Tanken och ordet – Masterclass med Henric Holmberg

Mästarklassen är en fortsättning på Henric Holmbergs ”grundkurs” Tanken och ordet. Den vänder sig till skådespelare som gått grundkursen men även till dig som har annan erfarenhet av arbete med diktuppläsning eller recitation och vill fördjupa dig.

Varje deltagare väljer, tillsammans med Henric,  ett tema eller en historisk eller samtida poets verk att fördjupa sig i.  Efter genomgången mästarklass kommer varje deltagare att ha ett diktprogram att framföra.

Kursen består av ett växelspel mellan praktiskt textarbete - att framföra texter som ställer krav på analys och eftertanke - och idéhistoriska samtal där begrepp som kulturarv, modernitet, postmodernitet får ett innehåll. Ambitionen är att deltagarna ska finna glädje i intellektuellt arbete och skaffa sig vana vid att självständigt arbeta med avancerade, poetiska texter. Kursen ger också färdighet i att framföra text utan att luta sig mot "rollen" och inbjuder till reflekterande strövtåg i litteraturen och kulturhistorien.

Jag är väldigt glad att jag fick gå kursen! Blev inspirerad av mina kurskamrater och framför allt av Henric Holmberg. Han hade ett sånt lugn och en så kompetens. Det var underbart att få hänga med honom!
Säger en nöjd deltagare efter förra årets kurs

Henric Holmberg är skådespelare med rötterna i Musikteatergruppen Oktober (70-talet), Unga Klara (80-talet), Backa Teater (90-talet) och därefter Göteborgs Stadsteater. Han har även regisserat musikteater och i olika sammanhang skrivit om sina erfarenheter - bl. a. boken En sorts skådespelare. På Göteborgs Stadsteater leder han sedan 2005 den offentliga workshopen Ordverkstan. Kursen Tanken och ordet har Henric haft flera gånger på Teateralliansen och det har alltid varit uppskattat.

Plats

Stockholm
TeaterAlliansens lokaler i Nacka

Datum

6-7 februari
21-22 februari
27-28 februari
6 mars, avslutning

Sista ansökningsdag var 2017-01-15.