Workshop i neutralmask, clown och text

med Per Sörberg

TeaterAlliansen gör denna kurs i samarbete med Dansalliansen och Kulturakademin. Den riktar sig till dig som är professionell skådespelare eller dansare och inte har någon erfarenhet av clown sedan tidigare. Syftet med kursen är att du ska få undersöka ditt eget artisteri i relation till ett tekniskt formspråk med inriktning mot mask/clown. Målet är att utveckla ditt artisteri genom en specifik teknik med inriktning mot mask/clown.
Du möter, inom ramen för kursen, grundläggande begrepp för scenisk gestaltning ur ett scenkonstperspektiv.

Vad är scenisk närvaro?
Vad är att följa en impuls
Situation.
Karaktär.
Berättande.

Cirka två veckor före kursstart får du texter som ska användas under kursens gång. Texterna kommer att variera; det kommer bland annat att vara dialoger och monologer av olika karaktär och från skiftande teaterhistoriska epoker. Texterna är så korta att du enkelt lär dig dem på några timmar.

Upplägg

Dag 1:
Arbete med neutralmaskens tekniska grunder vars huvudfokus specificerar skådespelarens fysiska och psykiska närvaro.

Dag 2 och 3:
Med ovanstående sceniska koncentration undersöka clownens varande.

Dag 4 och 5:
Arbeta med skriven text med clownen i fokus.

Dag 5:
Pröva arbetet i ett publikmöte. Publiken är noga utvald och närvarar i ett pedagogiskt syfte.

Antal platser: 12

Per Sörberg är skådespelare, regissör och pedagog. Han har arbetat med mask och clown i 30 år och har varit verksam bl.a. på Riksteatern, 123 Schtunk, Orionteatern, Dramaten och Stockholms stadsteater. Per undervisar kontinuerligt på Stockholms konstnärliga högskola och håller workshops inte bara i Sverige utan även internationellt, såsom Europa och övriga världen.

Övrigt: Du bör arbeta i svarta kläder (helst utan tryck) som är lätta att röra sig i.

Ansökan görs via Kulturakademin senast 7 oktober HÄR

Plats

Göteborg

Datum

25-29 oktober