Ledarskap för Scenkonstregissörer

Under 2022-2023 har 26 väletablerade scenkonstregissörer genomgått TeaterAlliansens utbildning Ledarskap för scenkonstregissörer med syftet att stärka dem i rollen som arbetsledare. Under ledning av erfarna handledare och föreläsare skapas fördjupad förståelse kring ledning av arbetsgrupper och individer i kreativa processer. 

Tillsammans med utbildningsledaren får kursdeltagarna möjlighet att arbeta med det personliga ledarskapet genom självkännedom, konflikthantering och medarbetarskap i ett skräddarsytt upplägg för scenkonstregissörer.

Utöver den personliga ledarskapsutvecklingen ingår kursmoment med representanter från Kulturrådet, Svensk Scenkonst, Fackförbundet Scen & Film samt föreläsare inom områdena jämlikhet, mångfald och inkludering. Andra inbjudna gäster är t. ex HR-, produktions- och teaterchefer i syfte att fördjupa samtalet om scenkonstorganisationens och den frilansande regissörens uppdrag i förhållande till arbetsledarskap och arbetsmiljö.

Utbildningsinsatsen genomförs i samarbete med Fackförbundet Scen & Film, Trygghetsrådet TRS och Svensk Scenkonst.

Till hösten 2023 startar en tredje omgång av utbildningen som även den hade stort antal sökande.