferenser (centrala Stockholm)

4) Återträff: preliminärt måndagen den 12 juni 2023, Heldagskonferens (centrala Stockholm)

 

Antagning / Vem kan söka?

Ett krav för att söka kursen är att du fullt ut fysiskt kan delta i samtliga kursdagar, samt avsätta tid för mindre hemuppgifter mellan träffarna. En dynamisk gruppsammansättning deltagarnas kommer att eftersträvas, då delar av kursens innehåll utformas utifrån deltagarnas egna erfarenheter. Urval genomförs av TeaterAlliansen i samråd med utbildningsledaren.

Antal platser: 14

 

Utbildningen riktar sig till dig som:

 • Är etablerad och professionellt yrkesverksam frilansande regissör inom scenkonstområdet.
 • Har flerårig dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete som regissör från scenkonstinstitution eller annan större producerande scenkonstverksamhet.
 • Har ett intresse av att utveckla din kunskap kring:
 • Organisationers och arbetsgruppers processer, arbetsledarskap, konflikthantering och metoder för trygghet och medbestämmande
 • Arbetsmiljö och likabehandling – juridiskt och i praktiken
 • Regissörens roll i förhållande till scenkonstorganisationens uppdrag och arbetssätt

Meriterande:

 • Internationell/flerspråkig erfarenhet
 • Andra erfarenheter av ledarskapsuppdrag inom scen-, film- eller kulturområdet

 

Kostnader

Utbildningen bekostas av TeaterAlliansen, vilket inkluderar lunch för samtliga deltagare, gemensam middag vid den första kursträffen, samt logi (1 natt per kursträff) för deltagare från annan ort än Stockholm. Kursdeltagaren står själv för resekostnader, samt andra ev. utgifter i samband med kursen. Ingen ersättning utgår för avsatt tid.

Är du medlem i Fackförbundet Scen & Film? Då kan du söka stipendium för omkostnader i samband med utbildningen. Skicka din ansökan till info@scenochfilm.se och skriv Elg-Lundberg fond i rubriken.

 

Så ansöker du

Anmälan sker via TeaterAlliansens kurssida genom att bifoga ditt CV och personligt brev. Obs! Handlingarna bifogas i samma dokument i följande ordning: 1) CV 2) Personligt brev.

Sista ansökningsdag är den 11 september 2022.

I ditt CV ska följande framgå:  

 • Relevanta utbildningar
 • Hur många år du arbetat som professionell regissör inom scenkonstområdet
 • Var du arbetat och under vilken period
 • Internationell eller annan relevant erfarenhet

 

Personligt brev (max 2 sidor) där du ger en kort beskrivning av dig själv, samt svarar på följande frågor:

 • Varför du vill delta i programmet?
 • Vilka värdefulla erfarenheter tar du med dig in i utbildningsprocessen?
 • Vad önskar du utveckla framöver i ditt ledarskap?

 

Antagningsbesked

Besked om antagning skickas ut till samtliga sökande senast den 21 september 2022.

 

Övriga villkor

Kursens upplägg bygger på att alla deltagare är aktiva och fysiskt närvarande under samtliga utbildningsträffar. Mindre hemuppgifter mellan sammankomsterna kan tillkomma. Blir du erbjuden en kursplats och tackar ja är anmälan bindande. Vid sen avanmälan eller uteblivande från kursen med andra skäl än sjukdom (sjukintyg krävs) debiteras du en avgift motsvarande 10% av kursens beräknade kostnadsvärde per deltagare, d.v.s. 4000 kr.

 

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta Karin Vestlund, projektledare för utbildningen på TeaterAlliansen: karin.vestlund@teateralliansen.se, 073-400 58 07

 

Välkommen med din ansökan!

Ansök 17 augusti – 11 september 2022

 

Tack vare utökade medel för återstarten av scenkonsten kan TeaterAlliansen nu erbjuda kompetensutveckling till fler frilansande konstnärliga yrkesgrupper, däribland scenografer, kostymdesigners och regissörer.

 

Photoshop Grunder

PHOTOSHOP Grunder riktar sig till dig som skådespelare, regissör eller scenograf som inte tidigare arbetat i Photoshop, men vill komma igång med att själv kreativt kunna hantera bilder till exempelvis din hemsida, sociala kanaler eller en idépresentation.

