TeaterAlliansen tar tempen på teatersverige

Digitalt seminarium 7 sep 2020.
Medverkande teaterchefer:

Kajsa Giertz från Helsingborgs stadsteater
Dritëro Kasapi från Riksteatern
Fredrik Lundqvist från 4:e Teatern i Västerås
Björn Lönner från Playhouse Teater i Stockholm
Fransesca Quartey från Västerbottensteatern i Skellefteå
Under ledning av Anders Frennberg.

Det blev ett mycket intressant och inspirerande seminarium med 114 deltagare. De inbjudna teatercheferna svarade på och resonerade kring frågor om läget på deras teatrar nu, hur de ser på framtiden och deras planer när det gäller att anlita frilansande scenkonstnär.

Det rådde stor enighet kring att situationen har varit och fortfarande är mycket besvärlig och oroande, men som Dritero Kasapi sammanfattade det, ”vi ser inte ljuset i tunneln än men har slutat vara rädda för mörkret”. Teatrarna förbereder premiärer i september/oktober och repeterar för fullt även om det sker under lite andra former. Man hoppas på en förändring i restriktionerna som kommer att leda till att man kan öppna upp för fler besökare. Det finns en oro för att det kan bli hårdare restriktioner och för att publiken kan utebli på grund av oro. Det är svårt att planera för framtiden och man får arbeta med olika scenarier och lösningar. Det kritiska läget för teatrarna har lett till kreativa lösningar och samarbeten med olika aktörer. Det finns en intention att satsa sig genom krisen för att, som Fredrik Lundkvist sa, kunna möta det ökade behov av kultur som byggts upp. På Helsingborgs stadsteater har man bl.a. lagt om repertoaren och skjuter nu fram några av de större uppsättningar som planerats, tar upp föreställningar som fick avbrytas under våren och spelar enaktare för att undvika pausmingel. Kajsa Giertz har också anställt två understudies för att säkra föreställningarna.

Att den rådande pandemin kommer att få långvariga effekter på scenkonsten och att digitala föreställningar på något sätt kommer att vara en del av den framtida scenkonsten rådde det enighet kring. Men också att det krävs mer än att endast sätta upp en kamera och filma en föreställning för att digital scenkonst ska bli tillräckligt intressant, det måste bli ett fördjupat arbete lett av konstnärer. 4:e teatern tittar på möjligheten att sälja både livebiljetter och streamingbiljetter till en föreställning för att kunna fylla salongerna. Riksteatern som arbetat med digitala föreställningar de senaste tre åren för att öka tillgängligheten berättade att så många som 35 000 personer har tittat på mer än 25 minuter av deras publicerade föreställningar. Det inkluderar också skolklasser och andra grupper.

När det gäller frilansande scenkonstnärer ser teatercheferna det som sitt ansvar att fortsätta anlita frilansare. Franscesca Quartey tycker att flödet av skådespelare borde vara mycket större och att fler typer av kontrakt skulle kunna användas parallellt, ”utrymmet för frilansare är alldeles för litet”, säger hon. Playhouse arbetar endast med frilansare och lägger stor vikt vid att utlysa alla roller och bjuda in till provspelning, något som också bidrar till att fatta mer kreativa beslut när de anlitar skådespelare. Det är dessutom något som uppskattas av deras publik. Riksteatern som är den största arbetsgivaren för frilansande skådespelare och dansare planerar inte att minska ner antalet frilansare och eventuella besparingar ska inte komma att drabba konstnärerna.

Andra frågor teatercheferna fokuserar på:

  • Arbetsmiljö och trakasserier (i spåren av #Metoo) och mångfald/representation både i ensemblen och i publiken – viktigt arbete som inte får stanna av pga Coronakrisen.
  • Armlängds avstånd – hur hanterar vi situationen med politiker och tjänstemän som vill ha mer inflytande över scenkonsten än att fördela medel?
  • Ska vi följa pågående trender, som nostalgitrenden, eller ska vi bryta dem?
  • Digitala föreställningar – både komplext och kostsamt. Hur gör man det unikt och till scenkonst?
  • Hur blir vi mer relevanta för publiken och för politikerna?

Anders Frennberg avslutade med att lyfta ett antal intressanta rapporter framtagna av bland andra Klys och Svensk Scenkonst. Se länkar till dem här:

Evenemangsnäringen i fritt fall 

Förslag till uppföljande krispaket för kulturen

Remissvar – ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Stort tack till alla som medverkade!