Rörelseworkshop i scenkonstens hantverk och poesi

Vad händer om vi, snarare än att utgå från en idé, uppmärksammar och förhåller oss till det som är, uppstår och blir i stunden? Om vi går via kroppen?

Målet är att du efteråt ska ha fått:

Ökad lyhördhet för dina egna och andras handlingar i ett rum
Uppleva att din sceniska handling blivit än mer konkret
Samt, inte minst, tillsammans med skådespelarkollegor haft härlig gemenskap i dagarna tre.

Michael Norlind är lektor i scenisk gestaltning/rörelse vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet och är en av de konstnärliga ledarna för Scenkonst Gerlesborg; https://scenkonstgerlesborg.squarespace.com/

Antal deltagare: 10-12

Förberedelse: Workshopen startar fysiskt utifrån var och ens förutsättningar – så kom i rörelsevänlig klädsel. Arbetet sker med fördel barfota.

Citat från tidigare kursdeltagare:

”Jag tyckte jättemycket om att jobba på golvet direkt och tillsammans med kollegor under ledning av Michael Norlind, som ju har ett helt unikt sätt att leda och vara med gruppen under arbetet. Det blev som en påminnelse om hur jag själv började utveckla mitt arbetssätt som skådespelare och hur viktigt det är att alltid vara fysiskt närvarande och hur det går att leka fram.”

”Tack för denna workshop! Den gav mig nytt syre och längtan till mer
Att få påminna mig om och befinna mig i de mest fundamentala ingångarna till en scenisk närvaro, ett sceniskt samspel. En workshop som kan tyckas vara ”flummig” men jag vågar påstå att vi alla i rummet förstår vad vi var ute efter och letar efter. Vi letar efter det där som inte kan förklaras med ord. De där ögonblicken då magi uppstår”

”Lyhört och engagerat ledde Michael workshopen, och skapade en varm och lekfull atmosfär för deltagarna. Jag kom i kontakt med min kropp, min lyssning ökade, både inåt och i rummet, och jag kände stor närvaro tillsammans med gruppen. Väldigt skönt att låta kroppen, och inte huvudet, leda arbetet. Så bra!”

”Stämningen i rummet blev snabbt väldigt öppen och tillåtande utan annat krav på prestation än att samspela och hela tiden ha medvetande om de andra deltagarna. Gav definitiv mersmak!”

Film och tv-skådespeleri: arbete med chubbuck-tekniken

Chubbuck-tekniken är ett 12-stegs system som bygger på Stanislavskij samt psykologi och antropologi. Tekniken skapar ett modern skådespelaruttryck som passar utmärkt för film och tv-skådespeleri. Tekniken är utvecklad av Ivana Chubbuck (”The Power of the Actor”). Under tre dagar får du en scen från film, tv eller teater att arbeta med tillsammans med en scenpartner. Ni studerar in scenen och läser/ser manuset/filmen/tv-serien, enligt instruktioner. Arbetet är fokuserat på en enda scen för varje deltagare. Kursledaren väljer scenerna och scenparen för att belysa olika delar av Chubbuck-tekniken

Att arbeta med Chubbuck-tekniken innebär att göra ett rollarbete på en djupt personlig nivå och använda dig av egna känslomässiga erfarenheter. Arbetet är såväl analytiskt, som emotionellt, fysiskt och intuitivt. Tekniken innehåller också verktyg för kunna gestalta starka känslor som till exempel rädsla, sorg och förälskelse samt metoder för att gestalta förälder, barn, syskon eller barndomskamrater. Du kan läsa mer om Chubbuck-tekniken här: www.ivanachubbuck.com

Förberedelser:
De som blir antagna till kursen tilldelas, cirka två-tre veckor före kursstart, scenen samt en scenpartner att arbeta tillsammans med under kursdagarna. Läs gärna första delen av ”The Power of the Actor ”av Ivana Chubbuck (om de 12 stegen) som förberedelse till kursen.

OBS!
Det är väldigt viktigt att du kan närvara alla kursdagar eftersom ni arbetar i par samt att du har tid för förberedelse innan kursstart.