 

Kursen är uppdelad i tre grundläggande moment:

 1. Photoshop miljö och lagerpanelen – Ingående om lager, lagermaskering och markeringsverktyg.
 2. Redigering av bilder – verktyg för nyans och färgändringar, flera möjliga verktyg och tillvägagångssätt. Bildupplösning.
 3. Färg och penslar – färgrymder i Photoshop, gråskala, olika markeringsverktyg, blandlägen. Penselbibliotek.

Exempel:

 • introduktion till lagerpanelen, ingående om lager.– bildredigering, ljus- och färgkorrigering av bilder.
 • frilägga objekt, collage mm.– introduktion till penslar, skapa egen penselbibliotek.
 • om färger, ändra färg på objekt/plagg.
 • enkel bildkomposition och användning av text i Photoshop.
 • grundläggande om filtyper, bildstorlekar och bildupplösning.
 • om bilder för webben och för utskrift.

Kursen ger också en inblick i hur du kan arbeta med och skicka stora original, bl.a. storleksanpassning av bilder för e-post, hemsidor m.m.

 

Tekniska krav

I kursen används den senaste versionen av programmet Adobe Photoshop CC på svenska. Ladda ned programvaran inför kursstart. Programvara ingår ej, men finns att ladda ned på Adobes webbplats. Via länken kan du även installera en provversion som gäller i 7 dagar: https://www.adobe.com/se/creativecloud/photography/compare-plans.html#mini-plans-web-cta-photoshop-lightroom-card

 

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för deltagare (Programvara Photoshop CC ingår ej, se tekniska krav), men vid sen avbokning eller uteblivet deltagande utgår en avgift på 1000 kr. När du tackar ja till en kursplats förbinder du dig att delta vid samtliga kurstillfällen.

 

 

Antagning/Urval

Deltagarurval görs av TeaterAlliansen i samråd med kursledaren ihop en deltagargrupp med reserver. Kursen ges i samarbete med Fackförbundet Scen & Film, därför kommer förbundets medlemmar att prioriteras i urvalet. Alla sökande får information om de blivit antagna till kursen via mail senast den 12/10.

OBS! Efter intresseanmälan på TeaterAlliansen.se kommer du att få en enkät skickad till den mailadress du angivit. Enkäten består av ett antal frågor kring dina tidigare erfarenheter av/förkunskaper inom Adobe Photoshop CC och svaren behandlas som underlag till urvalet för att skapa en grupp med liknande förkunskaper. Intresseanmälan till kursen utan kompletterande enkätsvar kommer att behandlas som ofullständig. Saknar du mail med enkätfrågor inom 24 timmar efter din intresseanmälan kontakta: karin.vestlund@teateralliansen.se 

Antal platser: 4 – 7

 

Datum & tid

16 – 18 oktober (sön-tis, halvdagar)
söndag 10 – 14.30 (inkl 30 min lunch)
övriga dagar 9 – 13

Plats

STOCKHOLM; TeaterAlliansens kurslokal, Kvarnholmsvägen 56, 131 31 Nacka

 

Om kursledaren

Joanna Bodzek är formgivare, konstnär och fotograf och har använt Photoshop regelbundet i sitt arbete i över 20 år. Som utbildare hon sedan 2013 undervisat i de egendesignade kurserna Digitalt textiltryck PRO och Photoshop, samt arbetat som konsult i digitalt tryck och gästlärare i Photoshop på Konstfack Textil.

 

Dramatiskt skrivande för regissörer

Är du regissör och intresserad av att utveckla ditt dramatiska skrivande?

– Då är det här en kurs för dig!

Dramatiskt skrivande för regissörer består av tre undervisningstillfällen, varav det mellersta är handledning i mindre grupp. Fokus ligger på deltagarnas eget skrivande och att få ta del av metoder och verktyg för att själv kunna utveckla sitt dramatiskt skrivande som regissör. Kursen hålls av Felicia Ohly, som bland mycket annat undervisar på dramatikerlinjen på Teaterhögskolan i Malmö.

 

Kurstillfällen:

3 oktober, 9.30 – 15.30, Undervisning, diskussion, instruktion av uppgift.

Plats: TeaterAlliansens kurslokal i Stockholm/distans (Ange i kommentarsfältet vid ansökan vilket du föredrar. Obs! Tillfället kommer inte att ges som hybridkurs, utan plats (fysiskt/digitalt) beslutas utifrån majoriteten av de antagnas önskemål.)

