Viewpoints – teknik i kroppsimprovisation

med Anne Jonsson

Teateralliansen kompetensutveckling viewpoints

Bild från Signalisterna - en föreställning skapad med hjälp av viewpoints.

Improvisationsmetoden Viewpoints är ett sätt att lära känna det sceniska materialet utifrån gemensamt fysiskt arbete på golvet med fokus på tankar om tid och rum. Genom improvisationer utifrån specifika förutsättningar agerar och reagerar du på de impulser du får. Dessa reaktioner ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet.

Metoden är skapad av Mary Overlie och Anne Bogart. Den används ofta för att bygga ensembler och skapa kompositionsmaterial till föreställningar, men även som en skådespelar- och dansarträning.

Viewpoints bygger på nio uttrycksfulla former i tid och rum som alla har en början, mitten och slut.

Tidsmässiga kategorier:

  • Tempo
  • Varaktighet
  • Repetition
  • Impuls

Rumsliga kategorier:

  • Form
  • Gest
  • Arkitektur
  • Topografi
  • Rumsliga relationer

Anne Jonsson är utbildad regissör och mimare. Hon har studerat Viewpoints för Anne Bogart och SITI Company i NY, USA. Ann arbetar även som lärare i rörelsebaserad scenkonst och devising.

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed kan upplägget komma att ändras.

Kursen är ett samarbete med Masthuggsteatern.

 

Plats

Masthuggsteatern, Göteborg

Datum

16-20 november

Ansök senast

2020-10-25

Ansök

Om du inte är anställd på TeaterAlliansen, vänligen bifoga ditt CV till varje kursansökan.

Tillåtna filer är PDF, Word-dokument och Pages för Mac.