Viewpoints

med Anne Jonsson

Anne Jonsson. Foto: Johan Sellén

Starta upp hösten med Viewpoints. Under tre förmiddagar i augusti får du under lustbetonad träning möta och jobba med andra skådespelare och dansare.

Improvisationsmetoden Viewpoints är ett sätt att skapa och lära känna ett scenisk material utifrån gemensamt fysiskt arbete på golvet med tidsmässiga och rumsliga fokus. Genom improvisationer utifrån specifika förutsättningar agerar och reagerar du på de impulser du får. Dessa reaktioner ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet.

Metoden är skapad av Mary Overlie och Anne Bogart. Den används ofta för att bygga ensembler och skapa kompositionsmaterial till föreställningar, men även som en träning för aktören/artisten.

Viewpoints bygger på nio förhållningssätt till tid och rum.

Tidsmässiga kategorier:

  • Tempo
  • Varaktighet
  • Repetition
  • Impuls

Rumsliga kategorier:

  • Form
  • Gest
  • Arkitektur
  • Topografi
  • Rumsliga relationer

Anne Jonsson är konstnärlig ledare för Teater 3 i Stockholm. Men hon är också regissör som arbetar med rörelsebaserad scenkonst och är utbildad på Ecole de mime corporel dramatique i London, England och har tränat Viewpoints för Anne Bogart och SITI Company i NY, USA. Ann arbetar även som lärare i rörelsebaserad scenkonst och devising.

Antal platser: 10-12

 

Plats

Teater 3, Stockholm

Datum

9-11 augusti (tisdag-torsdag)

Tid

Egen uppvärmning: 09.30
Träning: 10.00-12.00
Fika/samtal 12.00-13.00 den 11/8

Ansök senast

2022-07-10

Ansök

Om du inte är anställd på TeaterAlliansen, vänligen bifoga ditt CV till varje kursansökan.

Tillåtna filer är PDF, Word-dokument och Pages för Mac.