Din Frilansekonomi med Mats Möller

Är du frilansande utövare som tar uppdrag på lön eller på egen firma? Har du koll på alla skatteavdrag, pensionsavgifter och moms?

I den här endagskursen reder vi ut alla begreppen så att du får en helhetsbild av skatter, ekonomi, pension och i vilken form du kan och vill organisera ditt frilansande yrkesliv. Och när och hur du ska planera ditt pensionssparande. Vi går igenom hur skattesystemet fungerar och vilka fällor som finns med rot- och ränteavdrag vid oregelbundna inkomster. Du får också veta hur ”frilanspensionen” fungerar och vad du ska tänka på när du varvar tjänst och F-skatt.

Målet med dagen är att du ska få nya kunskaper om skatt och pension – och förhoppningsvis en större nyfikenhet på hur du själv kan påverka och planera din ekonomi.

Målgrupp: skådespelare, dansare och musiker

Läs mer/ansök via Kulturakademin HÄR!

Performing Green

[English information for international applications below]

Vilken roll spelar scenkonsten i klimatomställningen? Vad innebär ett hållbart arbetssätt för scenkonstverkens estetik och komplexitet? Vilka metoder och
strategier behöver frilansande konstnärer för att bidra till hållbarhet i scenkonstproduktionens olika delar?

ASSITEJ Sverige bjuder tillsammans med Folkteatern Gävleborg och TeaterAlliansen in till en internationell workshop där deltagande regissörer och scenografer från åtta länder får möjlighet att tillsammans utforska hållbarhetsstrategier utifrån ettkonstnärligt perspektiv. Projektet fokuserar på att undersöka vilka konkreta verktyg enskilda scenkonstnärer,teatrar och institutioner har idag, vilka friktionsytor som kan finnas (socialt, praktisktoch konstnärligt) och vad som behövs ytterligare för en produktiv omställning. Genom handledning av utövare och producenter inom scenkonstbranschen med gedigen erfarenhet av hållbarhetsarbete ges deltagarna förutsättningar att skapa, ta tillvara och utveckla strategiska modeller och metoder för hållbar scenkonstproduktion. Kursdeltagarna ges möjlighet att tillsammans förkovra sig i hur den konstnärliga processen förhåller sig till klimatmedvetenhet och utforma ett nationellt liksom ett internationellt nätverk för konstnärligt hållbarhetsarbete.

Målgrupp: Regissörer och scenografer med intresse att undersöka hur hållbara arbetsprocesser
kan utvecklas. Workshopen riktar sig till verksamma i de nordiska och baltiska
länderna.

ANSÖK HÄR

Vid frågor kontakta:

info@assitej.se

Platser: 6-8 platser för svenska sökande. Från övriga länder antages 2 deltagare från respektive land.

Praktiskt: Arbetsspråket är engelska. Workshopen är kostnadsfri och inkluderar kost och logi ianslutning till Folkteatern Gävleborg den 27-29 januari 2024. (Ingen ersättning utgår för nedlagd tid). Deltagare bekostar själva sina resor till och från Gävle. Vi uppmuntrar till miljövänligt resande (tåg, buss).

Workshopen är ett samarbete mellan ASSITEJ Sverige, Folkteatern i Gävleborg och Teateralliansen och genomförs med ekonomiskt stöd från Nordisk Kulturkontakt.

 

 

Performing Green

[English information/link for international application]

Build understanding for how the performing arts sector can play an important role
in the transition towards a sustainable society. Investigate, find and refine concrete methods and strategies for scenographers and
directors to embrace sustainability in their artistic processes. Build a network for artistic sustainability work nationally, regionally, and
internationally.

How can the Performing arts field deal with challenges and conflicts as well as create
opportunities in the transition towards a sustainable society?
How can sustainability work integrate with the esthetics and complexities of the art
form? What tools and strategies do directors and scenographers need to work
sustainably in all stages of performing arts productions?

Aim
In this workshop the participants, directors and scenographers from 8 different
countries, will jointly explore sustainable strategies from an artistic perspective. While
being situated in the dilemma of being sustainably aware in an artistic process, the
participants will investigate what concrete tools theatres, institutions and individual
practitioners have at their disposal today, as well as distinguish what obstacles that
tend to get in our/their way.

With guidance from practitioners/producers in the performing arts sector with great
experience of sustainability work the participants will create strategic models for a
sustainable performing arts sector.

Workshop objectives

  • Build understanding for how the performing arts sector can play an important role
    in the transition towards a sustainable society.
  • Investigate, find and refine concrete methods and strategies for scenographers and
    directors to embrace sustainability in their artistic processes.
  • Build a network for artistic sustainability work nationally, regionally, and
    internationally.

