Viewpoints med Anne Jonsson

med Anne Jonsson

Denna kurs görs i samarbete med Dansalliansen och riktar sig därmed både till professionella skådespelare och dansare. Improvisationsmetoden Viewpoints är ett sätt att skapa och lära känna ett scenisk material utifrån gemensamt fysiskt arbete på golvet med tidsmässiga och rumsliga fokus. Genom improvisationer utifrån specifika förutsättningar agerar och reagerar du på de impulser du får. Dessa reaktioner ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet.

Metoden är skapad av Mary Overlie och Anne Bogart. Den används ofta för att bygga ensembler och skapa kompositionsmaterial till föreställningar, men även som en träning för aktören/artisten.

Viewpoints bygger på nio förhållningssätt till tid och rum.

Tidsmässiga kategorier:

  • Tempo
  • Varaktighet
  • Repetition
  • Impuls

Rumsliga kategorier:

  • Form
  • Gest
  • Arkitektur
  • Topografi
  • Rumsliga relationer

Anne Jonsson är regissör som arbetar med rörelsebaserad scenkonst och är utbildad på Ecole de mime corporel dramatique i London, England och har tränat Viewpoints för Anne Bogart och SITI Company i NY, USA. Ann arbetar även som lärare i rörelsebaserad scenkonst och devising.

Antal platser: 10

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed kan upplägget komma att ändras.

Plats

TeaterAlliansen och Dansalliansens kurslokal, Gäddviken 56 i Nacka

Datum

12-15 oktober (tisdag-fredag)

Sista ansökningsdag var 2021-10-03.