Målgrupper som ligger under huvudmålgrupp visas alltid som filter. Andra målgrupper visas bara om det för tillfället finns någon kurs markerad med den målgruppen.

EFTERSLÄPP: AI dag för konstnärer på Kulturhuset Stadsteatern – ett fåtal platser kvar!

– ANMÄL DIG SENAST ONSDAGEN DEN 13 MARS FÖR ATT HA CHANS PÅ DE SISTA PLATSERNA! 

 

Välkommen till en kompetenshöjande heldag inom AI som riktar sig till dig som konstnär inom scen- och filmområdet!

Vad är AI? Hur funkar det? Och hur kan jag använda mig av det i mitt konstnärsskap? Hur påverkar AI våra branscher, arbetssätt och relationen till vår publik?

Programmet bjuder på samtal och presentationer av inbjudna experter och konstnärer kring varför kunskap om artificiell intelligens är relevant för dig som konstnär inom scen- och filmområdet och hur det kan komma att påverka våra branscher framöver. Konstnärer som på olika sätt använt sig av AI i sin praktik som delar med sig av sina insikter och erfarenheter. Vi kommer också att beröra frågor kring autencitet, konstnärlig kvalitet, upphovsrätt och hur AI kan komma att påverka framtidens relation till publiken.

Dagen riktar sig både till dig som saknar förkunskaper kring AI men har ett intresse att lära dig mer och dig som redan använder dig av AI -verktyg.

Länk till det fullständiga programmet hittar du här:

 

Tid: 9.00 – 16.00

Plats: Foajé 3/Hörsalen, Kulturhuset Stadsteatern

Målgrupp: professionella frilansande skådespelare, regissörer, scenografer/kostymdesigners m.fl. inom scen och filmområdet

 

PROGRAM

9.00 Registrering och kaffe

9.30 Arrangörerna presenterar dagens program TeaterAlliansen och Kulturhuset Stadsteatern

 9.40 – 10.40 Introduktion till AI för konstnärer

Vad är generativ AI? Vilka tekniska möjligheter finns idag med AI-genererat material – och vilka etiska frågeställningar uppstår? Andrea Nordwall ger en introduktion till möjligheterna med artificiell intelligens inom text, bild, gestaltning och ljud med utgångspunkt i sitt eget konstnärskap. Passet diskuterar även träningsdata, dataskydd och etiska frågetecken kopplat till skapande med hjälp av AI.

Medverkande: Andrea Nordwall, konstnär och universitetadjunkt i medieteknik, Blekinge tekniska högskola

 

10.40 – 10.50 PAUS, 10 min

 

10.50 – 11.20 Konstnärspresentation: Tomorrow Officially Sucks but Today is the Best

Scenkonstregissören Olle Strandberg har skapat föreställningen TOSBOT med hjälp av en icke-kommersiell AI matad endast med hans egna texter. Med hjälp av visuella exempel reflekterar han utifrån föreställningsprocessen; Hur har det varit att samarbeta konstnärligt med en AI? Vad har det tillfört processen? Och hur bibehåller man sin konstnärliga integritet?  Medverkande: Olle Strandberg, regissör/konstnär och konstnärlig ledare för Saloranta & de Vylder

 

11.20 – 11.25 PAUS, 5 min

 

11.25 – 12.10 Hur påverkar AI film och tv-branschen? med Johanna Koljonen

AI: Another Intelligence var temat för Göteborg Film Festival 2024. Med bas i sitt arbete med Nostradamus-rapporten Everything is Changing All At Once delar medieanalytikern Johanna Koljonen med sig av sin kunskap och sina tankar kring hur AI-utvecklingen kommer att påverka film- och tv-branschen i grunden. Medverkande: Johanna Koljonen, mediaanalytiker och kritiker

12.10 – 12.15 Presentation av eftermiddagens program, TeaterAlliansen och Kulturhuset Stadsteatern

 

12.15 – 13.15 LUNCHPAUS, 60 min

 

13.15 – 14.30 //VALBARA PASS//

Konstnärskap i en digital värld: AI och skådespelaren, Foajé 3

Vilken blir skådespelarens roll när röst och kropp kan fångas in och omarbetas av en dator? Hur värnas konsten som uppstår i det mänskliga mötet och vad händer med samarbetet mellan skådespelare och regissör? Kan en dator göra rösten lika bra som en människa? Och hur skyddas skådespelarens juridiska rättigheter, parallellt med att vi välkomnar de möjligheter AI ger?  En grupp skådespelare med olika erfarenheter möts i ett samtal om framtiden och ger ett svenskt perspektiv på det som nyligen orsakade strejken i Hollywood. Programpunkten gavs även som ett inslag under branschdagarna på Göteborg Film Festival.