Antal platser: 10

Kursupplä
gg:

Dag 1
Första dagen gör varje par sin scen, sedan görs det en grundlig analys av scenen enligt Chubbuck-tekniken. Efter det arbetar deltagarna med att hitta den personliga kopplingen till det som sker i scenen enligt analysen.

Dag 2
Den här dagen fortsätter arbetet med scenen. Fokuset ligger nu på det yttre arbetet och att hitta ”the game” -den lek eller det spel som varje scen är . Deltagarna går igenom aktioner och beats och föremål (doings)  för att finna hur karaktärerna driver scenen och relaterar till varandra.

Dag 3
Den sista dagen handlar det om att släppa allt förarbete för att kunna vara närvarande och äkta i ögonblicket. Deltagarna får metoder för att ”komma ut ur huvudet” och bli en levande människa framför kameran (liksom på scen). Denna dagen får deltagarna också verktyg för att hitta äkta rädsla, sorg, förälskelse m.m. i arbetet med scenen.

Elisabet Sevholt arbetar som coach för skådespelare, sångare, regissörer och manusförfattare. 2008 blev hon officiellt ackrediterad lärare i Chubbuck-tekniken av Ivana Chubbuck. Hon håller kurser och workshops i Skandinavien och Europa och har coachat många skådespelare för både svenska och internationella tv-serier. Hon har också undervisat vid teaterskolor som The Oxford School of Drama och Lee Strasberg Theatre Institute. Elisabet har också regisserat mer än 30 föreställningar för teaterscener i Sverige och England. Läs mer på www.elisabetsevholt.com

 

Skådespeleri i TV-serier – fortsättningskurs

Denna kurs är en fördjupning av Chubbuck-tekniken och skådespeleri i tv-serier d.v.s. tidigare erfarenhet krävs.

Under fem dagar arbetar vi med scener i olika tv-seriegenrer, där varje deltagare får 2 (ev. 3) scener ur en serie att dyka ner i. Arbetet fokuserar på hur du kan förbereda dig inför en inspelning. Arbetet har grunden i Stanislavskij, hjärtat i Chubbuck-tekniken (The Power of the Actor av Ivana Chubbuck) och influeras av andra skådespelartekniker som Meisnertekniken och Method Acting.

I scenerna på den här fortsättnings-kursen står det mycket på spel och scenerna är längre och/eller komplexa och och innehåller flera emotionella element. Den röda tråden utgörs av etableringen av ett rollarbete på en djupt personlig nivå. Arbetet är såväl analytiskt, som emotionellt, fysiskt och intuitivt.

Kursen går igenom tekniker för gestaltningen av starka känslor som till exempel rädsla, sorg och förälskelse samt metoder för att gestalta förälder, barn, syskon eller barndomskamrat. Kursen innehåller också tekniker för förberedelser inför inspelningsögonblicket och ger mycket konkreta metoder att arbeta efter.

Förberedelser
De som blir antagna till kursen tilldelas, två-tre veckor före kursstart, en tv-serie med två scener från helt olika avsnitt samt en eller två scenpartner/s som de ska arbeta tillsammans med under veckan.

OBS!
Det är väldigt viktigt att du kan närvara HELA kursen eftersom ni arbetar i par och kursen kräver förberedelse genom att se alla avsnitten i ”sin” tv-serie och repetera in scenerna tillsammans med din partner innan kursstart.

Antal platser: 10

Upplägg
Dag 1
Första dagen analyseras karaktärernas drivkrafter, först genom hela tv-serien och sedan i varje scen för sig, för att deltagarna ska hitta personliga kopplingar till karaktärens handlingar. Fokus denna dag ligger på den första av de två scenerna. Dagen avslutas med att processen”the word” sätts igång. ”The word” är en process för att finna ett fysiskt uttryck för karaktären som är genomgående i hela säsongen/alla säsonger.

Dag 2
Deltagarna går djupare in i arbetet med att upptäcka personliga kopplingar till karaktären i varje litet ögonblick i scenen. De arbetar sedan med hur karaktärerna driver och relaterar till den/de andra i scenen. Deltagarna får hitta ”the game” – den lek eller det spel som varje scen är. De arbetar också med vad som triggar igång det första ögonblicket i scenen.

