Masterclass med Anna Pettersson; 11-13 april

Expanderat utrymme för skådespelarens gestaltning

Masterclassen leds av Anna Pettersson: regissör och doktorand på Stockholms Konstnärliga Högskola samt teaterchef på Strindbergs Intima Teater i Stockholm. En tredagarskurs i skådespelarens arbete med utgångspunkt från Annas forskningsfrågor om ett expanderat utrymme för skådespelarens gestaltning med praktiskt arbete.

Antal platser: 12

TeaterAlliansen, kompetensutveckling, skådespelare

Avancerad sånggestaltning

Sång och sånggestaltning är så mycket mer än vackra toner. Under den här kursen arbetar du med verktyg för fördjupad sånggestaltning samt med reflektion över närvaro, kontroll och prestation. Kursen uppmanar till nyfikenhet och en vilja till utmaning och utveckling.

Syftet med kursen är att du som sjungande skådespelare får utmana och fördjupa din egen sånggestaltningsförmåga. Du kommer att ges möjlighet till att ta din vokala och musikaliska potential ytterligare en nivå genom att utmana ”gamla sanningar” och få tillgång till din nyfikenhet. Syftet är även att fördjupa förmågan att praktiskt arbeta med sånggestaltning/rollgestaltning för musikteater och annan sceniskt berättande sång.

Målet är att du efter kursen ska ha fått en fördjupad förmåga att tillämpa vokala och kroppsliga verktyg för musikalisk teater. Du ska också på en fördjupad nivå kunna reflektera över din egen förmåga till ett personligt uttryck inom musikteater utifrån begreppen närvaro, kontroll och prestation.

Kursen görs i samarbete med Kulturakademin. Läs mer/ansök HÄR!

Antal platser: 8

Foto: Julia Lindemalm

Dragworkshop med PotatoPotato Scenkonst

Workshopen görs i samarbete med Dansalliansen och Kulturakademin

Kursen är för dig som vill utforska nya uttryck inom skådespeleri och gestaltning och är intresserad av eller nyfiken på genus och normkritik. 

Syftet är att ge en kroppslig erfarenhet och förståelse för genusbetingade strukturers betydelse. Du som deltagare får på ett lekfullt sätt utforska ”drag” genom övningar i fysisk gestaltning, attribut och improvisation. Målet är att du som deltagare genom dessa övningar får tillgång till en större samling möjliga och tillåtna uttryck att använda dig av både privat och på scen. Du kommer även ha möjlighet att skapa eget scenkonstnärligt material utifrån karaktärs- och textarbete. Praktiska övningar varvas med reflektion och diskussion.

PotatoPotato Scenkonst är ett experimentellt scenkonstkollektiv baserat i Malmö och Stockholm. Inom projektet Squeer har PotatoPotato de senaste tio åren skapat föreställningar och workshops som undersöker normer och kategoriseringar utifrån drag-tekniker. Genom sina dragking och dragqueen-karaktärer har de utmanat och överraskat sin publik i över 35 olika shower. PotatoPotato definierar ”drag” som ett kroppsligt sätt att utforska genus, på och utanför scenen. Mer info på www.potatopotato.se

Ansök HÄR!

Paulina Göth: en av fem konstnärliga ledare för PotatoPotato Scenkonst. Paulina verkar konstnärligt som skådespelare, drag-artist, sångare, teaterpedagog och DJ, samt projektleder dragprojektet Squeer och DJ-konstkonceptet Contemporary Performing Beats.

Jenny Möller Jensen: en av fem konstnärliga ledare för PotatoPotato Scenkonst och en av grundarna till dragprojektet Squeer. Jenny är skådespelare, musiker och regissör, utbildad på Teaterhögskolan i Malmö och specialiserad på drag- och devisingmetoder.

