Magnus Nylander

Magnus Nylander

56 år, 180 cm

Kontakt

teateralliansen@teateralliansen.se
0738-25 27 81

Presentation

Var med och startade Månteatern 1986 och har sedan dess mer eller mindre varit verksam där. Har gått kompletteringutbildning för yrkesverksamma skådespelare på Teaterhögskolan i Malmö 1990. Har även arbetat på Strindbergsteatern i Lund under 1993. Håller kurser för skolor och företag i kroppspråk. Driver ett samarbete med Lunds universitet under namnet KunskapsKabarén.

Utbildning

Teaterhögskolan i Malmö 1990