Medverkande: Simon Norrthon, skådespelare och förbundsordf. Fackförbundet Scen & Film, Louise Ryme, skådespelare, Daniel Sjöberg, skådespelare/dialogregissör inom dubbning. Moderator: Hanna Lekander, skådespelare/vice ordf. skådespelaravdelningen Fackförbundet Scen & Film

AI som konstnärligt verktyg: visuell koncept- och idéutveckling, Hörsalen

Generativ AI:s möjliga roll i framtagandet av idé och koncept för en film/tv eller scenkonstproduktion. Visuella tekniker och praktiska användningsområden. Vilken roll kan och bör AI spela som hjälpmedel förframtidens regissörer och scenografer? Medverkande: Andrea Nordwall, konstnär och universitetadjunkt i medieteknik, Blekinge tekniska högskola.

 

14.30 – 14.45 FIKAPAUS, 15 min

 

14.45 – 15.55 Panelsamtal: Hur kommer AI att påverka våra konstformer – och hur kan kreatörer vara delaktiga i utvecklingen?

Panelen summerar dagen och samtalar kring möjligheter och risker utifrån inom olika konstområden. Vad betyder AI för den konstnärliga utvecklingen? Förändras vår relation till publiken? Och på vilket sätt kan enskilda kreatörer förbereda sig för att navigera i en bransch i digital transformation?

Panel: Simon Norrthon, Fackförbundet Scen & Film, Johanna Koljonen, mediaanalytiker och kritiker, Ronald Hallgren, Svensk Scenkonst, Olle Strandberg, regissör/konstnär, Gunnar Eriksson, dramaturg och programansvarig Lindholmen Film och TV. Moderatorer: Karin Vestlund, TeaterAlliansen och Charlie Nelson Prag, Kulturhuset Stadsteatern

16.00 Dagen avslutas         

 

 

Medverkande: 

Andrea Nordwall, konstnär/universitetadjunkt i medieteknik på BTH och har tidigare undervisat på bland annat Kungl. Konsthögskolan och Konstfack

Olle Strandberg, regissör/konstnär och konstnärlig ledare för Saloranta & de Vylder

Johanna Koljonen, mediaanalytiker och kritiker. Författare till Nostradamus-rapporten på uppdrag av Göteborgs Internationella Filmfestival

Simon Norrthon, skådespelare och förbundsordf. Fackförbundet Scen & Film

Louise Ryme, skådespelare inom scen, film och TV

Daniel Sjöberg, skådespelare imon scen, film och TV, samt erfarenhet som dialogregissör inom dubbning

Hanna Lekander, skådespelare och vice ordf. skådespelaravd. Fackförbundet Scen & Film

Ronald Hallgren, förhandlare Svensk Scenkonst

Gunnar Eriksson, dramaturg och programansvarig Lindholmen Film och TV

 

Konferencierer: 

Charlie Nelson Prag, Projektledare/AI-strateg, Kulturhuset Stadsteatern

Karin Vestlund, projektledare inom TeaterAlliansens kompetensutvecklingsverksamhet för professionella frilansande konstnärer

Med reservation för ändringar. Arrangemanget genomförs av TeaterAlliansen i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern.

FILMCAMP I NORGE

TA erbjuder TVÅ exklusiva platser på Norges filmcamp med inriktning på komedi. Under Elisabet Sevholts ledning arbetar skådespelare och regissörer intensivt med film utifrån bl.a. Chubbuck-teknik.

Comedy is just a funny way of being serious– Peter Ustinov

Elisabet Sevholt: har utvecklat en egen metod med rötterna i Stanislavskij och hjärtat i Ivana Chubbuck-tekniken och med inspiration från bl.a. Meisner och Carl Jung. Du använder dig av dina egna personliga erfarenheter i arbetet.