Dag 3
Nu börjar deltagarna arbeta med den andra scenen. Deltagarna får nycklar till hur de snabbt kan hitta djupa emotionella triggers till det som händer i scenen.  Dagen avslutas med att de får ta del av en modell för hur de kan lägga upp den egna förberedelsen inför små och stora roller i en tv-serie.

Dag 4
Den här dagen fortsätter arbetet med den andra scenen. Deltagarna får undersöka hur de använder föremål i scenen, samt hur platsen, som scenen utspelar sig på, påverkar scenen. Denna dagen läggs också stor vikt vid den så viktiga inre monologen – att lyssna till sig själv och till andra.

Dag 5
Den sista dagen handlar om att släppa allt förarbete för att kunna vara närvarande i ögonblicket. Deltagarna arbetar med båda scenerna och får metoder för att förbereda sig för inspelningen, att ”komma ut ur huvudet” och bli en levande människa framför kameran.

Elisabet Sevholt arbetar som coach för skådespelare, sångare, regissörer och manusförfattare. Hon håller kurser och workshops i Skandinavien och Europa och har coachat många skådespelare för både svenska och internationella tv-serier. Hon har också undervisat vid teaterskolor som The Oxford School of Drama och Lee Strasberg Theatre Institute. 2008 blev hon officiellt ackrediterad lärare i Chubbuck-tekniken av Ivana Chubbuck. Elisabet har också regisserat mer än 30 föreställningar för teaterscener i Sverige och England. Läs mer på www.elisabetsevholt.com

Kompetensutveckling

Yin Yoga 12/12 – online

Yin yoga är en lugn yoga som ökar kroppens rörelseförmåga genom att man vilar i olika sittande eller liggande ställningar under en längre tid. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yin yogan dina muskler slappna av helt och du kommer därför åt kroppens stelhet på djupet och fyller den med ny energi. Den är ett bra komplement till annan träning och eftersom att ställningarna enkelt kan justeras kan den praktiseras av alla, nybörjare som erfaren, rörlig som stel. Linn kombinerar yin yogan med andningsövningar och meditation för att hjälpa kroppen och sinnet att slappna av ytterligare.

Plats: online via Zoom. Länken till passet mejlas senast samma dag.
Föranmälan: anmäl dig senast kl. 12.00 samma dag som passet är för att du ska vara garanterad länk till passet.

Passet är kostnadsfritt och erbjuds: frilansande yrkesverksamma skådespelare, regissörer, scenografer och kostymdesigners.

Förberedelse:  För att delta behöver du en yogamatta (eller liknande underlag), yogabolster eller lite större kuddar typ soffkuddar, några mindre kuddar och en eller flera filtar.

Linn Henriksson Strååt är utbildad yin yogalärare, men är också frilansande scenograf och kostymdesigner utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola. Med fokus på devising arbetar hon med dramatik för barn, unga och vuxna på fria grupper såväl som institutionsteatrar över hela landet. I sitt scenkonstarbete använder hon också yoga och meditation som en del av den konstnärliga processen, mer information på www.linnhenrikssonstraat.com.

Kompetensutveckling

Yin Yoga 5/12 – online

Yin yoga är en lugn yoga som ökar kroppens rörelseförmåga genom att man vilar i olika sittande eller liggande ställningar under en längre tid. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yin yogan dina muskler slappna av helt och du kommer därför åt kroppens stelhet på djupet och fyller den med ny energi. Den är ett bra komplement till annan träning och eftersom att ställningarna enkelt kan justeras kan den praktiseras av alla, nybörjare som erfaren, rörlig som stel. Linn kombinerar yin yogan med andningsövningar och meditation för att hjälpa kroppen och sinnet att slappna av ytterligare.

Plats: online via Zoom. Länken till passet mejlas senast samma dag.
Föranmälan: anmäl dig senast kl. 12.00 samma dag som passet är för att du ska vara garanterad länk till passet.

Passet är kostnadsfritt och erbjuds: frilansande yrkesverksamma skådespelare, regissörer, scenografer och kostymdesigners.

