Närvaro och yrkesmässig tillfredsställelse i en uppkopplad tid – workshop med Stine Marcinkowski

En workshop för att lyfta, inspirera och stärka frilansande scenkonstnärer i deras dagliga praktik.

Tycker du att du har ett hållbart förhållningssätt till dig själv och din omgivning? Hur hanterar du sociala medier både som ett privat och yrkesmässigt kommunikationsverktyg? Har du lätt att säga nej och sätta gränser för dig själv och ditt arbete? Workshopens  syfte är att ge deltagarna en chans att stanna upp i sin vardag och reflektera över sig själva och sina arbetsvanor. Tillsammans kommer gruppen att arbeta utifrån ett aktivt lärande där du som deltagare får lyssna på fakta och forskning, ställa frågor, diskutera och göra övningar på temat hur man hittar en bra balans mellan privatliv och yrkesliv. De som vill erbjuds att efter kl. 16.00 stanna kvar för en halvtimmes meditation. Läs mer här.

Ett samarbete mellan Dans-, Musik- och TeaterAlliansen.

Plats

TeaterAlliansen, Nacka

Datum

14-15 december

Sista ansökningsdag var 2017-12-03.