 

Time & Place

Three-day workshop at Folkteatern Gävleborg in Gävle, January 27-29 2024
Digital preparational meetings (circa 90 minutes each)
13 November and
11 December 2023

 

Target group: Directors and scenographers in the Nordic Baltic region with an interest to develop
sustainable work processes.
Performing Green

 

APPLY HERE before October 1st 2023.

 

EDIT: Please notice that application later than September 20th means that you will not be able to seek mobility funding from Nordic Culture point
(read more below)

Practical
All meetings will be in English.
The workshop is free of charge including hotel and meals.
Participants from outside Sweden pay their own travels but will get a travel grant
of EUR 100. We encourage the most environmentally friendly travels methods when
possible (train, ferry).

 

If you have any questions, please don’t hesitate to contact us: info@assitej.se

The workshop is a collaboration between ASSITEJ Sverige, Folkteatern Gävleborg and Teateralliansen. The workshop is carried out with financial support from Nordisk Kulturkontakt.

FORUM:T Heldagsseminarie om regi – regissörens relation till utövaren i verket.

I samarbete med Teateralliansen bjuder teaterregissörerna Marie Nikazm BakkenGustav Englund och Olof Runsten in dig till evenemanget och seminariet Forum T med syftet att fördjupa diskussionen om teaterregi. I den fjärde utgåvan fokuseras det på regissörens relation till utövaren i verket, så som skådespelare eller annat som tilldelas agens. Inbjudna gäster från in- och utlandet tar plats i soffan på stora scen för att presentera och diskutera sitt arbete. Både regissörer och icke-regissörer är varmt välkomna att delta som publik. Efter seminariet välkomnas alla deltagare att stanna för mingel, middag och AW.

Gäster: Natalie Ringler (SE), Erik Holmström (SE), Fredrik Hannestad (NO)

Kaféet kommer vara öppet under hela dagen där det finns möjlighet att köpa lunch och/eller middag. Seminariet kommer hållas på engelska.

Biljetter kostar 110kr och inkluderar en lättare fika.

Mer info och biljetter via Turteatern

 

Masterclass för skådespelare och regissörer

Skådespelare och regissörer möts och repeterar tillsammans, enligt instruktioner från Anna Pettersson, för att därefter reflektera över förutsättningar, överenskommelser, förväntningar och vad som egentligen är skådespelarens respektive regissörens arbete.

Masterclassen leds av Anna Pettersson: regissör och doktorand på Stockholms Konstnärliga Högskola samt teaterchef på Strindbergs Intima Teater i Stockholm.

Antal platser: 12-14

Kursen görs i samarbete med Göteborgs Stadsteater.

Workshop: Storytelling – from generic to authentic with the help of AI

Intresset för generativ AI växer inom Europas kreativa och kulturella sektorer, där film, spel och upplevelseindustrier kan dra nytta av AI-teknik för att generera idéer och underlätta produktion.

Den 12-13 september ges en exklusiv workshop i Göteborg tillsammans med andra kreatörer inom scenkonst, film, TV, spel och XR. Kurstillfället ger en  introduktion till hur generativ AI kan påverka och användas i konceptutveckling och produktion i de kreativa sektorerna. Hur kan idéer och produktionsprocesser förändras när man integrerar AI-tekniker – och kommer de att förändras till det bättre?

Utbildningsinsatsen leds av Tatjana Samopjan, kreativ konsult specialiserad inom utveckling av film, TV serier and dokumentärer, samt Andrea Nordwall, konstnär och universitetsadjunkt i medieteknik med inriktning mot visuella uttryck på Institutionen för teknik och estetik på Blekinge Tekniska Högskola.

För dig som ENDAST vill ansöka till onlineseminariet – anmäl dig HÄR senast den 11 september.

Program: 

11.00-12.00 Audiovisual talk (ONLINE/Workshopdeltagare deltar exklusivt på plats i Göteborg )

The times are changing. Can new technology affect the audiovisual industries so that storytelling becomes more authentic instead of generic? In her talk, Tatjana Samopjan will reflect on what is required of humans to use AI as a tool to create authenticity in storytelling. The lecture will explore the relationship between imagination and lived experience, embodied intelligence, the ability to hold multiple perspectives both emotionally and cognitively, as well the importance of non-narrative mental states. All of it is necessary for a present-day storyteller who aims beyond the generic and the predictable. With minimal human input AI will soon be able to do what an average creative does today – only much more quickly and for a fraction of the cost. What will make the difference for storytellers that want to stay relevant and even thrive in this new landscape? A Q&A vill follow after the lecture.

 

13.00-17.00 Workshop #1

Generative AI for creative concept creation

In this workshop, we introduce and discuss generative AI for early conceptual work for film, game, and immersive creative industries. Participants are given a practical introduction to textual and image-based creative concept work and put these skills to practice by developing a concept to deepen their understanding of the potential and pitfalls of generative AI technologies for concept development.

