Viewpoints för skådespelare och regissörer

med Anne Jonsson

Foto Johan Sellén

3-dagarsworkshop där skådespelare och regissörer tillsammans får utforska Viewpointsmetoden under ledning av Anne Jonsson.

Improvisationsmetoden Viewpoints är ett sätt att skapa och lära känna ett sceniskt material utifrån gemensamt fysiskt arbete på golvet med tidsmässiga och rumsliga fokus. Genom improvisationer utifrån specifika förutsättningar agerar och reagerar du på de impulser du får. Dessa reaktioner ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet. Under workshoppen kommer vi att arbeta i helgrupp och mindre grupper och undersöka metoden från såväl skådespelarnas som regissörernas perspektiv.

Metoden är skapad av Mary Overlie och Anne Bogart. Den används ofta för att bygga ensembler och skapa kompositionsmaterial till föreställningar, men även som en träning för aktören/artisten.

Viewpoints bygger på nio förhållningssätt till tid och rum.

Tidsmässiga kategorier:

  • Tempo
  • Varaktighet
  • Repetition
  • Impuls

Rumsliga kategorier:

  • Form
  • Gest
  • Arkitektur
  • Topografi
  • Rumsliga relationer

Anne Jonsson är konstnärlig ledare för Teater 3 i Stockholm. Men hon är också regissör som arbetar med rörelsebaserad scenkonst och är utbildad på Ecole de mime corporel dramatique i London, England och har tränat Viewpoints för Anne Bogart och SITI Company i NY, USA. Ann arbetar även som lärare i rörelsebaserad scenkonst och devising.

Plats

TeaterAlliansen/House of Shapes; STOCKHOLM

Datum

27 - 29 maj

Tid

9-16.30

Ansök senast

2024-04-28

Ansök

Om du inte är anställd på TeaterAlliansen, vänligen bifoga ditt CV till varje kursansökan.

Tillåtna filer är PDF, Word-dokument och Pages för Mac.