TeaterAlliansen anställer skådespelare med start 1 september 2017

30 av landets professionella frilansande skådespelare anställs av TeaterAlliansen

Ytterligare en anställningsomgång har genomförts och 30 nyanställda frilansande skådespelare är en del av TeaterAlliansen från den 1 september 2017. TeaterAlliansen är nu uppe i 165 anställda skådespelare.

– Jag är så glad över att vi även i år kan nyanställa och erbjuda ytterligare 30 av landets mest anlitade skådespelare en grundanställning. Mitt mål är att inom kort vara fler än 200, säger TeaterAlliansens vd Ulla Lidholm
De sökande var högt kvalificerade och en övervägande majoritet uppfyllde de grundkrav som gäller för anställning. Det bekräftar uppfattningen om att TeaterAlliansen är i stort behov av en fortsatt utbyggnad.

De nyanställda är:
Åsa Ahlander, Emil Almén, Jesper Arin, Per Dahlström, Andrea Edwards, Kajsa Ernst, Åsa Forsblad Morisse, Henrik Gustafsson, Mari Götesdotter, Helen Hansson, Ulrika Hansson, Caroline Harrysson, Helena Hedlund, Sandra Huldt, Carina Jingrot, Lisbeth Johansson, Astrid Kakuli, Omid Khansari, Hamadi Khemiri, Hanna Kulle, Josefin Ljungman, Eva Melander, Fredrik Meyer, Caroline Rendahl, Daniel Scherp, Henrik Svalander, Thérèse Svensson, Joel Torstensson, William Wahlstedt och Rakel Wärmländer.

Grundkrav för anställning

•    under de senaste tre åren ha frilansat och under den tiden ha haft anställning inom yrket minst tolv månader
•    under de senaste femton åren haft minst fem års sammanlagd anställning vid teatrar med statligt bidrag, antingen institutionsteatrar eller fria teatrar.