Musikdramatisk gestaltning

TeaterAlliansen, skådespelare, komptensutveckling

Kursen riktar sig till skådespelare som vill utveckla färdigheter och ny kunskap inom musikdramatiskt berättande - i grupp och individuellt.

Kombinationen text, sång och musik utgör grunden för berättandet och samverkar i en scenisk gestaltning. Kursen syftar till att undersöka och utmana traditionella uppfattningar kring musikteaterns potential. Kursen vill också genom gruppens musikaliska och sceniska samspel konfrontera normer. Syftet är också att utveckla den individuella sångliga förmågan i en scenisk situation.

Workshopen ges i form av musikalisk instudering, sång- och rösttekniska övningar och samspelsövningar i grupp. Övningarna  tränar och stärker förmågan att anpassa sig fysiskt, mentalt och emotionellt till en scenisk uppgift och till ensemblen. Under kursen kommer ett förelagt musikdramatiskt material att användas. Materialet skickas till varje deltagare en vecka innan kursstart i form av text, noter, samt ljudfil med sångstämmor.

Kursen leds av Monica Tyllgren som sedan många år undervisar skådespelare i sång och musikdramatisk gestaltning vid Teaterhögskolan i Malmö. Monica har lång och gedigen erfarenhet av scenisk gestaltning inom opera och musikal som solist, korist och som instuderare och coach vid några av landets främsta institutioner för musikteater. Under de senaste åren har hon skrivit och komponerat musikdramatiska verk i en vilja att förnya genren samt utifrån ett samhälleligt perspektiv beskriva vår samtid.

Plats

Stockholm

Datum

10-14 december

Tid

09.00-16.30

Ansök senast

2018-11-25

Ansök

Om du inte är anställd på TeaterAlliansen, vänligen bifoga ditt CV till varje kursansökan.

Tillåtna filer är PDF, Word-dokument och Pages för Mac.

När du trycker på Prenumerera godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.