TeaterAlliansen, kompetensutveckling, skådespelare

Sånggestaltning

Kursen är ett samarbete mellan TeaterAlliansen och Dansalliansen och därmed kommer både professionella skådespelare och dansare antas. Du ges möjlighet att under sex dagar i april arbeta med och utveckla din egen vokala och musikaliska potential – och att utmana dig själv sångmässigt. Varje deltagare utgår från sig själv och sin individuella musikaliska förförståelse. På förmiddagarna arbetar gruppen med uppvärmning och andningsövningar, på eftermiddagen sjunger varje deltagare individuellt inför de andra – vilket innebär att en gemensam tillåtande atmosfär är helt avgörande.

Kursupplägg

10.30-13.00

Uppvärmning, andning, riktning, avspänning och tonbildning i kroppstonsbildningsteknik enligt Nadine George.

Lunch ca 13.00-14.00

14.00 – 16.30
Master class med pianist. Deltagarna sjunger sånger enskilt med hela gruppen närvarande.

Förberedelser: Varje deltagare ska förbereda två sånger. Ta med någon typ av ackompanjemangsutskrift till pianisten,  noter eller ackordanalys. Välj gärna sånger utanför din bekvämlighetszon. Vi ska prova, experimentera – inte leverera färdiga resultat.

Pia Olby är sångare, musiker och pedagog sedan slutet av 1970-talet och har mest arbetat som sångare inom musikgenrer där improvisation ingår som ett huvudsakligt begrepp såsom jazz och fri improvisation. Dessutom med mer textbaserad musik som litterär visa, cabaret och även medverkat som sjungande skådespelare i ett flertal uppsättningar på 1980- och 90-talen.

Pia undervisar i ämnet sång/sånggestaltning på Stockholms dramatiska högskola, där hon har ett lektorat i sånggestaltning samt på Musikhögskolan vid Örebro Universitet där hon undervisar i ämnet sång och sångdidaktik och har ett lektorat i Musikalisk gestaltning. Genom åren har hon också lett oräkneliga kurser i improvisation och sånggestaltning både i Sverige och internationellt.

Platser: 8 (4 dansare & 4 skådespelare)

NYHET! Ljudboksinläsning – påbyggnadskurs

Denna kurs är för dig som gått någon av TeaterAlliansens ljudbokskurser tidigare alternativt har erfarenhet av att läsa in ljudböcker.

Under tre dagar får du fräscha upp dina kunskaper om vad det innebär att arbeta med inläsning av ljudböcker och praktiskt pröva gestaltningsmöjligheter framför mikrofonen.

Tillsammans med medarbetare från Visuellt Ljud lyssnar gruppen på, analyserar och diskuterar olika typer och genrer av uppläsning samt diskuterar vilka utmaningar ni stött på under ljudboksinläsningar. Individuellt arbete varvas med arbete i grupp eller i par.

Kurslängden är tre dagar. Visst förberedelsearbete krävs utanför kurstid.

Visuellt Ljud i Stockholm AB är en av Sveriges ledande producent av ljudböcker, med fler än 2000 inspelade titlar. Kursledare är Lars Jansson och Anders Brisling.

Antagningsprocessen
Kursen genomförs i samarbete med Visuellt Ljud AB som därför kommer att ha inflytande över antagningsprocessen.

Antal platser: 6-10

Ljudboksinläsning

Kursen vänder sig till skådespelare som vill öka sin kunskap om vad det innebär att arbeta med inläsning av ljudböcker och praktiskt pröva gestaltningsmöjligheter framför mikrofonen. Under kursveckan får deltagarna en översikt av utvecklingen inom ljudboksbranschen och de förutsättningar som finns för den.

Tillsammans med medarbetare från Visuellt Ljud lyssnar gruppen på, analyserar och diskuterar olika typer och genrer av uppläsning.

Deltagarna får också prova på grundläggande studioarbete med inläsning av olika typer av texter, och får en inblick i arbetsfördelningen mellan producent och inläsare samt förståelse för vad som är viktigt i arbetet före- under- och efter inläsningarna. Individuellt arbete varvas med arbete i grupp eller i par.

