Här presenteras TeaterAlliansens 210 etablerade skådespelare

och Unga TeaterAlliansens 100 nyutexaminerade skådespelare