 

14 november , 9.00 – 17.45, Läsa varandras texter och diskutera

Plats: TeaterAlliansens kurslokal i Stockholm

 

Utöver ditt eget skrivande behöver du mellan träffarna även avsätta tid för texthandledning i grupper om 3 deltagare, 3 h för varje grupp. Plats (fysiskt/digitalt) och tidpunkt beslutas av gruppen i samråd med kursledaren.

 

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för deltagare, men vid sen avbokning eller uteblivet deltagande utgår en avgift på 1000 kr. När du tackar ja till en kursplats förbinder du dig att delta vid samtliga kurstillfällen.

 

Antagning/Urval

Deltagarurval görs av TeaterAlliansen i samråd med kursledaren ihop en deltagargrupp med reserver. Kursen ges i samarbete med Fackförbundet Scen & Film, därför kommer förbundets medlemmar att prioriteras i urvalet. Mail med information om antagning skickas till samtliga sökande senast den 19 september.

Antal platser: 9 deltagare

 

Om kursledaren 

Felicia Ohly är frilansande dramatiker och dramaturg. Hon har arbetat som dramaturg på Malmö Stadsteater och undervisar på Teaterhögskolan i Malmö. I höst går det att se hennes pjäs The Vivian Girls på Göteborgs Stadsteater, i regi av Linda Forsell, fritt efter Henry Darger.

 

 

Ledarskap för scenkonstregissörer

Vad krävs av ett samtida ledarskap inom scenkonsten? Hur kan jag som regissör fortsätta utveckla och fördjupa mitt ledarskap och vilket ansvar har jag i rollen?

TeaterAlliansen erbjuder i samverkan med Svensk Scenkonst, Fackförbundet Scen & Film och Trygghetsrådet TRS en utbildning som riktar sig till verksamma scenkonstregissörer med drivkraft att utveckla det egna ledarskapet, samt höja sin kompetens kring scenkonstinstitutionens uppdrag och kring arbetsmiljö och ansvarsfördelning i en större producerande scenkonstverksamhet.

 

Utbildningens fokusområden

Som konstnärlig arbetsledare i tidsbegränsade projekt och med ständigt nya gruppsammansättningar står scenkonstregissören inför ett komplext ledarskapsuppdrag. Under ledning av erfarna handledare och föreläsare skapas fördjupad förståelse kring ledning av arbetsgrupper och individer i kreativa processer. Tillsammans med utbildningsledaren kommer kursens deltagare få möjlighet att arbeta med det personliga ledarskapet genom självkännedom, konflikthantering och medarbetarskap i ett skräddarsytt upplägg för scenkonstregissörer.

Ett viktigt spår genom kursen är även regissörens roll i arbetsmiljöarbetet utifrån inkludering och förebyggande av trakasserier och diskriminering. Genom möten med inbjudna representanter för branschens parter och uppdragsgivare, däribland Kulturrådet, Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen och Film, får deltagarna möjlighet att samtala om och reflektera kring rollens ansvar, mandat och strukturer för samarbete.

 

Omfattning

Utbildningen genomförs i Stockholm med start hösten 2022. Upplägget består av tre utbildningsträffar om två dagar, samt en återträff efter sex månader. Träffarna är förlagda sön – mån.

1) Träff 1: 4 – 5 september 2022, Internat (inkl. övernattning)

2) Träff 2: 23 – 24 oktober 2022, Heldagskonferenser (centrala Stockholm)

3) Träff 3: 20 – 21 november 2022, Heldagskonferenser (centrala Stockholm)

4) Återträff: preliminärt måndagen den 8 maj 2023, Heldagskonferens (centrala Stockholm)

 

Pedagogik

Kursens olika block vävs samman av en utbildningsledare med mångårig erfarenhet av att arbeta med och handleda ledare och arbetsgrupper från olika branscher. I utbildningen varvas föreläsningar och teoretiska block med praktiska övningar som tar vara på gruppens egna erfarenheter.

Vår utbildningsledare Barbara Gamper är legitimerad psykolog med fördjupning inom personlighetsdiagnostik och traumabehandling, liksom olika metoder för att stötta utveckling inom organisationer. Barbara har över 15 års erfarenhet av arbete med ledarskapsutveckling, som medarbetare och chef på internationellt konsultföretag med uppdrag i Norden, Ryssland, Ukraina och USA och sedan som konsult och partner inom LEAP AB som erbjuder tjänster för organisationer inom bland annat grupputveckling, grupphandledning och ledarskapscoachning.

