Gaga och FloWork – rörelse och improvisation

med Emma Rozgoni & Noam Carmeli

Workshopen riktar sig till skådespelare på alla nivåer, med eller utan förkunskaper inom dans/rörelse. Kom precis som du är, i bekväma kläder, i strumplästen eller barfota.

I workshop-form utforskas principerna inom Gaga och FloWork, var och en för sig och tillsammans i gruppimprovisationer. Syftet är att undersöka relationen mellan individen och gruppen och pröva nya verktyg som kan berika deltagarnas individuella rörelsespråk. I det moderna samhället, som ofta uppmanar till konkurrens, kan önskan att fullfölja en individualitet leda till känslan av att grupptillhörigheten begränsas eller försvinner.

Workshopen vill ta en djupare titt på dessa frågor och idéer, och undersöka dem på ett fysiskt sätt på golvet. Hur varje individ kan få utrymme och frihet att uttrycka sig, och samtidigt vara öppen och tillgänglig för möjligheten att skapa tillsammans.

Gaga – Emma Rozgoni
Gaga härstammar från idén om rörelsens dynamiska, läkande och ständigt föränderliga kraft, och har utvecklats av den israeliske koreografen Ohad Naharin. Metoden ger tillfälle att utforska och upptäcka kroppens oändliga rörelsemöjligheter, utmana våra vanor och ovanor och samtidigt komma i kontakt med våra sinnen och inre fantasier. Metoden öppnar upp för att lyssna till kroppens egna förmågor och utforskande inom ett brett spektrum av olika strukturer, kvaliteter och rörelser. Gaga-metoden ger en upplevelse av frihet, för var och en, likväl som tillsammans med andra.

Flow (FloWork) improvisation i praktiken - Noam Carmeli
FloWork är en rörelsepraxis som grundar sig på principer från Aikido, Ilan Lev-metoden och kontaktimprovisation. Metoden erbjuder verktyg för att vidga kroppens möjligheter till fri rörlighet och styrka, en kombination som redan naturligt existerar omkring och inuti oss. Genom olika övningar kommer vi att hitta sätt att använda vårt skelett för att på bästa sätt ge stöd för rörelsen att ta form, frigöra onödigt muskelarbete, och på så sätt tillåta kroppen att vara jordad, tillgänglig och fri.

Plats

Stockholm

Datum

5-9 september 2016

Sista ansökningsdag var 2016-08-29.