18.00-20.00 Dinner

________________________________________

Onsdag 13 september

09.00-12.00 Workshop #2

How generative AI transforms creative sectors

In this follow-up workshop, we focus on the implications of new AI technologies for the creative sectors, based on participants’ own experience, needs, and outlook on the future. How could ideation and production processes change when integrating AI technologies – and will they change for the better?

Workshopledare: Tatjana Samopjan, kreativ konsult specialiserad inom utveckling av film, TV serier and dokumentärer, samt Andrea Nordwall, konstnär och universitetsadjunkt i medieteknik med inriktning mot visuella uttryck på Institutionen för teknik och estetik på Blekinge Tekniska Högskola.

 

Begränsat antal platser.

TeaterAlliansen kan erbjuda 3 platser på workshopen till anställda skådespelare och regissörer med erfarenhet av skrivande/storytelling, samt dramaturget/manusförfattare.  Arrangörerna förbehåller sig rätten att sätta samman en grupp deltagare som representerar en bredd av aktörer.

Deltagarna i workshopen bjuds på lunch och middag tillsammans med gruppen.

För dig som ENDAST vill ansöka till onlineseminariet – anmäl dig här senast den 11 september.

 

Audiovisual Talks is an inspiration forum for those who work with storytelling in the games industry, film, television and moving images as well as other audiovisual sectors. Audiovisual Talks is a seminar series with the goal of providing knowledge and inspiring those active in the audiovisual sector to continue creating tomorrow’s strong stories and experiences.

Arranged by Level-Up and Film&TV at Lindholmen Science Park in collaboration with TeaterAlliansen.

ONLINE: Audiovisual talk – Storytelling: from generic to autentic with the help of AI

Intresset för generativ AI växer inom Europas kreativa och kulturella sektorer, där film, spel och upplevelseindustrier kan dra nytta av AI-teknik för att generera idéer och underlätta produktion. Detta seminarium introducerar och diskuterar hur generativ AI har potential att omvandla framtida arbetsflöden samtidigt som det lyfter fram eventuella utmaningar.

Föreläsare: Tatjana Samopjan, a Creative Consultant specialising in the development of films, TV series and documentaries.

Seminariet ges på engelska.

Mer information och anmälan till seminarium sker här.

 

”The times are changing. Can new technology affect the audiovisual industries so that storytelling becomes more authentic instead of generic?

In her talk, Tatjana Samopjan will reflect on what is required of humans to use AI as a tool to create authenticity in storytelling. The lecture will explore the relationship between imagination and lived experience, embodied intelligence, the ability to hold multiple perspectives both emotionally and cognitively, as well the importance of non-narrative mental states. All of it is necessary for a present-day storyteller who aims beyond the generic and the predictable. With minimal human input AI will soon be able to do what an average creative does today – only much more quickly and for a fraction of the cost. What will make the difference for storytellers that want to stay relevant and even thrive in this new landscape?

A Q&A vill follow after the lecture.

 

Audiovisual Talks is an inspiration forum for those who work with storytelling in the games industry, film, television and moving images as well as other audiovisual sectors. Audiovisual Talks is a seminar series with the goal of providing knowledge and inspiring those active in the audiovisual sector to continue creating tomorrow’s strong stories and experiences.

Arranged by Level-Up and Film&TV at Lindholmen Science Park in collaboration with TeaterAlliansen.

 

Kompetensutveckling

Yin Yoga 5/12 – online

Yin yoga är en lugn yoga som ökar kroppens rörelseförmåga genom att man vilar i olika sittande eller liggande ställningar under en längre tid. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yin yogan dina muskler slappna av helt och du kommer därför åt kroppens stelhet på djupet och fyller den med ny energi. Den är ett bra komplement till annan träning och eftersom att ställningarna enkelt kan justeras kan den praktiseras av alla, nybörjare som erfaren, rörlig som stel. Linn kombinerar yin yogan med andningsövningar och meditation för att hjälpa kroppen och sinnet att slappna av ytterligare.

Plats: online via Zoom. Länken till passet mejlas senast samma dag.
Föranmälan: anmäl dig senast kl. 12.00 samma dag som passet är för att du ska vara garanterad länk till passet.

Passet är kostnadsfritt och erbjuds: frilansande yrkesverksamma skådespelare, regissörer, scenografer och kostymdesigners.

Förberedelse:  För att delta behöver du en yogamatta (eller liknande underlag), yogabolster eller lite större kuddar typ soffkuddar, några mindre kuddar och en eller flera filtar.

Linn Henriksson Strååt är utbildad yin yogalärare, men är också frilansande scenograf och kostymdesigner utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola. Med fokus på devising arbetar hon med dramatik för barn, unga och vuxna på fria grupper såväl som institutionsteatrar över hela landet. I sitt scenkonstarbete använder hon också yoga och meditation som en del av den konstnärliga processen, mer information på www.linnhenrikssonstraat.com.