Kurslängden är fem dagar. Måndag eftermiddag och fredag förmiddag arbetar alla kursdeltagare i helgrupp. Tisdag, onsdag och torsdag delas kursdeltagarna i två grupper och arbetar halvdag, eftermiddag eller förmiddag. Gruppindelning sker vid kursstart. Inför varje arbetspass är det viktigt att ha utrymme för förberedelse. Denna förberedelse ligger utanför kursens tider för undervisning.

Upplägg
Måndag 2/5ALLA 13.00-16.00
Tisdag 3/5 Förmiddagsgrupp 09.00-12.00, eftermiddagsgrupp 13.00-16.00
Onsdag 4/5 Förmiddagsgrupp 09.00-12.30, eftermiddagsgrupp 13.30-17.10
Torsdag 5/5 Förmiddagsgrupp 09.00-12.30, eftermiddagsgrupp 13.30-17.10
Fredag 6/5 ALLA 09.00-13.00

Visuellt Ljud i Stockholm AB är en av Sveriges ledande producent av ljudböcker, med fler än 2000 inspelade titlar. Kursledare är Lars Jansson och Anders Brisling.

Antagningsprocessen
Kursen genomförs i samarbete med Visuellt Ljud AB som därför kommer att ha inflytande över antagningsprocessen.

MASTERCLASS IN METHOD ACTING

This intensive 4 day masterclass is designed to allow performers of all levels to hone their skills and deepen their technique through a range of exercises that are directly applied to cold readings, structured improvisations, scenes and monologues, and audition material.

Sheila Gray’s approach is modern and Method-based, and it employs sensory work, active imagination, moment-to-moment and given-circumstance exercises.

Each day opens with either

  • an active relaxation using music, dance, and creative sound and movement; or
  • a receptive relaxation involving breathing, stretching, verbalization and guided visualization.

Both forms engender a creative, open state and provide actors with a clear roadmap to guide them through the next stage of work: the direct application of their technique to material either they bring in themselves, or that they choose from among scenes we provide.

In addition to these exercises and application, you will participate in script and character analysis, and offer and receive feedback, both from Sheila and your peer.

During the first class, students are assigned partners and scenes/sides-for those wishing to work on text, which will be performed throughout the course of the workshop. They will have the opportunity to perform their scenes/sides several times; incorporating the exercises, new tools and feedback they have received.

Newcomers gain a foundation of good, solid technique and a methodology applicable to any future work. More experienced participants expand their foundation in new and inspiring ways.

Sheila Gray has run an independent acting studio based in Manhattan since 1990, where she teaches weekly group classes and intensive workshops. Sheila also coaches clients privately for theatre, film, television and a wide range of special projects. Though she works with many well-established performers, Sheila is also renowned for her ability to develop less experienced ones by giving them a strong and enduring foundation and technique. Läs mer HÄR!

Sheila looks forward to embarking on this exciting journey with you and thank you in advance for your participation, enthusiasm and passionate work.

Sheila Gray is one of the best acting teachers and coaches working today. I always know when I send someone to her that not only will they have a great time, they will come out a better actor. – Ellen Chenoweth; Casting Director / The Bridges of Madison County, No Country for Old Man, Doubt, Inside Llewyn Davis.

(kursen hålls på engelska)

Strindbergs och TeaterAlliansen

Masterclass med Anna Pettersson,14-16 mars

Expanderat utrymme för skådespelarens gestaltning

Masterclassen leds av Anna Pettersson: regissör och doktorand på Stockholms Konstnärliga Högskola samt teaterchef på Strindbergs Intima Teater i Stockholm. En tredagarskurs i skådespelarens arbete med utgångspunkt från Annas forskningsfrågor om ett expanderat utrymme för skådespelarens gestaltning med praktiskt arbete.

Antal platser: 12

 

DAGLIG TRÄNING: Mimträning online (inspelad!) i samarbete med Mimplattformen

Mimträning när och var du vill!

