Normkritiskt tänkande – ett seminarium med inriktning på teater, musik och dans

I samarbete med Dansalliansen, Musikalliansen och Kulturakademin Trappan.

En seminariedag med fyra intressanta föreläsare som utifrån sina erfarenheter och sin forskning skärskådar det normkritiska tänkandet inom teater, dans och musik. Hur ser det ut inom de olika branscherna och hur långt har vi kommit?

Musik, utbildning, genre och genus – hur hänger det ihop?
Carina Borgström-Källén kommer under presentationen först att göra en kort inledning kring musikutövande, genre och genus generellt. Vad säger forskning på området? Hur kan vi förstå könsstereotypa uttryck inom musikområdet ur ett genusteoretiskt perspektiv? Därefter kommer hon att berätta om sin egen forskning som främst behandlar genusproblematik på musikutbildningar.

Normkritiska perspektiv i scenkonstnärliga processer.
Kristina Hagström-Ståhl kommer att tala inifrån den scenkonstnärliga processen, med regissörens perspektiv på möjliga strategier för att arbeta normkritiskt och -kreativt med teater. Framförallt kommer hon att diskutera möjliga variationer på att ”spela problemet” eller föreslå lösningar, samt ta upp olika ingångar till att arbeta med ”klassiker” eller nyskriven text. Bland annat utgår hon ifrån sitt arbete med Kristian Hallbergs Här skulle vi leva, tillsammans, som spelar på Folkteatern 18 mars-22 april.

Kroppar, dans och genus - om hur elever positioneras och positionerar sig i grundskolans dansundervisning.
Med Märtha Pastorek Gripson.

Normer, makt & den frilansande konstnären.
Janan Zapata Gutierrez kommer att besvara tre huvudfrågor: Varför behövs ett normkritiskt perspektiv inom konst och kultur? Hur påverkas den frilansande konstnären av alla sociala normer och maktstrukturer? Vilka redskap finns för att kunna upptäcka, motverka och förebygga ojämlikhet utifrån ett intersektionellt perspektiv?

Anmälan via Kulturakademin Trappan. Begränsat antal platser.

Plats

Göteborg

Datum

27 april

Sista ansökningsdag var 2017-04-23.