Du får under kursdagarna verktyg för att förbereda audition, genomföra filmsekvenser efter regissörens anvisningar och tillsammans med de andra skådespelarna och regissörerna se/diskutera resultatet. Det blir även möjlighet till social samvaro då alla bor och arbetar på samma plats under hela kursen.

Blir du antagen betalar TA din kursavgift, resa och boende.

Läs mer om kursen HÄR

ONLINE-föreläsning: Vad kan platsen göra med dig? Introduktion till platsspecifik scenkonst

 

22 mars kl. 9-11: Online-föreläsning (Zoom). Introduktion till platsspecifik scenkonst. Ges fristående eller som en del av kursen ”Vad kan platsen göra med dig?” med kursträff i Malmö 24-26 april.

 

Hur kan vi skapa mötesplatser och konstnärliga uttryck med utgångspunkt i platsen och dess landskap och människor? Och hur kan publik och besökare bli deltagare eller medskapare i en sådan process? Vad innebär det för konstnärens arbete? Och vad innebär det för platsen?

Detta är några av de frågor som den platsspecifika kursen Vad kan platsen göra med dig? undersöker och behandlar.

Kursen vänder sig till dig som är konstnär inom teater, opera, dans, cirkus, performance som regissör, scenograf, kostymdesigner, skådespelare eller dansare och som vill expandera ditt konstnärliga arbete till andra platser än det traditionella scenrummet.

 

DENNA ANSÖKAN AVSER ENDAST DELTAGANDE I ONLINE-FÖRELÄSNINGEN. 

För ansökan till hela kursen anmäl dig via separat kurssida HÄR

För den som tagit del av introduktionen är ansökan till workshopen öppen fram till den 27 mars.

Cirkusscenografi för scenografer & cirkusartister

 

”Processen för en normal scenkonstproduktion på en teater- eller operainstitution ser så annorlunda ut från en cirkusprocess och dess behov av att ”erövra” scenografin.

Det som är så annorlunda med cirkus är att redskapen är cirkusens grund. Redskapen styr scenografin och dramaturgin. Då blir det viktigt att inte glömma scenografins konstnärliga aspekter, vad den berättar, betyder.”

// Tilde Björfors – grundare av Cirkus Cirkör och föreläsare under kursen

 

Kursen arrangeras av TeaterAlliansen och Riksteatern, med stöd av Cirkus Cirkör.

 

I kursen cirkusscenografi möts cirkusartister och scenografer under 2 dagar för att lära sig mer om varandras konstformer och dela tankar, visioner och för att tillsammans skapa ett gemensamt språk för cirkus-scenografi.

Genom praktiska övningar med anknytning till varandras konstformer lär vi oss mer om cirkusscenografins möjligheter och begränsningar. Praktiska arbetsmetoder och processer varvas med samtal och presentationer.

Kursledare: Fridjon Rafnsson (scenograf), Tilde Björfors (regissör, grundare Cirkus Cirkör), Mattias Lindström (cirkusartist och konstruktör)

 

För vem?

Cirkusartister som vill lära sig mer om hur en scenograf arbetar och hur färg, form och rum kan förhöja verket och det du som artist/kompani vill berätta. Vad kan scenografin tillföra cirkusen?

 

Scenografer med intresse av att arbeta med nycirkus som uttryck genom hela verk eller som inslag i en annan uppsättning. Kursen ger ökad förståelse för konstformens möjligheter och begränsningar.

 

Målgrupp: Proffessionellt yrkesverksamma scenografer och cirkusartister. Kostnadsfritt för antagna deltagare.

 

Innehåll:

Dag 1: Vad är cirkus? – Vad är scenografi? – Introduktion, processer och krockar

9.30 – 17.00, Riksteatern i Hallunda

Gemensam introduktion och presentation

”Vad är cirkus – vad är scenografi?” – med Tilde Björfors och Fridjon Rafnsson

”Processer och krockar” – Tilde Björfors och Fridjon Rafnsson

 

Dag 2:  Discipliner och arbetsprocesser

9.30 – 16.00, Riksteatern i Hallunda/Cirkus Cirkör

Förmiddag: Studiebesök – Vad gör en cirkusartist / Vad gör en scenograf?

