Skådespelaren i gestaltningsögonblicket – med Anna Pettersson

TeaterAlliansen Kurs

Pelikanen på Strindbergs Intima Teater, regi Anna Pettersson.
Foto Per Bolkert

Kursen tar sin utgångspunkt i två frågeställningar. Den ena handlar om kommunikationen och samarbetet mellan skådespelare och regissör, den andra om vilka normer, traditioner och rådande värderingar som styr arbetsprocesserna på teaterhögskolor och teaterinstitutioner.

Hur kommunicerar regissör och skådespelare med varandra under repetitionerna? Hur ser de på sin yrkesrelation och sitt arbete? Vilka möjligheter finns att utveckla samtal och samarbete mellan skådespelare och regissör?

Hur påverkar underförstådda normer, traditioner och värderingar repetitioner och föreställningar? Vilka spelstilar, former och uttryck väljer vi bort i arbetet - utan att diskutera det? Hur kan skådespelarens praktiska arbete med gestaltning vara ett verktyg för utveckling av nya spelstilar, former och uttryck?

Genom att arbeta praktiskt med dramatiska texter undersöker skådespelarna under kursen frågorna utifrån sina spontana kroppsliga impulser. Gruppen arbetar också med olika typer av närvaro och förhållningssätt till den psykologiska realismen. Stort utrymme lämnas också för diskussion och reflektion.

Plats

Strindbergs Intima Teater, Stockholm

Datum

2-4 och 7-9 maj

Tid

09.30-16.00

Ansök senast

2018-04-15

Ansök

Om du inte är anställd på TeaterAlliansen, vänligen bifoga ditt CV till varje kursansökan.

Tillåtna filer är PDF, Word-dokument och Pages för Mac.

Jag ansöker till ovanstående kurs och försäkrar att de uppgifter jag lämnar är korrekta. Jag samtycker till att TeaterAlliansen (TA) behandlar mina personuppgifter, i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och Dataskyddsförordningen (GDPR). Jag godkänner att avidentifierade uppgifter kan komma att användas av TA för sammanställning av statistik. Jag kan när som helst kontakta TA (teateralliansen@teateralliansen.se) om jag vill radera mina uppgifter. Klagomål gällande TA:s behandling av personuppgifter lämnas till den svenska tillsynsmyndigheten Datainspektionen.