Här presenteras TeaterAlliansens 176 etablerade skådespelare

och Unga TeaterAlliansens 100 nyutexaminerade skådespelare