Scenograferna besöker cirkushallen och får en praktisk presentation av cirkusdiscipliner och hur det kan vara att som scenograf arbeta med cirkus. Och möjlighet att prova på…!  med Mattias Lindström, konstruktör och cirkusartist

Cirkusartisterna får en genomgång av en scenografrns arbetssätt och behov, praktisk kunskap om scenografens process och rundvandring i Riksteaterns dekorverkstäder med Fridjon Rafnsson, scenograf

Gemensam lunch på Riksteatern

Eftermiddag: Återsamling för diskussion, frågor och tankar

 

Bor du i Västra Götalandsregionen och är intresserad av att delta? Då finns det möjlighet för antagna deltagare att ansöka om ersättning för resa och boende. För mer information kontakta: karin.skierus@vgregion.se

 

// ENG

 

”The process of a normal performing arts production in a theater or opera institution looks so different from a circus process and its need to ”conquer” the scenography.

What is so different about the circus is that the equipment is the foundation of the circus. The tools control the scenography and dramaturgy. Then it becomes important not to forget the artistic aspects of the scenography, what it tells, means.”

// Tilde Björfors – founder of Cirkus Cirkör and lecturer during the course

 

The course is arranged by TeaterAliansen and Riksteatern, with the support of Cirkus Cirkör.

 

In the circus scenography course, circus artists and scenographers meet for 2 days to learn more about each other’s art forms and share thoughts, visions and to create a common language for circus scenography.

Through practical exercises connected to each other’s art forms, we learn more about the possibilities and limitations of circus scenography. Practical work methods and processes are interspersed with talks and presentations.

Course leaders: Fridjon Rafnsson (scenographer), Tilde Björfors (director, founder Cirkus Cirkör), Mattias Lindström (circus artist and designer)

 

For whom?

Circus performers who want to learn more about how a scenographer works and how color, shape and space can enhance the work and what you as an artist/company want to tell. How can scenography enhance circus?

Scenographers with an interest in working with contemporary circus productions or as an element in another piece. The course provides increased understanding of the possibilities and limitations of the art form.

 

Target group: Professional scenographers and circus artists. Free for admitted participants.

 

Content:

Day 1: What is a circus? – What is scenography? – Introduction, processes and clashes

9.30 – 17.00, Riksteatern in Hallunda

Introduction and presentation

”What is circus – what is scenography?” – with Tilde Björfors and Fridjon Rafnsson

”Processes and collisions” – Tilde Björfors and Fridjon Rafnsson

 

Day 2:  Disciplines and work processes

9.30 – 16.00, Riksteatern in Hallunda/Circus Cirkör

Morning: Study visit – What does a circus artist do / What does a scenographer do?

The scenographers visit the circus hall and get a practical presentation of circus disciplines and what it can be like to work with contemporary circus as a scenographer. And the opportunity to try youself…! with Mattias Lindström, designer and circus performer.

The circus performers get an overview of a set designer’s working methods and needs, practical knowledge of the set designer’s process and a tour of  Riksteatern’s decor workshops with Fridjon Rafnsson, set designer.

Shared lunch at Riksteatern

Afternoon: Gathering for discussion, questions and thoughts.

 

 

Masterclass : jaget och rollen – i GÖTEBORG

Under dagarna kommer ni undersöka vad förvandlingskonst är:
Hur sammansmältningsprocessen mellan jaget och rollen går till.
Hur fantasin kring en roll blir scenisk verklighet.
Vem är jag och vem är rollen.
Rollens röst och kropp – min röst och kropp.
Skillnader och likheter.

Hur kan vi genom den fysiska förvandlingen komma i kontakt med de undermedvetna impulserna.

Och hur påverkar olika genrer vår spelstil.

Förberedelse: Kursdeltagarna skall välja och förbereda två monologer var. Men under kursen kommer det också jobbas med scener för två eller flera medverkande.

