Skådespeleri i TV-serier – fortsättningskurs

med Elisabet Sevholt

Elisabet Sevholt

Den här kursen är för dig som redan varit med på någon av Elisabets kurser och vill fördjupa dig i arbetet med Chubbuck-tekniken och skådespeleri i tv-serier.

Under fem dagar arbetar vi med scener i olika tv-seriegenrer, där varje deltagare får 2 (ev. 3) scener ur en serie att dyka ner i. Arbetet fokuserar på hur du kan förbereda dig inför en inspelning. I scenerna på den här fortsättnings-kursen står det mycket på spel och scenerna är längre och/eller komplexa och och innehåller flera emotionella element.

Arbetet har grunden i Stanislavskij, hjärtat i Chubbuck-tekniken (The Power of the Actor av Ivana Chubbuck) och influeras av andra skådespelartekniker som Meisnertekniken och Method Acting.

Den röda tråden utgörs av etableringen av ett rollarbete på en djupt personlig nivå. Arbetet är såväl analytiskt, som emotionellt, fysiskt och intuitivt. Kursen går igenom tekniker för gestaltningen av starka känslor som till exempel rädsla, sorg och förälskelse samt metoder för att gestalta förälder, barn, syskon eller barndomskamrat. Kursen innehåller också tekniker för förberedelser inför inspelningsögonblicket och ger mycket konkreta metoder att arbeta efter.

Förberedelser
De som blir antagna till kursen tilldelas, två-tre veckor före kursstart, en tv-serie med två scener från helt olika avsnitt samt en eller två scenpartner/s som de ska arbeta tillsammans med under veckan.
OBS! Det är väldigt viktigt att du kan närvara HELA kursen eftersom ni arbetar i par och kursen kräver förberedelse genom att se alla avsnitten i ”sin” tv-serie och repetera in scenerna tillsammans med din partner innan kursstart.

Antal platser: 10

Upplägg
Dag 1
Första dagen analyseras karaktärernas drivkrafter, först genom hela tv-serien och sedan i varje scen för sig, för att deltagarna ska hitta personliga kopplingar till karaktärens handlingar. Fokus denna dag ligger på den första av de två scenerna. Dagen avslutas med att processen”the word” sätts igång. ”The word” är en process för att finna ett fysiskt uttryck för karaktären som är genomgående i hela säsongen/alla säsonger.

Dag 2
Deltagarna går djupare in i arbetet med att upptäcka personliga kopplingar till karaktären i varje litet ögonblick i scenen. De arbetar sedan med hur karaktärerna driver och relaterar till den/de andra i scenen. Deltagarna får hitta ”the game” – den lek eller det spel som varje scen är. De arbetar också med vad som triggar igång det första ögonblicket i scenen.

Dag 3
Nu börjar deltagarna arbeta med den andra scenen. Deltagarna får nycklar till hur de snabbt kan hitta djupa emotionella triggers till det som händer i scenen.  Dagen avslutas med att de får ta del av en modell för hur de kan lägga upp den egna förberedelsen inför små och stora roller i en tv-serie.

Dag 4
Den här dagen fortsätter arbetet med den andra scenen. Deltagarna får undersöka hur de använder föremål i scenen, samt hur platsen, som scenen utspelar sig på, påverkar scenen. Denna dagen läggs också stor vikt vid den så viktiga inre monologen – att lyssna till sig själv och till andra.

Dag 5
Den sista dagen handlar om att släppa allt förarbete för att kunna vara närvarande i ögonblicket. Deltagarna arbetar med båda scenerna och får metoder för att förbereda sig för inspelningen, att ”komma ut ur huvudet” och bli en levande människa framför kameran.

Elisabet Sevholt arbetar som coach för skådespelare, sångare, regissörer och manusförfattare. Hon håller kurser och workshops i Skandinavien och Europa och har coachat många skådespelare för både svenska och internationella tv-serier. Hon har också undervisat vid teaterskolor som The Oxford School of Drama och Lee Strasberg Theatre Institute. 2008 blev hon officiellt ackrediterad lärare i Chubbuck-tekniken av Ivana Chubbuck. Elisabet har också regisserat mer än 30 föreställningar för teaterscener i Sverige och England. Läs mer på www.elisabetsevholt.com

 

Plats

Kvarnholmsvägen 56, Nacka
STOCKHOLM

Datum

09.00-16.00

Sista ansökningsdag var 2023-01-25.