Anställning på TeaterAlliansen

Workshop Shifting Focus – the Actor and the Puppet med Rene Baker i augusti 2018.

TeaterAlliansen, skådespelare, anställning för skådespelare, trygghetsanställning, ansökan

TeaterAlliansen främsta uppdrag är att erbjuda frilansande skådespelare en grundanställning. Anställningen är villkorad och regleras i ett kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet. De anställda får en arbetsplatstillhörighet med den ekonomiska, sociala och fackliga trygghet som hör till det.

När det finns ekonomiskt utrymme att nyanställa skådespelare öppnar TeaterAlliansen upp för en ny anställningsomgång. Vår förhoppning är att nästa anställningsomgång ska kunna ske under 2019.

Om du vill få information från TeaterAlliansen, bl. a. om när nästa anställningsomgång infaller, fyller du i dina kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Den som ansöker om anställning måste uppfylla två grundkrav och ska:

  •  under de senaste tre åren ha frilansat och under den tiden ha haft anställning inom yrket minst tolv månader
  • under de senaste femton åren haft minst fem års sammanlagd anställning vid teatrar med statligt bidrag, antingen institutionsteatrar eller fria teatrar.

Anställning erbjuds i strikt turordning baserat på sammanlagd tid inom yrket enligt ovan. TeaterAlliansen gör inga konstnärliga eller andra bedömningar.

Anställningen på TeaterAlliansen löper i treårsperioder och de anställda skådespelarna ska uppfylla ett arbetskrav under varje treårsperiod för att erbjudas fortsatt anställning.

Arbetskravet innebär att de anställda tar tjänstledigt från TeaterAlliansen för att arbeta inom yrket hos andra arbetsgivare.

– Syftet med TeaterAlliansen är att säkra kvalitén och mångfalden på landets teatrar bland annat genom att stärka grundtryggheten för basen av kvalificerade frilansande skådespelare. Vi får så gott som dagligen bevis på att det finns fortsatt behov av utbyggnad, säger TeaterAlliansens vd Ulla Lidholm.

Sedan starten har antalet anställda skådespelare kontinuerligt ökat från 66 år 1999 till 160 idag.

Vill du få information från TeaterAlliansen, om våra anställningsomgångar, kurser, workshops och seminarier? Anmäl dig nedan.