TeaterAlliansen anställer skådespelare med start 1 september 2017

Ansökningstiden för att söka skådespelartjänst på TeaterAlliansen har gått ut.

Nu går vi igenom de inskickade ansökningarna. Om vi har frågor eller behöver se kopior på dina kontrakt hör vi av oss.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Senast den 30 juni får alla svar på om de kan erbjudas anställning eller inte.

Vi tackar alla som ansökt denna gång!