Kompetensutveckling

Yin Yoga 28/11 – online

Yin yoga är en lugn yoga som ökar kroppens rörelseförmåga genom att man vilar i olika sittande eller liggande ställningar under en längre tid. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yin yogan dina muskler slappna av helt och du kommer därför åt kroppens stelhet på djupet och fyller den med ny energi. Den är ett bra komplement till annan träning och eftersom att ställningarna enkelt kan justeras kan den praktiseras av alla, nybörjare som erfaren, rörlig som stel. Linn kombinerar yin yogan med andningsövningar och meditation för att hjälpa kroppen och sinnet att slappna av ytterligare.

Plats: online via Zoom. Länken till passet mejlas senast samma dag.
Föranmälan: anmäl dig senast kl. 12.00 samma dag som passet är för att du ska vara garanterad länk till passet.

Passet är kostnadsfritt och erbjuds: frilansande yrkesverksamma skådespelare, regissörer, scenografer och kostymdesigners.

Förberedelse:  För att delta behöver du en yogamatta (eller liknande underlag), yogabolster eller lite större kuddar typ soffkuddar, några mindre kuddar och en eller flera filtar.

Linn Henriksson Strååt är utbildad yin yogalärare, men är också frilansande scenograf och kostymdesigner utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola. Med fokus på devising arbetar hon med dramatik för barn, unga och vuxna på fria grupper såväl som institutionsteatrar över hela landet. I sitt scenkonstarbete använder hon också yoga och meditation som en del av den konstnärliga processen, mer information på www.linnhenrikssonstraat.com.

Yin Yoga 21/11 – online

Yin yoga är en lugn yoga som ökar kroppens rörelseförmåga genom att man vilar i olika sittande eller liggande ställningar under en längre tid. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yin yogan dina muskler slappna av helt och du kommer därför åt kroppens stelhet på djupet och fyller den med ny energi. Den är ett bra komplement till annan träning och eftersom att ställningarna enkelt kan justeras kan den praktiseras av alla, nybörjare som erfaren, rörlig som stel. Linn kombinerar yin yogan med andningsövningar och meditation för att hjälpa kroppen och sinnet att slappna av ytterligare.

Plats: online via Zoom. Länken till passet mejlas senast samma dag.
Föranmälan: anmäl dig senast kl. 12.00 samma dag som passet är för att du ska vara garanterad länk till passet.

Passet är kostnadsfritt och erbjuds: frilansande yrkesverksamma skådespelare, regissörer, scenografer och kostymdesigners.

Förberedelse:  För att delta behöver du en yogamatta (eller liknande underlag), yogabolster eller lite större kuddar typ soffkuddar, några mindre kuddar och en eller flera filtar.

Linn Henriksson Strååt är utbildad yin yogalärare, men är också frilansande scenograf och kostymdesigner utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola. Med fokus på devising arbetar hon med dramatik för barn, unga och vuxna på fria grupper såväl som institutionsteatrar över hela landet. I sitt scenkonstarbete använder hon också yoga och meditation som en del av den konstnärliga processen, mer information på www.linnhenrikssonstraat.com.

Kompetensutveckling

Yin Yoga 14/11 – online

Yin yoga är en lugn yoga som ökar kroppens rörelseförmåga genom att man vilar i olika sittande eller liggande ställningar under en längre tid. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yin yogan dina muskler slappna av helt och du kommer därför åt kroppens stelhet på djupet och fyller den med ny energi. Den är ett bra komplement till annan träning och eftersom att ställningarna enkelt kan justeras kan den praktiseras av alla, nybörjare som erfaren, rörlig som stel. Linn kombinerar yin yogan med andningsövningar och meditation för att hjälpa kroppen och sinnet att slappna av ytterligare.

Plats: online via Zoom. Länken till passet mejlas senast samma dag.
Föranmälan: anmäl dig senast kl. 12.00 samma dag som passet är för att du ska vara garanterad länk till passet.

Passet är kostnadsfritt och erbjuds: frilansande yrkesverksamma skådespelare, regissörer, scenografer och kostymdesigners.

Förberedelse:  För att delta behöver du en yogamatta (eller liknande underlag), yogabolster eller lite större kuddar typ soffkuddar, några mindre kuddar och en eller flera filtar.

Linn Henriksson Strååt är utbildad yin yogalärare, men är också frilansande scenograf och kostymdesigner utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola. Med fokus på devising arbetar hon med dramatik för barn, unga och vuxna på fria grupper såväl som institutionsteatrar över hela landet. I sitt scenkonstarbete använder hon också yoga och meditation som en del av den konstnärliga processen, mer information på www.linnhenrikssonstraat.com.