Här presenteras TeaterAlliansens 183 etablerade skådespelare

och Unga TeaterAlliansens 100 nyutexaminerade skådespelare