Workshop: Investigations on memory – a practice between visual and performing arts. Fåtal kursplatser i Köpenhamn!

med AVUÁ COLLECTIVE

AVUÁ COLLECTIVE, består av bildkonstnären Ana Clara Muner och skådespelaren och ljusdesignern Lucas Pradino, och utforskar gränslandet mellan språken för scenkonst och visuell konst. En central premiss i deras skapande är att diskutera samhällspolitiska teman, såsom könsvåld, klass och miljöengagemang. Dessutom undersöker de relationen mellan offentliga och privata rum för att ge dem nya betydelser, och ser dem som katalysatorer för sina konstnärliga processer.

 

Under workshopen kommer AVUÁ COLLECTIVE att dela med sig av sin kreativa process. Utgångspunkten är att prova olika tekniker som får deltagarna att arbeta med de olika lagren av minne baserat på återbesök av personliga och kollektiva minnen genom gamla fotografier för att komponera konstnärligt material, sceniskt och visuellt.

Upplägg:

Dag 01 (3h)

  • Teoretisk introduktion om konstruktion och analys av narrativ från fotografiska arkiv inom minnesfältet. Denna del inkorporerar referenser från konstnärer som arbetar med arkivbilder inom deras poetik, med målet att berika deltagarnas repertoar. Textuell konstruktion baserad på de fotografier som deltagarna har med sig.

Dag 02 (3h)

  • Introduktion till kollagetekniken och praktiska undersökningar av kroppsligheter.

Dag 03 (3h)

  • Arbeta med varje deltagares komposition, bringa samman visuella och sceniska produktioner. Tänk på att ockupera ett sceniskt utrymme genom installation av kollage och kroppsliga praktiker. Presentation av slutresultatet.

 

ANA CLARA MUNER is a visual artist, using mainly photomechanical processes and photography as a language. Her works seek to question history considered official, bringing a gender perspective and the crossings of memory as a construction of her poetics.She has a master’s degree in Languages, media and art from PUC-Campinas and a postgraduate degree in Photography from the Raffles Milano Institute in Milan (IT). Member and founder of Coletivo Avuá and permanent resident at the Canteiro studio — Contemporary Art Production Field.

LUCAS PRADINO is an actor, lighting designer, art educator and producer, graduated from the professional training course CEFAR - artistictraining center (MG), founder and member of Coletivo Avuá.

Språk: Engelska

Yrkesgrupper: scenografer, regissörer och skådespelare med erfarenhet av egen produktion

Mer info om kursen via Den Danska Scenekunstskolen HÄR 

Hemsida: https://coletivoavua.com/

Fåtal kursplatser erbjuds genom TeaterAlliansen. TeaterAlliansen bekostar de antagna deltagarnas kursplats. Övriga omkostnader står deltagaren själv för.

Plats

Köpenhamn

Datum

9-11 september

Tid

3h/dag

Ansök senast

2024-08-11

Ansök

Om du inte är anställd på TeaterAlliansen, vänligen bifoga ditt CV till varje kursansökan.

Tillåtna filer är PDF, Word-dokument och Pages för Mac.