Online-föreläsning: Vad kan platsen göra med dig?

med Sara Erlingsdotter

Introduktion i platsspecifik scenkonst. Ges fristående eller som del av kursen "Vad kan platsen göra med dig?"

Hur kan vi skapa mötesplatser och konstnärliga uttryck med utgångspunkt i platsen och dess landskap och människor? Och hur kan publik och besökare bli deltagare eller medskapare i en sådan process? Vad innebär det för konstnärens arbete? Och vad innebär det för platsen?

Detta är några av de frågor som online-föreläsningen belyser.

Sara Erlingsdotter, regissör och lärare i scenkonst, delar sina erfarenheter med exempel från sina konstnärliga platsspecifika projekt, sina metoder och övningar samt delar inspirationskällor.

Föreläsningen innehåller också kortare gruppdiskussioner och reflektioner kring några av de frågor som tas upp.

Online-föreläsningen ingår i kursen Vad kan platsen göra med dig? och kan med fördel kombineras med efterföljande fysisk workshop i Stockholm. Anmälan till  Vad kan platsen göra med dig?. Sista anmälningsdag 25 augusti. Om du redan anmält dig till kursen, behöver inte separat anmälan göras till föreläsningen.

 

Sara Erlingsdotter arbetar som konstnärlig ledare och regissör inom teater och musikteater. Hon driver konstnärligt utvecklingsarbete och skapar seminarier och föreläsningar, samt publicerar skrifter och texter. Hennes arbete präglas av gränsöverskridande inriktning samt ett intresse att utveckla scenkonstens möte med publiken, och det mötet som process i samhällsutvecklingen. Senaste decennierna har hennes arbete fokuserar på platsspecifika och deltagarbaserade scenkonstnärliga projekt i det urbana och rurala landskapet, ett område där hon utvecklat unika metoder, skapat föreställningar och undervisat nationellt och internationellt vid en rad konstnärliga högskolor.

Sara Erlingsdotter har också varit lektor i scenkonst vid Stockholms Konstnärliga Högskola där hon utvecklat och drivit kurser på avancerad nivå med fokus på möte, delaktighet och plats och hur mötet mellan landskapsdesign och scenkonst kan skapa nya scenrum och mötesplatser. Hon har genomfört projekt både i Sverige och utomlands, bland annat i Brasilien och Portugal, ofta utanför det traditionella teaterrummet, t ex i parker, naturreservat eller utomhus i stadsmiljö där publiken får vara medskapare och rummet/naturen får ta plats i händelsen. Hon har också byggt upp scenkonstverksamheterna Mellby Scenkonst och Himlabacken på Österlen.

Website:www.saraerlingsdotter.com

Kursen ges i samarbete med DansAlliansen.

Plats

ONLINE: Zoom

Datum

21 augusti kl 13-15