Improvisation, fantasi & samspel – en upptäcktsresa

med Lennart R Svensson

Kursen riktar sig till professionella skådespelare som vill utveckla sin sceniska fantasi, spontanitet, berättarteknik, sitt samspel på scen och kunskap om kommunikation och kroppsspråk.
Kursen bygger i stort sätt på Keith Johnstone’s pedagogiska system för att utveckla människors kreativitet och samspelsförmåga. Det är inte en kurs i Teatersport eller något annan form av improviserad teater. Kursen fokuserar på hur man hanterar misslyckanden, lär sig längta ut i det okända utan manus och kontroll och hur man tappar sin rädsla för publiken. Genom att träna sig i detta ökar förmågan till närvaro och samspel. Att träna upp sin fantasi och spontanitet gör att man får lättare att agera när något oväntat händer och att bygga historier tillsammans. Träningen bidrar till att skådespelarna  bli mer kreativa, närvarande och förändringsbenägna även i traditionell teater. Improvisationsträningen leder också till mycket skratt vílket kan riskera att förlänga våra liv.

Lennart R Svensson som varit tillsvidareanställd skådespelare på Stockholms stadsteater i 30 år var med vid det första öppna seminariet Keith Johnstone höll i Stockholm 1983. Tillsammans med bl a Helge Skoog började han improvisera i Teatersport 1984 och senare även i en mängd olika former av improviserad teater.Tidigt började Lennart lära ut improvisationstekniker, han har själv varit på kurs hos Keith Johnstone vid ett flertal tillfällen, både i Kanada och i Sverige. Lennart har undervisat skådespelare och regissörer i improvisationsteknik från Lesotho till Helsingfors och på många institutionsteatrar och fria grupper i Sverige.

Plats

Stockholm

Datum

5-9 september 2016

Sista ansökningsdag var 2016-08-21.