Casting workshop

med två Casting Directors

Den svenska film- och tv-branschen är under utveckling med allt fler aktörer som producerar drama för en mängd olika kanaler och plattformar. Det innebär att antalet arbetstillfällen för skådespelare ökar och marknaden för Casting Directors expanderar. Dessutom har det över åren skett en förändring av vilka roller produktionsbolagen lägger ned resurser på att provfilma. Numera provfilmar produktionerna skådespelare även för små biroller.

Under workshopen får du en inblick i hur Casting Directors jobbar och tänker kring projekt. Workshopen passar för dig som saknar eller har begränsad erfarenhet av att provfilma. Syftet är att du ska bli säkrare på vad en provfilmning innebär, hur du ska förbereda dig och förhålla dig till det material du ska använda. På så sätt kan du bli mer avslappnad i situationen och visa dig från din bästa sida.

Planen är också att kursledarna under ett par timmar tar med varsin regissör som de jobbat med för ett samtal för att ytterligare belysa processen att hitta rätt skådespelare till en roll. Det kommer att finnas utrymme för samtal och frågor men framför allt att praktiskt prova olika casting-situationer med rollsättarna. Scenerna spelas in och gruppen tittar på dem tillsammans och deltagarna får feedback från kursledarna. Det innebär att en gemensam, respektfull och tillåtande atmosfär är helt avgörande.

De fem dagarna delas lika mellan två Casting Dirctors som var och en leder workshopen under 2,5 dagar.

Före workshopen kan deltagarna få texter att förbereda men texter kan också komma att presenteras med kort varsel under veckan.

Antagning
Om antalet kvalificerade sökande överstiger antalet platser på workshopen kommer ett urval att göras i samarbete mellan kursledarna och TeaterAlliansen. De vill gärna arbeta med skådespelare som har lite erfarenhet av casting-situationen och som de inte träffat tidigare.

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed kan upplägget komma att ändras.

Plats

Stockholm

Datum

9-13 november

Tid

09.30-16.30

Ansök senast

2020-10-26

Ansök

Om du inte är anställd på TeaterAlliansen, vänligen bifoga ditt CV till varje kursansökan.

Tillåtna filer är PDF, Word-dokument och Pages för Mac.