Ledarskap för scenkonstregissörer – Göteborg

40 väletablerade regissörer har genomgått TeaterAlliansens uppskattade ledarskapsprogram Ledarskap för Scenkonstregissörer. Till hösten startar en ytterligare utbildningsomgång i Göteborg - i samarbete med sju scenkonstinstitutioner i västsverige! Utöver Fackförbundet Scen & Film, Svensk Scenkonst, Trygghetsrådet TRS ges höstens utbildning i samarbete med Göteborgs Stadsteater, Backa Teater, Folkteatern Göteborg, Borås Stadsteater, Angereds Teater, Teater Halland och Regionteater Väst.

 

Vad krävs av ett samtida ledarskap inom scenkonsten? Hur kan jag som regissör fortsätta utveckla och fördjupa mitt ledarskap och vilket ansvar har jag i rollen?

Utbildningsprogrammet Ledarskap för scenkonstregissörer riktar sig till verksamma och etablerade regissörer med drivkraft att utveckla det egna ledarskapet, höja sin kompetens kring scenkonstinstitutionens uppdrag och samt kring arbetsmiljö och ansvarsfördelning i en större producerande scenkonstverksamhet.

 

Utbildningens fokusområden

Som konstnärlig arbetsledare i tidsbegränsade projekt och med ständigt nya gruppsammansättningar står scenkonstregissören inför ett komplext ledarskapsuppdrag. Under ledning av erfarna handledare och föreläsare skapas fördjupad förståelse kring ledning av arbetsgrupper och individer i kreativa processer. Tillsammans med utbildningsledaren kommer kursens deltagare få möjlighet att arbeta med det personliga ledarskapet genom självkännedom, konflikthantering och medarbetarskap i ett skräddarsytt upplägg för scenkonstregissörer.

Ett viktigt spår genom kursen är även regissörens roll i arbetsmiljöarbetet utifrån inkludering och förebyggande av trakasserier och diskriminering. Genom möten med inbjudna representanter för branschens parter och uppdragsgivare och övriga sakkunniga föreläsare, får deltagarna möjlighet att samtala om och reflektera kring rollens ansvar, mandat och strukturer för samarbete.

 

Pedagogik

Programmets olika block vävs samman av en utbildningsledare med mångårig erfarenhet av att arbeta med och handleda ledare och arbetsgrupper från olika branscher. I utbildningen varvas föreläsningar och teoretiska block med praktiska övningar som tar vara på gruppens egna erfarenheter.

Utbildningsledare är Anna Wilhelmsson har arbetat som konsult på Gaia Leadership i drygt 8 år med en tonvikt på offentliga verksamheter. Fokus i många av uppdragen har varit att utveckla olika typer av ledande grupper och team så att gruppens syfte, funktion, kommunikationsmönster, de interna relationerna m.m. har stärkts. Utöver detta har Anna arbetat mycket med individuell coachning, organisationsutveckling och ledarutveckling i så väl offentlig som privat sektor. Bland uppdragen märks även ett antal kulturorganisationer där insatserna inkluderar allt från ledarskapsutbildningar, stärkande av arbetsgrupper, ledningsgruppsutveckling, organisations- och processutveckling.

Anna Wilhelmsson har även bakgrund som producent och produktionschef på Riksteatern, i båda roller med fokus på att ständigt förbättra förutsättningarna för kärnan i verksamheten, de komplexa och konstnärligt baserade processerna runt varje scenkonstproduktion.

 

Omfattning

Utbildningen genomförs i Göteborg med start hösten 2024. Upplägget består av två onlineträffar (halvdag), tre fysiska utbildningsträffar om två dagar, samt en återträff. Träffarna är förlagda under söndagar och måndagar.

 

Onlineintroduktion: Måndag 2 september kl. 9.30 – 12.00

 

Fysisk kursträff (Modul 1) 15–16 september:

Söndag kl 11 - 17 + AW med samarbetsparter

Måndag kl 9 - 15

 

Onlineträff: Måndag 21 oktober kl. 9.30 – 12.00

 

Fysisk kursträff (Modul 2) 3–4 november:

Söndag: kl 11 - 17

Måndag: kl 9 - 15

 

Fysisk kursträff (Modul 3) 1–2 december:

Söndag: kl 11 - 17

Måndag: kl 9 - 15

 

Återträff: Måndag den 27 januari kl 10 - 15

 

Antagning / Vem kan söka?

