Här presenteras TeaterAlliansens 174 etablerade skådespelare

och Unga TeaterAlliansens 100 nyutexaminerade skådespelare