Fortsättningskurs i dramatiskt skrivande

med Felicia Ohly

Felicia Ohly, foto Johanna Malm

Är du regissör eller skådespelare och tidigare gått någon av TeaterAlliansens skrivkurser är detta möjligheten att under handledning fortsätta utveckla ditt dramatiska skrivande. Aspekten "publik" kommer beaktas och det kommer i slutet på kursen finnas möjlighet att få sin text uppläst inför en liten publik (valfritt)

Upplägg:
Fyra undervisningstillfällen, varav de 2 mellersta är handledning i mindre grupp/individuellt. Kursen avslutas med uppläsning (valfritt) inför liten publik.

8-9 september:
09.00-16.00
13-14 oktober:
09.00-16.00
Däremellan eget skrivande och fysisk träff i mindre grupp (tidpunkt beslutas av gruppen i samråd med kursledaren).

Grupphandledning V.37 (9-13 september)

Individuell handledning V.39 (24-27 september)

Kostnad
När du tackar ja till en kursplats förbinder du dig att delta vid samtliga kurstillfällen.

Ange gärna i ansökan vilken tidigare skrivkurs du gått, varför du vill gå fortsättningskursen samt om du fått något publicerat eller uppsatt.

Felicia Ohly är frilansande dramatiker och dramaturg. Hon har arbetat som dramaturg på Malmö Stadsteater och undervisar på Teaterhögskolan i Malmö.

Plats

TeaterAlliansen, Hornsgatan 103, våning 10

Ansök senast

2024-08-04

Ansök

Om du inte är anställd på TeaterAlliansen, vänligen bifoga ditt CV till varje kursansökan.

Tillåtna filer är PDF, Word-dokument och Pages för Mac.