Antal deltagare: 5-7

Philip Zandén är skådespelare och regissör. Han är född 1954 i Göteborg och utexaminerades från Teaterhögskolan i Malmö 1979. I slutet på 1990-talet arbetade han som teaterchef och konstnärlig ledare för Malmö Musikteater där han medverkade och regisserade i flertalet föreställningar. Arbetat många år på institutioner bland andra Göteborgs stadsteater och Stockholms stadsteater, men även på de mindre scenerna t.ex. Brunnsgatan 4.

AI-dag för konstnärer på Kulturhuset Stadsteatern

DEN ORDINARIE ANMÄLAN ÄR STÄNGD. MEN PÅ GRUND AV STORT INTRESSE ÖPPNAR VI NU FÖR EFTERSLÄPP TILL DE SISTA PLATSERNA!

ANMÄL DIG TILL EFTERSLÄPPET HÄR FÖR ATT HA CHANS ATT FÅ EN PLATS.

 

Välkommen till en kompetenshöjande heldag inom AI som riktar sig till dig som är konstnär inom scen- och filmområdet!

Vad är AI? Hur funkar det? Och hur kan jag använda mig av det i mitt konstnärsskap? Hur påverkar AI våra branscher, arbetssätt och relationen till vår publik?

Programmet bjuder på samtal och presentationer av inbjudna experter och konstnärer kring varför kunskap om artificiell intelligens är relevant för dig som konstnär inom scen- och filmområdet och hur det kan komma att påverka våra branscher framöver. Konstnärer som på olika sätt använt sig av AI i sin praktik som delar med sig av sina insikter och erfarenheter. Vi kommer också att beröra frågor kring autencitet, konstnärlig kvalitet, upphovsrätt och hur AI kan komma att påverka framtidens relation till publiken.

Dagen riktar sig både till dig som saknar förkunskaper kring AI men har ett intresse att lära dig mer och dig som redan använder dig av AI -verktyg.

Tid: 9.00 – 16.00

Plats: Foajé 3/Hörsalen, Kulturhuset Stadsteatern

Målgrupp: professionella frilansande skådespelare, regissörer, scenografer/kostymdesigners m.fl. inom scen och filmområdet

 

PROGRAM

9.00 Registrering och kaffe

9.30 Arrangörerna presenterar dagens program TeaterAlliansen och Kulturhuset Stadsteatern

 9.40 – 10.40 Introduktion till AI för konstnärer

Vad är generativ AI? Vilka tekniska möjligheter finns idag med AI-genererat material – och vilka etiska frågeställningar uppstår? Andrea Nordwall ger en introduktion till möjligheterna med artificiell intelligens inom text, bild, gestaltning och ljud med utgångspunkt i sitt eget konstnärskap. Passet diskuterar även träningsdata, dataskydd och etiska frågetecken kopplat till skapande med hjälp av AI.

Medverkande: Andrea Nordwall, konstnär och universitetadjunkt i medieteknik, Blekinge tekniska högskola

 

10.40 – 10.50 PAUS, 10 min

 

10.50 – 11.20 Konstnärspresentation: Tomorrow Officially Sucks but Today is the Best

Scenkonstregissören Olle Strandberg har skapat föreställningen TOSBOT med hjälp av en icke-kommersiell AI matad endast med hans egna texter. Med hjälp av visuella exempel reflekterar han utifrån föreställningsprocessen; Hur har det varit att samarbeta konstnärligt med en AI? Vad har det tillfört processen? Och hur bibehåller man sin konstnärliga integritet?  Medverkande: Olle Strandberg, regissör/konstnär och konstnärlig ledare för Saloranta & de Vylder

 

11.20 – 11.25 PAUS, 5 min

 

11.25 – 12.10 Hur påverkar AI film och tv-branschen? med Johanna Koljonen

AI: Another Intelligence var temat för Göteborg Film Festival 2024. Med bas i sitt arbete med Nostradamus-rapporten Everything is Changing All At Once delar medieanalytikern Johanna Koljonen med sig av sin kunskap och sina tankar kring hur AI-utvecklingen kommer att påverka film- och tv-branschen i grunden. Medverkande: Johanna Koljonen, mediaanalytiker och kritiker

12.10 – 12.15 Presentation av eftermiddagens program, TeaterAlliansen och Kulturhuset Stadsteatern

 

12.15 – 13.15 LUNCHPAUS, 60 min

 

