TeaterAlliansen

TeaterAlliansen hälsar 36 skådespelare välkomna!

Den 1 juni påbörjade 36 frilansande skådespelare en ettårsanställning på TeaterAlliansen. Det är den största anställningsomgången sedan starten 1999 och fler än 200 skådespelare sökte till tjänsterna. De nya tidsbegränsade anställningarna kom till tack vare de statliga återstartsmedel som tilldelats TeaterAlliansen, i syfte att stärka scenkonsten. Insatsens avsikt är att skapa en större stabilitet för fler frilansande skådespelare efter en lång period av stor osäkerhet på arbetsmarknaden. Anställningen utgör en form av grundanställning, en arbetsplatstillhörighet dit skådespelarna återvänder mellan uppdrag hos andra arbetsgivare.       

För att kvalificera sig till ettårsanställningen har särskilda kriterier tagits fram. De har utformats för att nå frilansande skådespelare som arbetar med många men kortare uppdrag, en målgrupp bland skådespelare som bedömts varit särskilt drabbade under pandemin.     

De nyanställda skådespelarna är:
Sanne Ahlqvist Boltes, Frida Beckman, Rakel Benér Gajdusek, Ester Claesson, Yngve Dahlberg, Kajsa Ericsson, Lilja Fredrikson, Helena Gezelius, Julia Gumpert, Stina Gunnarsson, Åsa Gustafsson, Pernilla Göst, Hampus Hallberg, Sofia Hollsten, Parwin Hoseinia, Sara Klingvall, John Lalér, Philip Lithner, Wayra Monasterio, Victor Morell, Dasha Nikiforova, Robert Noack, Stina Nordberg, Razmus Nyström, Nils Närman Svensson, Malin Samuelsson, David Sigfridsson, Elin Skarin, Victor Ström, Natalie Sundelin, Ronja Svedmark, Kim Theodoridou Bergquist, Logi Tulinius, Lotti Törnros, Anna Wadström och Carl-Markus Wickström.