Skådespelaren i gestaltningsögonblicket – med Anna Pettersson

Anna Pettersson har genom sitt forskningsarbete utvecklat olika metoder för att skådespelaren ska kunna utgå ifrån sina kroppsliga impulser under repetitionsperioden och därigenom skapa ett expanderat utrymme för sitt eget arbete samt utveckla samarbetet med regissören.

Under kursen arbetar gruppen med dramatiska texter och undersöker möjligheter till nya spelstilar och former utifrån skådespelarens praktiska arbete. Frågeställningar:

•    På vilket sätt är arbetet med dekonstruktion intressant för skådespelaren?
•    Finns det olika typer av närvaro?
•    På vilket sätt påverkas repetitionsprocesserna av de traditioner på svenska teaterhögskolor och teaterinstitutioner?
•    Vilka spelstilar, former och uttryck väljer vi bort i arbetet utan att diskutera det på grund av de rådande normer och värderingar som styr arbetsprocesserna  teatrarna?

Anna Pettersson är regissör och doktorand på Stockholms dramatiska högskola, inriktning scenkonst. Hon är just nu aktuell med uppsättningen Bernardas hus på Kulturhuset Stadsteatern och från april 2017 är hon teaterchef på Strindbergs Intima Teater i Stockholm.

Plats

Stockholm, plats meddelas senare

Datum

2-10 maj (vardagar)

Sista ansökningsdag var 2017-04-17.