FORUM T: samtal om regi, del 2

med i samarbete med Turteatern

Teaterns relationen till rum och visualitet har förändrats genom teaterhistorien. Från teatern som en rituell plats, moralisk institution, borgerlig underhållning, gesamtkunstwerk eller den tomma spelplatsen. Suggestion eller verfremdung, det immersiva, det visuella, eller digitala. Listan kan göras lång på olika inriktningar där många idag existerar vid sidan av varandra.

Den 17 september bjuder Turteatern och Teateralliansen in till ett heldagsseminarium med syfte att fördjupa samtalet om teaterregi. I Samtal om regi, del 2 kommer vi fokusera på regissörens förhållningssätt till rum, plats och visualitet. Vad är regissörens visuella och rumsliga utgångspunkt? Hur ser regissörens eget arbete ut med rum, och hur ser samarbetet med scenograf, ljusdesigner eller andra visuella praktiker ut? Hur förhåller sig regissören till den historiska plats som teatern och teaterscenen är i relation till andra rum? Utifrån dessa frågor vill vi fördjupa oss kring rummets betydelse för teatern och dess inverkan på olika regissörers konstnärskap.

Med detta samtal vill vi fortsätta undersöka regissörens roll i den samtida teatern och skapa ett forum där regissörer själva talar om sina praktiker. Under våren 2022 genomförde Turteatern ett första seminarium om regi där vi utgick från regissörens relation till regibegreppet och dess problem och potential i rollen som scenkonstnär.

OBS! Seminariet kommer hållas på engelska.

Målgrupp: regissörer, scenografer och övriga intresserade
Program, gäster och biljetter, se Turteaterns hemsida

 

Plats

Turteatern i Kärrtorp
Stockholm

Datum

17 september
10.00 - 17.00

Sista ansökningsdag var 2022-09-11.