Antagning / Vem kan söka?

Ett krav för att söka kursen är att du fullt ut fysiskt kan delta i samtliga kursdagar, samt avsätta tid för mindre hemuppgifter mellan träffarna. En dynamisk gruppsammansättning deltagarnas kommer att eftersträvas, då delar av kursens innehåll utformas utifrån deltagarnas egna erfarenheter. Urval genomförs av TeaterAlliansen i samråd med utbildningsledaren.

Antal platser: 12

 

Utbildningen riktar sig till dig som:

1) Är etablerad och professionellt yrkesverksam frilansande regissör inom scenkonstområdet

2) Har flerårig dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete som regissör från scenkonstinstitution eller annan större producerande scenkonstverksamhet

3) Har ett intresse av att utveckla din kunskap kring:

– Organisationers och arbetsgruppers processer, arbetsledarskap, konflikthantering och metoder för trygghet och medbestämmande

– Arbetsmiljö och likabehandling – juridiskt och i praktiken

– Regissörens roll i förhållande till scenkonstorganisationens uppdrag och arbetssätt

Meriterande:

* Internationell/flerspråkig erfarenhet

* Andra erfarenheter av ledarskapsuppdrag inom scen-, film- eller kulturområdet

 

Kostnader

Utbildningen bekostas av TeaterAlliansen, vilket inkluderar kost och logi vid kick-off (träff 1 4-5 september), samt logi (1 natt per utbildningstillfälle) för deltagare från annan ort än Stockholm. Kursdeltagaren står själv för resekostnader, samt andra ev. utgifter i samband med kursen. Ingen ersättning utgår för avsatt tid.

Är du medlem i Fackförbundet Scen & Film? Då kan du söka stipendium för resekostnader i samband med utbildningen. Skicka din ansökan till info@scenochfilm.se och skriv Elg-Lundberg fond i rubriken.

Så ansöker du

Anmälan sker via TeaterAlliansens kurssida genom att bifoga ditt CV och personligt brev. Obs! Handlingarna bifogas i samma dokument i följande ordning:

1) CV 2) Personligt brev. (Tillåtna filformat är PDF, Word-dokument och Pages för Mac)

Sista ansökningsdag är den 12 juni 2022.

Vissa upplever tekniska problem med vår ansökningssida. Har du inte möjlighet att söka via det digitala formuläret? – Maila istället din ansökan till utbildningens projektledare Karin Vestlund via karin.vestlund@teateralliansen.se

 

I ditt CV ska följande framgå:  

 • Relevanta utbildningar
 • Hur många år du arbetat som professionell regissör inom scenkonstområdet
 • Var du arbetat och under vilken period
 • Internationell eller annan relevant erfarenhet

Personligt brev (max 2 sidor) där du ger en kort beskrivning av dig själv, samt svarar på följande frågor:

 • Varför du vill delta i programmet?
 • Vilka värdefulla erfarenheter tar du med dig in i utbildningsprocessen?
 • Vad önskar du utveckla framöver i ditt ledarskap?

 

Antagningsbesked

Besked om antagning skickas ut till samtliga sökande senast den 28 juni 2022.

 

Övriga villkor

Kursens upplägg bygger på att alla deltagare är aktiva och fysiskt närvarande under samtliga utbildningsträffar. Mindre hemuppgifter mellan sammankomsterna kan tillkomma. Blir du erbjuden en kursplats och tackar ja är anmälan bindande. Vid sen avanmälan eller uteblivande från kursen med andra skäl än sjukdom (sjukintyg krävs) debiteras du en avgift motsvarande 10% av kursens beräknade kostnadsvärde per deltagare, d.v.s. 4000 kr.

 

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta Karin Vestlund, projektledare för utbildningen på TeaterAlliansen: karin.vestlund@teateralliansen.se , 073-400 58 07

 

Välkommen med din ansökan!

Ansök 11 maj – 12 juni 2022

 

Tack vare utökade medel för återstarten av scenkonsten kan TeaterAlliansen nu erbjuda kompetensutveckling till fler frilansande konstnärliga yrkesgrupper, däribland scenografer, kostymdesigners och regissörer.