Workshop Shifting Focus – the Actor and the Puppet med Rene Baker i augusti 2018.

TeaterAlliansen, skådespelare, anställning för skådespelare, trygghetsanställning, ansökan

TeaterAlliansen anställer skådespelare med start 1 augusti 2019

TeaterAlliansens styrelse har fattat beslut om att anställa ca 25 skådespelare från 1 augusti 2019. Ansökan är öppen här på hemsidan under perioden 1 mars till 30 april 2019. Det går inte att ansöka på något annat sätt.

För att vara behörig att ansöka om anställning måste du uppfylla två grundkrav och ska:

  • under de senaste tre åren ha arbetat som frilansande skådespelare och under den tiden ha haft anställning inom yrket minst tolv månader
  • under de senaste femton åren haft minst fem års sammanlagd anställning som skådespelare vid teatrar med statligt bidrag, antingen institutionsteatrar eller fria teatrar.

När det är dags att ansöka börjar du med att skapa ett konto och därefter får du möjlighet att fylla i ansökningsformuläret. I formuläret ska du, förutom person- och kontaktuppgifter, lägga in de anställningar du haft på institutionsteatrar och/eller fria teatrar med statligt bidrag under perioden 2004-05-01 – 2019-04-30. Du ska också lägga in alla anställningar du haft som skådespelare under perioden 2016-05-01 – 2019-04-30. Hänsyn tas vid längre sjukskrivningar och föräldraledighet.

För dig som ansökt tidigare är det på grund av ny lagstiftning och tekniska uppdateringar inte möjligt att fylla på din ”gamla” ansökan utan alla uppgifter måste läggas in på nytt.

När ansökningsperioden är slut sammanställer vi varje sökandes totala, kvalificerande anställningstid enligt ovan. Ett antal av de sökande kommer sedan att elektroniskt få skicka in kontrakt som styrker anställningarna i ansökan samt eventuella intyg från Försäkringskassan. Vi ber dig därför att i samband med ansökan ha alla kontrakt och intyg tillgängliga.

De sökande erbjuds anställning i turordning baserat strikt på tid inom yrket enligt ovan. TeaterAlliansen gör inga konstnärliga eller andra bedömningar av de sökande.

Om du vill få en påminnelse och ytterligare information när ansökningsperioden öppnar fyller du i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan.

När du klickar på Skicka godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.