TeaterAlliansen anställer skådespelare med start 1 augusti 2019

Ansökan har nu stängt

Vi tackar alla som ansökt!

Nu vidtar arbetet med att  gå igenom ansökningarna. Om vi har frågor kring din ansökan kontaktar vi dig. Anställning erbjuds i turordning baserat på kvalificerande anställningstid, inga andra bedömningar görs.

Du som ansökt kan fortfarande logga in och se din ansökan men du kan inte göra några ändringar.

Samtliga sökande, som skickat in en ansökan, får besked om de kan erbjudas anställning eller inte. Beskeden mejlas ut under andra halvan av juni.

Ha du frågor är du välkommen att kontakta oss på ansokan@teateralliansen.se eller telefon 08-452 21 20.

Läs mer om TeaterAlliansen och hur anställningen fungerar här.