Ansökan är öppen
1 mars – 30 april 2019

TeaterAlliansen anställer skådespelare med start 1 augusti 2019

Du som vill ansöka fyller i ansökningsformuläret som du når via knappen längst ned på sidan. Förutom personuppgifter efterfrågas information om utbildning och anställningar som skådespelare.

Du som ansöker måste uppfylla två grundkrav och ska:

  • under de senaste tre åren ha arbetat som frilansande skådespelare och under den tiden haft anställning inom yrket i sammanlagt minst tolv månader
  • under de senaste femton åren haft minst fem års sammanlagd anställning som skådespelare vid teatrar med statligt bidrag, antingen institutionsteatrar eller fria teatrar.

Om du befinner dig i en frilansanställning eller har träffat avtal om ett framtida frilanskontrakt som skådespelare är det inget hinder för att söka anställning.

Läs mer om TeaterAlliansen och hur anställningen fungerar här.

Ansökans olika delar

För att ansöka behöver du först skapa ett konto hos TeaterAlliansen. Även om du ansökt tidigare ligger dina uppgifter tyvärr inte kvar. Gå till knappen längst ned på sidan för att skapa ett konto och påbörja din ansökan. Vi rekommenderar att du inte fyller i ansökan i en mobiltelefon eller använder webb-läsaren Edge (fd Exploerar).

Innan du börjar fylla i ansökan ber vi dig läsa igenom informationen nedan noggrannt.

Om du har frågor kring ansökan kontaktar du oss på ansokan@teateralliansen.se
eller telefon 08-452 21 20.

Föräldraledighet och längre sjukskrivning

Under rubriken Frånvaro ska du fylla i perioder av sammanhängande föräldraledighet och/eller sjukskrivning om minst 30 dagar under de senaste 15 åren. Vid sådan frånvaro förskjuts den period för vilken du ska fylla i anställningar automatiskt. Förskjutning kan uppgå till max två år.

Sjukskrivning och/eller föräldraledighet som infallit under en period då du haft anställning ska du inte ta med i ansökan.

Utbildning

Under rubriken Utbildning ska du fylla i uppgifter om du har skådespelar- eller mimutbildning på minst tre år från svensk högskola/universitet. Sådan utbildning ökar din kvalifikationstid med 12 månader. Flerårig, sammanhängande utbildning på teaterskola utanför Sverige – motsvarande svensk teaterhögskola – kan, efter bedömning av TeaterAlliansens styrelse, tillgodoräknas till viss del.

Anställningar som skådespelare

Under rubriken Anställning ska du fylla i uppgifter om dina anställningar som skådespelare under de senaste 15 åren (2004-05-01–2019-04-30). Om du fyller i perioder av frånvaro pga sjukskrivning och/eller föräldraledighet justeras perioden i ditt ansökningsformulär.

Anställningar på teatrar i andra länder – motsvarande svenska institutionsteatrar – kan, efter bedömning av TeaterAlliansens styrelse, tillgodoräknas till viss del. Utländska anställningar kan inte räknas in i det grundläggande kravet om minst fem års sammanlagd anställning.

Ange noggrant arbetsgivarens namn och anställningsperiod med start- och slutdatum. Det är dessa uppgifter som kvalificerar dig för eventuell anställning på TeaterAlliansen.

Bilagor

Du kan bli ombedd att elektroniskt skicka in kontrakt och intyg som styrker de uppgifter du angett i ansökan. Om vi ber dig skicka in bilagor får du samtidigt en instruktion om hur du ska göra.

Vad händer sen?

När ansökningstiden gått ut går TeaterAlliansen igenom ansökningarna. Om vi har frågor kring din ansökan kontaktar vi dig. Anställning erbjuds i turordning baserat på kvalificerande anställningstid, inga andra bedömningar görs.

Samtliga sökande får besked om de kan erbjudas anställning eller inte. Beskeden mejlas ut under andra halvan av juni.

Ha du frågor är du välkommen att kontakta oss på ansokan@teateralliansen.se eller telefon 08-452 21 20.