Förberedelse:  För att delta behöver du en yogamatta (eller liknande underlag), yogabolster eller lite större kuddar typ soffkuddar, några mindre kuddar och en eller flera filtar.

Linn Henriksson Strååt är utbildad yin yogalärare, men är också frilansande scenograf och kostymdesigner utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola. Med fokus på devising arbetar hon med dramatik för barn, unga och vuxna på fria grupper såväl som institutionsteatrar över hela landet. I sitt scenkonstarbete använder hon också yoga och meditation som en del av den konstnärliga processen, mer information på www.linnhenrikssonstraat.com.

Kompetensutveckling

Yin Yoga 28/11 – online

Yin yoga är en lugn yoga som ökar kroppens rörelseförmåga genom att man vilar i olika sittande eller liggande ställningar under en längre tid. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yin yogan dina muskler slappna av helt och du kommer därför åt kroppens stelhet på djupet och fyller den med ny energi. Den är ett bra komplement till annan träning och eftersom att ställningarna enkelt kan justeras kan den praktiseras av alla, nybörjare som erfaren, rörlig som stel. Linn kombinerar yin yogan med andningsövningar och meditation för att hjälpa kroppen och sinnet att slappna av ytterligare.

Plats: online via Zoom. Länken till passet mejlas senast samma dag.
Föranmälan: anmäl dig senast kl. 12.00 samma dag som passet är för att du ska vara garanterad länk till passet.

Passet är kostnadsfritt och erbjuds: frilansande yrkesverksamma skådespelare, regissörer, scenografer och kostymdesigners.

Förberedelse:  För att delta behöver du en yogamatta (eller liknande underlag), yogabolster eller lite större kuddar typ soffkuddar, några mindre kuddar och en eller flera filtar.

Linn Henriksson Strååt är utbildad yin yogalärare, men är också frilansande scenograf och kostymdesigner utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola. Med fokus på devising arbetar hon med dramatik för barn, unga och vuxna på fria grupper såväl som institutionsteatrar över hela landet. I sitt scenkonstarbete använder hon också yoga och meditation som en del av den konstnärliga processen, mer information på www.linnhenrikssonstraat.com.

Yin Yoga 21/11 – online

Yin yoga är en lugn yoga som ökar kroppens rörelseförmåga genom att man vilar i olika sittande eller liggande ställningar under en längre tid. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yin yogan dina muskler slappna av helt och du kommer därför åt kroppens stelhet på djupet och fyller den med ny energi. Den är ett bra komplement till annan träning och eftersom att ställningarna enkelt kan justeras kan den praktiseras av alla, nybörjare som erfaren, rörlig som stel. Linn kombinerar yin yogan med andningsövningar och meditation för att hjälpa kroppen och sinnet att slappna av ytterligare.

Plats: online via Zoom. Länken till passet mejlas senast samma dag.
Föranmälan: anmäl dig senast kl. 12.00 samma dag som passet är för att du ska vara garanterad länk till passet.

Passet är kostnadsfritt och erbjuds: frilansande yrkesverksamma skådespelare, regissörer, scenografer och kostymdesigners.

Förberedelse:  För att delta behöver du en yogamatta (eller liknande underlag), yogabolster eller lite större kuddar typ soffkuddar, några mindre kuddar och en eller flera filtar.

Linn Henriksson Strååt är utbildad yin yogalärare, men är också frilansande scenograf och kostymdesigner utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola. Med fokus på devising arbetar hon med dramatik för barn, unga och vuxna på fria grupper såväl som institutionsteatrar över hela landet. I sitt scenkonstarbete använder hon också yoga och meditation som en del av den konstnärliga processen, mer information på www.linnhenrikssonstraat.com.

Kompetensutveckling

Yin Yoga 14/11 – online

Yin yoga är en lugn yoga som ökar kroppens rörelseförmåga genom att man vilar i olika sittande eller liggande ställningar under en längre tid. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yin yogan dina muskler slappna av helt och du kommer därför åt kroppens stelhet på djupet och fyller den med ny energi. Den är ett bra komplement till annan träning och eftersom att ställningarna enkelt kan justeras kan den praktiseras av alla, nybörjare som erfaren, rörlig som stel. Linn kombinerar yin yogan med andningsövningar och meditation för att hjälpa kroppen och sinnet att slappna av ytterligare.

