TeaterAlliansen anställer skådespelare med start 1 september 2017

Årets anställningsomgång är avslutad.

Styrelsen har beslutat anställa 30 skådespelare från och med den 1 september 2017. Konkurrensen om tjänsterna har varit mycket hård. Vår förhoppning är att bygga ut verksamheten ytterligare och därmed kunna utlysa en ny anställningsomgång inom en rimlig tid.

Vi tackar alla som ansökt denna gång!