Masterclass: Rösten och Strindbergs dialoger

med Nadine George

TeaterAlliansen, kompetensutveckling, skådespelare, Nadne George

Nadine George workshop

Röstövningar tillsammans med Nadine George

Under de senaste 35 åren har Nadine George utvecklat en egen röstteknik. Tekniken bygger på att skådespelarna arbetar med det djupgående, vibrerande ljudet i kroppen som tekniskt redskap för att skapa förbindelse mellan ljud, känsla och ord i de övningar som kursdeltagarna arbetar med.

Undervisningen fokuserar på dagligt arbete med andnings- och röstövningar för deltagarna individuellt vid pianot och i grupp. Nadine arbetar med deltagarnas alla ljudkvaliteter och det sjungande, vibrerande ljudet i kroppen vars energi och kvalitet knyts direkt till deltagarnas arbete med körpartierna i Strindbergs texter.

Upplägg
Vecka 1: Andningsarbetet på golvet där en person kommer att ta emot arbetet
och en annan person kommer att göra jobbet med personen på golvet. Det blir fysisk kontakt i andningsarbetet. Därefter kommer andningsarbetet genomföras i grupp och genom att röra sig i kursrummet. Olika ljudkvaliteter kommer att sjungas och ljudas samt kopplas ihop med några fraser från Shakespeare. Veckan avslutas med textarbete och hur detta arbete länkas till arbetet med rösten.

Vecka 2: Andningsarbetet fortsätter. Men vikten i arbetet förskjuts till texten från Strindbergs scen och att arbeta med detta på golvet.

Nadine George: har genomfört unikt röstarbete internationellt i 40 år bl.a. i England, Frankrike, Skottland, Danmark, Sverige, Färöarna, Island och Norge. Hon har arbetat med skådespelarstudenter likväl som professionella skådespelare. 2008 fick hon en hedersdoktor i drama från Royal Conservatoire of Scotland för erkännandet av hennes unika arbete med rösten och dess grundläggande inflytande på alla studenter som arbetar där. Läs mer på: http://www.voicestudiointernational.com/

OBS! Undervisningen och konversationen med Nadine sker på engelska.
Antal deltagare: 12-15

Förberedelse: OM du blir antagen är det viktigt att du kan delta alla dagar/angivna tider samt att du tar dig tid för förberedelse. Före kursstart får varje deltagare texter som ska repeteras in till första kurstillfället.

Plats

Stockholm

Datum

9-13 samt 16-20 oktober

Sista ansökningsdag var 2023-09-03.