Plats: online via Zoom. Länken till passet mejlas senast samma dag.
Föranmälan: anmäl dig senast kl. 12.00 samma dag som passet är för att du ska vara garanterad länk till passet.

Passet är kostnadsfritt och erbjuds: frilansande yrkesverksamma skådespelare, regissörer, scenografer och kostymdesigners.

Förberedelse:  För att delta behöver du en yogamatta (eller liknande underlag), yogabolster eller lite större kuddar typ soffkuddar, några mindre kuddar och en eller flera filtar.

Linn Henriksson Strååt är utbildad yin yogalärare, men är också frilansande scenograf och kostymdesigner utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola. Med fokus på devising arbetar hon med dramatik för barn, unga och vuxna på fria grupper såväl som institutionsteatrar över hela landet. I sitt scenkonstarbete använder hon också yoga och meditation som en del av den konstnärliga processen, mer information på www.linnhenrikssonstraat.com.

Kompetensutveckling

Yin Yoga 7/11 – online

Yin yoga är en lugn yoga som ökar kroppens rörelseförmåga genom att man vilar i olika sittande eller liggande ställningar under en längre tid. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yin yogan dina muskler slappna av helt och du kommer därför åt kroppens stelhet på djupet och fyller den med ny energi. Den är ett bra komplement till annan träning och eftersom att ställningarna enkelt kan justeras kan den praktiseras av alla, nybörjare som erfaren, rörlig som stel. Linn kombinerar yin yogan med andningsövningar och meditation för att hjälpa kroppen och sinnet att slappna av ytterligare.

Plats: online via Zoom. Länken till passet mejlas senast samma dag.
Föranmälan: anmäl dig senast kl. 12.00 samma dag som passet är för att du ska vara garanterad länk till passet.

Passet är kostnadsfritt och erbjuds: frilansande yrkesverksamma skådespelare, regissörer, scenografer och kostymdesigners.

Förberedelse:  För att delta behöver du en yogamatta (eller liknande underlag), yogabolster eller lite större kuddar typ soffkuddar, några mindre kuddar och en eller flera filtar.

Linn Henriksson Strååt är utbildad yin yogalärare, men är också frilansande scenograf och kostymdesigner utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola. Med fokus på devising arbetar hon med dramatik för barn, unga och vuxna på fria grupper såväl som institutionsteatrar över hela landet. I sitt scenkonstarbete använder hon också yoga och meditation som en del av den konstnärliga processen, mer information på www.linnhenrikssonstraat.com.

Kompetensutveckling

Yin Yoga 24/10 – online

Yin yoga är en lugn yoga som ökar kroppens rörelseförmåga genom att man vilar i olika sittande eller liggande ställningar under en längre tid. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yin yogan dina muskler slappna av helt och du kommer därför åt kroppens stelhet på djupet och fyller den med ny energi. Den är ett bra komplement till annan träning och eftersom att ställningarna enkelt kan justeras kan den praktiseras av alla, nybörjare som erfaren, rörlig som stel. Linn kombinerar yin yogan med andningsövningar och meditation för att hjälpa kroppen och sinnet att slappna av ytterligare.

Plats: online via Zoom. Länken till passet mejlas senast samma dag.
Föranmälan: anmäl dig senast kl. 12.00 samma dag som passet är för att du ska vara garanterad länk till passet.

Passet är kostnadsfritt och erbjuds: frilansande yrkesverksamma skådespelare, regissörer, scenografer och kostymdesigners.

Förberedelse:  För att delta behöver du en yogamatta (eller liknande underlag), yogabolster eller lite större kuddar typ soffkuddar, några mindre kuddar och en eller flera filtar.

Linn Henriksson Strååt är utbildad yin yogalärare, men är också frilansande scenograf och kostymdesigner utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola. Med fokus på devising arbetar hon med dramatik för barn, unga och vuxna på fria grupper såväl som institutionsteatrar över hela landet. I sitt scenkonstarbete använder hon också yoga och meditation som en del av den konstnärliga processen, mer information på www.linnhenrikssonstraat.com.