Ett krav för att söka utbildningen är att du fullt ut (fysiskt eller digitalt utifrån kursträffens utformning) kan delta i samtliga kursdagar, samt avsätta tid för mindre hemuppgifter mellan träffarna. Delar av kursens innehåll kommer att utformas utifrån deltagarnas egna erfarenheter. En kompletterande gruppsammansättning utifrån deltagarnas bakgrund, ålder, kön och geografisk placering kommer därför att eftersträvas. Urval genomförs av TeaterAlliansen i samråd med utbildningsledningen.

Antal platser: 14

 

Utbildningen riktar sig till dig som:

 • Är etablerad och professionellt yrkesverksam frilansande regissör inom scenkonstområdet.
 • Har flerårig dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete som regissör från scenkonstinstitution eller det fria professionella scenkonstfältet.
 • Har ett intresse av att utveckla din kunskap kring:

*Organisationers och arbetsgruppers processer, arbetsledarskap, konflikthantering och metoder för trygghet och medbestämmande i större organisationer.

*Arbetsmiljö och likabehandling – juridiskt och i praktiken

* Regissörens roll i förhållande till den större scenkonstverksamhetens uppdrag och arbetssätt.

Meriterande:

 • Internationell/flerspråkig erfarenhet
 • Andra erfarenheter av ledarskapsuppdrag inom scen-, film- eller kulturområdet

 

Kostnader

Utbildningen bekostas av TeaterAlliansen, vilket inkluderar lunch för samtliga deltagare, samt logi (1 natt per kursträff) för deltagare från annan ort än Göteborg.  Kursdeltagaren står själv för resekostnader, samt andra ev. utgifter i samband med kursen. Ingen ersättning utgår för avsatt tid.

Är du medlem i Fackförbundet Scen & Film? Då kan du söka stipendium för omkostnader i samband med utbildningen. Skicka din ansökan till info@scenochfilm.se och skriv Elg-Lundberg fond i rubriken.

 

Så ansöker du

Ansökan sker via TeaterAlliansens kurssida genom att bifoga ditt CV + personligt brev. Obs! Handlingarna bifogas i samma dokument i följande ordning:

1) CV

2) Personligt brev

OBS! I rutan "kort presentation" vill vi också att du skriver en kort presentationstext (max 200 tkn) som sammanfattar din profil.*  Detta är obligatoriskt och kommer användas som en kompletterande referens i antagningsprocessen.

*Exempel på profil: antal år i yrket, ev examensår från konstnärlig högskola, uppdragsgivare och annan relevant erfarenhet du bedömer som relevant. 

Sista ansökningsdag är den 31 maj 2024.

 

I ditt CV ska följande framgå:  

 • Relevanta utbildningar
 • Hur många år du arbetat som professionell regissör inom scenkonstområdet
 • Var du arbetat och under vilken period
 • Internationell eller annan relevant erfarenhet

 

Personligt brev (max 2 sidor) där du ger en kort beskrivning av dig själv, samt svarar på följande frågor:

 • Varför du vill delta i programmet?
 • Vilka värdefulla erfarenheter tar du med dig in i utbildningsprocessen?
 • Vad önskar du utveckla framöver i ditt ledarskap?

 

Antagningsbesked

Beräknat datum för antagningsbesked är den 20 juni.

 

Övriga villkor

Programmets upplägg bygger på att alla deltagare är aktiva och fysiskt närvarande under samtliga utbildningsträffar. Mindre hemuppgifter mellan sammankomsterna kan tillkomma.

Blir du erbjuden en kursplats och tackar ja är anmälan bindande. Vid sen avanmälan eller uteblivande från kursen med andra skäl än sjukdom (sjukintyg krävs) debiteras du en avgift motsvarande 10% av kursens beräknade kostnadsvärde per deltagare, d.v.s. 4000 kr.

 

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta Karin Vestlund, projektledare för utbildningen på TeaterAlliansen: karin.vestlund@teateralliansen.se, 073-400 58 07

 

Välkommen med din ansökan!

Ansök 17 april  – 31 maj 2024

Plats

GÖTEBORG, ett urval av kortare kursmoment sker online

Datum

Kursperiod: 2 september 2024 - 27 januari 2025

Tid

Se kursbeskrivning.

Ansök senast

2024-05-31

Ansök

Om du inte är anställd på TeaterAlliansen, vänligen bifoga ditt CV till varje kursansökan.

Tillåtna filer är PDF, Word-dokument och Pages för Mac.