Föreställningsanalys

med Karin Helander

Vill du pröva din förmåga att analysera, diskutera och skriva om scenkonst? Kursen är ett samarbete med Dansalliansen och vänder sig till både skådespelare och dansare.
Inför kursstart ser deltagarna Maratondansen, i regi av Kenneth Kvarnström på Stockholms stadsteater, som utgångspunkt för diskussionerna.
Biljetter till kursdeltagarna är bokade till föreställningarna 7 och 8 september kl. 19.00. Ange i meddelandefältet i ansökan önskemål om föreställningsdag.

De två första kurstillfällena ägnas åt seminarier och samtal kring föreställningsanalys och scenkonstkritikens grunder, uppgifter och uppdrag.
I veckan mellan kurstillfällena ser gruppen ytterligare en föreställning och deltagarna skriver varsin kort text kring den.
Vid det sista kurstillfället diskuteras föreställningen och deltagarnas reflektioner och texter. Dagen avslutas med ett samtal tilsammans med en aktiv scenkonstkritiker.

Karin Helander är professor i teatervetenskap och vice rektor vid Stockholms universitet. Hon har skrivit ett flertal böcker t ex Det skall åska och blixtra kring vår teater tillsammans med Leif Zern, hon undervisar skådespelarstudenterna på Stockholm dramatiska högskola och skriver regelbundet scenkonstkritik i Svenska Dagbladet.

Plats

Nacka

Datum

12, 19 och 28 september

Sista ansökningsdag var 2016-08-25.