En personlig ingång i det sceniska arbetet/INSTÄLLD

TeaterAlliansen, kompetensutveckling, skådespelare

Eva Wendt

INSTÄLLD
Kursens syfte är att öka medvetenhet, lust och flexibilitet i skådespelararbetet och göra skådespelaren till mer av en avsändare i mötet med publiken. Kursen syftar även till att stärka förmågan att vara närvarande i nuet och öka bredd och frihet i skådespelarens uttryck.

Metoden fokuserar på ett personligt och relationellt arbete, dvs hur skådespelaren som person är närvarande i gestaltningen. Metoden Improgestalt, använder improvisationer med tydliga ”situationsramar” och gemensam reflektion kring vad som hindrar oss att vara närvarande i ovisshet. Metoden stärker förmågan att använda och lita på den egna kroppsliga impulsen i nuet och att våga släppa självbetraktandet; kontrollen över det egna uttrycket.

Exempel på kursens innehåll

  • sinnestränande övningar, ensembleövningar och teaterlekar
  • spontan gestaltning i improvisationer med tydliga ramar
  • fördjupad personlig reflektion

Kursen är ett samarbete mellan TeaterAlliansen och Teatercentrum Södra.

Eva Wendt (www.co-act.se) är utbildad regissör på Teaterhögskolan i Malmö (2002-2004) och har en 4-årig utbildning i gestaltterapeutisk metod. Hon har frilansat som skådespelare och regissör i 30 år och är idag konstnärlig ledare i SPECT.scenkonst. Eva har spelat på bl a länsteatrarna i Jönköping och Skaraborg och i fria grupper. Hon har haft regiuppdrag på b la Teater Terrier, Teater 23, Uppsala stadsteater, Byteatern i Kalmar och Månteatern i Lund. I den egna gruppen SPECT.scenkonst har hon regisserat Gunnar utan filter (B Hansson) 2016 och KRYA (S Sturesson Svansjö) 2017. Eva leder också kurser i konstnärlig fortbildning, och i ledarskap/personlig utveckling inom företag och organisationer.

Plats

Malmö

Datum

4-7 december

Sista ansökningsdag var 2018-11-19.