Fram till sommaren erbjuder TeaterAlliansen veckans träning i samarbete med Mimplattformen. Varje onsdag hittar du ett nytt inspelat mimpass här på vår kurssida och på mimplattformen.com. Träna när och var du vill!

 

1/6 : Alejandro Bonnet (Sverige): TILL VECKANS TRÄNING: KLICKA HÄR!

Alejandro Bonnet har arbetat som mimare sedan 1996, efter avslutad utbildningen i Stockholm. Skådespelare, koreograf, dansare på bla teater tre, Stockholms Stadsteater, Regionteater i Växjö, Pantomimteatern, Teater Pero. Han har turnerat i och utanför Sverige med både barn- och vuxenteater. Sedan 2010 är han anställd som lärare i mimgestaltning på SKH, där han undervisar framtida mimaktörer. Klasserna kommer att introducera grunden för mimundervisningen, som den ser ut på SKH: de ”yttre” kroppsuttrycken, med övningar för isolation, spänning, riktning och balans i rörelse samt de ”inre” kroppsuttrycken, som ser till att förhöja den emotionella kommunikation med publiken.

 

Tidigare pass 

25/5: Anetta Alexandra (Ukraina): TILL TRÄNINGEN: KLICKA HÄR!

I’m a Ukrainian mime, actress and dancer. I graduated from the Academy of circus and variety arts in Kyiv. I was a member of the ILINASTROE group, a mime company created by graduates from The Academy of Circus and Variety arts in Kyiv, Ukraine. I have 8 years of experience in pantomime. You can watch one of my performances called ”The Web Of Life” here:
https://youtu.be/ykW6wzMKNXc

During my class I’ll focus on sharing my practice as a movement based artist. We’ll start off with simple movements, to then move on to exploring different elements from nature in order to create new and unique movements.

 

Den inre kritikern

Teateralliansen och Dansalliansen bjuder in till två separata webbinarier som introducerar arbetet med din inre röst, den som driver på men som också kan förlama dig! Några förkunskaper krävs inte, bara öppna öron – inåt och utåt.

Under webbinariet utforskar vi kritikern i övningar och samtal (med kritikern ibland inbjuden) för att hitta former för att bli bättre på att hantera den inre rösten.

Många av oss har en inre kritiker som aldrig är riktigt nöjd. Någon som hela tiden vill att du ska prestera bättre, vara klokare och bli effektivare. Kanske hänger din kritiker dessutom med dig hem från jobbet och tvingar dig till att vara perfekt i livets alla skeden. Du kanske undviker att ta dig an utmaningar i rädsla för att inte lyckas tillräckligt bra. En tröst kan vara att du är inte är ensam om att ibland känna så, och att det finns sätt och verktyg att nå den där inre rösten.

Kursen blandar teori och samtal med praktiska övningar och experiment. Du bör vara inställd på att vara öppen för att känslor kan komma fram hos dig själv eller andra deltagare.

Kursen kommer att ge verktyg du kan använda för att hantera din prestationsångest nästa gång den dyker upp. Kursen kommer också att kunna hjälpa dig att hitta sätt att ta ansvar för din ångest – något som kanske inte hjälper bara dig själv utan också din omgivning.

Introduktionen sker på zoom, men om du därefter skulle vilja gå djupare kommer du erbjudas möjlighet till en fysisk träff den 7 april mellan kl. 13.00-17.00 i TeaterAlliansens kurslokal i Gäddviken. Du behöver inte gå del 2 för att du anmäler dig till del 1, men del 1 är en förutsättning för del 2.

Ann Eberstein, auktoriserad gestaltterapeut och erfaren kursledare. Gestaltterapi är en terapiform som utgår från vad som händer här och nu, i mötet mellan klient och terapeut. Gestaltterapin har ett helhetstänkande där man ser till hela människan: kropp och själ, tanke och känsla, och där det finns plats för lekfullhet och experimenterande.

Anmäl dig HÄR!

OBS! Ingen uttagning kommer göras – utan genom anmälan har du plats till webbinariet och kommer få möjlighet att delta på uppföljningen.