Här presenteras TeaterAlliansens 220 etablerade skådespelare

och Unga TeaterAlliansens 100 nyutexaminerade skådespelare