#vadhändernu? En dag om verktyg för ett jämställt arbetsliv

#vadhändernu TeaterAlliansen Göteborg 23 april

Flera av #metoo-uppropen berör scenkonst, musik, film och tv. Men vad händer nu och hur går vi vidare? Vi bjuder in till en heldag med föreläsare och panelsamtal, för att bland annat titta närmare på följande frågeställningar:

  • Vad är trakasserier, sexuella trakasserier?
  • Vad säger lagen? När ska polisanmälan ske och hur tar man hand om ärenden där
    andra åtgärder krävs?
  • Vad har facket och skyddsombuden för roll?
  • Arbetet med handlingsplaner och vilka konkreta åtgärder krävs av verksamheterna?
  • Vad krävs för att skapa och förankra nolltolerans på arbetsplatsen och bryta
    tystnadskulturen?

Läs hela programmet och anmäl dig här.

Ett samarbete mellan TeaterAlliansen, Kulturakademin Trappan, Dansalliansen och Musikalliansen.

 

Plats

Göteborg

Datum

23 april 2018

Sista ansökningsdag var 2018-04-19.