13.15 – 14.30 //VALBARA PASS//

Konstnärskap i en digital värld: AI och skådespelaren, Foajé 3

Vilken blir skådespelarens roll när röst och kropp kan fångas in och omarbetas av en dator? Hur värnas konsten som uppstår i det mänskliga mötet och vad händer med samarbetet mellan skådespelare och regissör? Kan en dator göra rösten lika bra som en människa? Och hur skyddas skådespelarens juridiska rättigheter, parallellt med att vi välkomnar de möjligheter AI ger?  En grupp skådespelare med olika erfarenheter möts i ett samtal om framtiden och ger ett svenskt perspektiv på det som nyligen orsakade strejken i Hollywood. Programpunkten gavs även som ett inslag under branschdagarna på Göteborg Film Festival.

Medverkande: Simon Norrthon, skådespelare och förbundsordf. Fackförbundet Scen & Film, Louise Ryme, skådespelare, Daniel Sjöberg, skådespelare/dialogregissör inom dubbning. Moderator: Hanna Lekander, skådespelare/vice ordf. skådespelaravdelningen Fackförbundet Scen & Film

AI som konstnärligt verktyg: visuell koncept- och idéutveckling, Hörsalen

Generativ AI:s möjliga roll i framtagandet av idé och koncept för en film/tv eller scenkonstproduktion. Visuella tekniker och praktiska användningsområden. Vilken roll kan och bör AI spela som hjälpmedel förframtidens regissörer och scenografer? Medverkande: Andrea Nordwall, konstnär och universitetadjunkt i medieteknik, Blekinge tekniska högskola.

 

14.30 – 14.45 FIKAPAUS, 15 min

 

14.45 – 15.55 Panelsamtal: Hur kommer AI att påverka våra konstformer – och hur kan kreatörer vara delaktiga i utvecklingen?

Panelen summerar dagen och samtalar kring möjligheter och risker utifrån inom olika konstområden. Vad betyder AI för den konstnärliga utvecklingen? Förändras vår relation till publiken? Och på vilket sätt kan enskilda kreatörer förbereda sig för att navigera i en bransch i digital transformation?

Panel: Simon Norrthon, Fackförbundet Scen & Film, Johanna Koljonen, mediaanalytiker och kritiker, Ronald Hallgren, Svensk Scenkonst, Olle Strandberg, regissör/konstnär, Gunnar Eriksson, dramaturg och programansvarig Lindholmen Film och TV. Moderatorer: Karin Vestlund, TeaterAlliansen och Charlie Nelson Prag, Kulturhuset Stadsteatern

16.00 Dagen avslutas         

 

 

Medverkande: 

Andrea Nordwall, konstnär/universitetadjunkt i medieteknik på BTH och har tidigare undervisat på bland annat Kungl. Konsthögskolan och Konstfack

Olle Strandberg, regissör/konstnär och konstnärlig ledare för Saloranta & de Vylder

Johanna Koljonen, mediaanalytiker och kritiker. Författare till Nostradamus-rapporten på uppdrag av Göteborgs Internationella Filmfestival

Simon Norrthon, skådespelare och förbundsordf. Fackförbundet Scen & Film

Louise Ryme, skådespelare inom scen, film och TV

Daniel Sjöberg, skådespelare imon scen, film och TV, samt erfarenhet som dialogregissör inom dubbning

Hanna Lekander, skådespelare och vice ordf. skådespelaravd. Fackförbundet Scen & Film

Ronald Hallgren, förhandlare Svensk Scenkonst

Gunnar Eriksson, dramaturg och programansvarig Lindholmen Film och TV

 

Konferencierer: 

Charlie Nelson Prag, Projektledare/AI-strateg, Kulturhuset Stadsteatern

Karin Vestlund, projektledare inom TeaterAlliansens kompetensutvecklingsverksamhet för professionella frilansande konstnärer

Med reservation för ändringar. Arrangemanget genomförs av TeaterAlliansen i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern.

Frukostsamtal med Eli Frankel

TeaterAlliansen  bjuder in till frukostsamtal i våra nya lokaler.

Eli Frankel är sedan hösten 2023 konstnärlig ledare på Regionteatern Blekinge Kronoberg. Hans konstnärliga arbete sträcker sig över flera discipliner och länder, och han har studerat internationell scenkonst samt utvecklat forskningsfrågor för konstnärliga samtal och skådespelarens inre komposition.

För dig som inte är i Stockholm erbjuds möjlighet att vara med digitalt via zoom (ange det i din ansökan).

Detta är även ett bra tillfälle att träffa skådespelarkollegor och inbjudna regissörer.

Frukostsamtal med Gunilla Röör

TeaterAlliansen  bjuder in till frukostsamtal med intressanta gäster i våra nya lokaler.

Gunilla Röör är skådespelare, regissör och sedan 2021 teaterchef på Norrbottensteatern. Efter examen från Teaterhögskolan i Stockholm började hon arbeta på Unga Klara och kom tillsammans med Suzanne Osten att arbeta med både teater och film. Gunilla har utöver arbetet som skådespelare också varit verksam som pedagog samt varit adjungerad professor i scenisk gestaltning i Göteborg.

För dig som inte är i Stockholm erbjuds möjlighet att vara med digitalt via zoom (ange det i din ansökan)

Mimträning våren 2024

Med syfte att underhålla, utveckla och spetsa praktisk och fysisk kunskap bjuder TeaterAlliansen och Mimplattformen in till daglig träning i mim.  Träningen hålls online av lärare och aktörer från olika mimbakgrunder.

Efter några av passen erbjuds möjligheten att lyssna till/titta på en ca 15 minuters presentation där kursledaren/konstnären får presentera sig närmare.

VÅRENS SCHEMA

februari
v6 5/2 Guillaume Pigé (Frankrike/England) + Möt konstnären

v7 12/2 Virág Dezső (Nederländerna) + Möt konstnären

v8 19/2 Tania Coke (Japan) + Möt konstnären

v9 26/2 Maks Litvinenko (Ukraina) + Möt konstnären

mars
v10 4/3 ingen träning

v11 11/3 Guillaume Pigé (Frankrike/England)

v12 18/3 Maks Litvinenko (Ukraina)

v13 25/3 Virág Dezső (Nederländerna)

april
v14 1/4 ingen träning

v15 8/4 Tania Coke (Japan)

v16 15/4 Guillaume Pigé (Frankrike/England)

v17 22/4 Ingen träning

v18 29/4 Maks Litvinenko (Ukraina)

maj
v19 6/5 Virág Dezső (Nederländerna)

v20 13/5 Tania Coke (Japan)

Läs mer/få länk till passen HÄR!

Eventuella praktiska frågor kring träning, kursledare och efterföljande samtal hänvisas till Mimplattformen: mimplattformen.com

Kompetensutveckling

Yin Yoga online

Yin yoga är en lugn yoga som ökar kroppens rörelseförmåga genom att man vilar i olika sittande eller liggande ställningar under en längre tid. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yin yogan dina muskler slappna av helt och du kommer därför åt kroppens stelhet på djupet och fyller den med ny energi. Den är ett bra komplement till annan träning och eftersom att ställningarna enkelt kan justeras kan den praktiseras av alla, nybörjare som erfaren, rörlig som stel. Linn kombinerar yin yogan med andningsövningar och meditation för att hjälpa kroppen och sinnet att slappna av ytterligare.

Plats: online via Zoom. Länken till passet mejlas senast samma dag. Har du anmält att du vill träna får du mejl till alla pass under perioden och du tränar själv de gånger du har möjlighet (ingen avanmälan krävs).

Passet är kostnadsfritt och erbjuds: frilansande yrkesverksamma skådespelare, regissörer, scenografer och kostymdesigners.

Förberedelse:  För att delta behöver du en yogamatta (eller liknande underlag), yogabolster eller lite större kuddar typ soffkuddar, några mindre kuddar och en eller flera filtar.

Linn Henriksson Strååt är utbildad yin yogalärare, men är också frilansande scenograf och kostymdesigner utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola. Med fokus på devising arbetar hon med dramatik för barn, unga och vuxna på fria grupper såväl som institutionsteatrar över hela landet. I sitt scenkonstarbete använder hon också yoga och meditation som en del av den konstnärliga processen, mer information på www.linnhenrikssonstraat.com.