Skådespeleri i TV-serier

med Elisabet Sevholt

TeaterAlliansen, kompetensutveckling, skådespelare

Under fem dagar arbetar vi med scener i olika tv-seriegenrer, där varje deltagare får 2–3 scener ur en serie att dyka ner i. Arbetet har grunden i Stanislavskij, hjärtat i Chubbuck-tekniken (The Power of the Actor av Ivana Chubbuck) och influeras av andra skådespelartekniker så som Meisnertekniken och Method Acting.

Den röda tråden utgörs av etableringen av ett rollarbete på en djupt personlig nivå. Arbetet är såväl analytiskt, som emotionellt, fysiskt och intuitivt. Kursen går igenom tekniker för gestaltningen av starka känslor som till exempel rädsla, sorg och förälskelse samt metoder för att gestalta förälder, barn, syskon eller barndomskamrat. Kursen innehåller också tekniker för förberedelser inför inspelningsögonblicket och ger mycket konkreta metoder att arbeta efter.

Förberedelser
De som blir antagna till kursen tilldelas, cirka tre veckor före kursstart, en tv-serie med två scener från helt olika avsnitt samt en eller två scenpartner/s som de ska arbeta tillsammans med under veckan. OBS! Denna kurs kräver förberedelse genom att se alla avsnitten i ”sin” tv-serie och repetera in scenerna tillsammans med din partner innan kursstart. Det är väldigt viktigt att du kan närvara HELA kursen eftersom ni arbetar i par.

Antal platser: 12

Upplägg
Dag 1
Första dagen analyseras karaktärernas drivkrafter, först genom hela tv-serien och sedan i varje scen för sig, för att deltagarna ska hitta personliga kopplingar till karaktärens handlingar. Fokus denna dag ligger på den första av de två scenerna.

Dag 2
Deltagarna går djupare in i arbetet med att hitta personliga kopplingar till karaktären i varje litet ögonblick i scenen.

Dag 3
Den här dagen börjar arbetet med den andra scenen. Arbetet går över till hur karaktärerna driver scenerna och relaterar till de andra i scenen. Deltagarna får hitta ”the game” – den lek eller det spel som varje scen är, samt vad som triggar en karaktär att börja scenen. De får också ta del av en modell för hur de kan lägga upp den egna förberedelsen inför små och stora roller i en tv-serie.

Dag 4
Den här dagen arbetar deltagarna med båda scenerna. De får undersöka hur de använder föremål i scenen, hur omgivningen påverkar scenen och den så viktiga inre monologen – att lyssna till sig själv och till andra.

Dag 5
Den sista dagen handlar om att släppa allt förarbete för att kunna vara närvarande i ögonblicket. Deltagarna arbetar med båda scenerna och får metoder för att förbereda sig för inspelningen, att ”komma ut ur huvudet” och bli en levande människa framför kameran.

Elisabet Sevholt arbetar som coach för skådespelare, sångare, regissörer och manusförfattare. Hon håller kurser och workshops i Skandinavien och Europa och har coachat många skådespelare för både svenska och internationella tv-serier. Hon har också undervisat vid teaterskolor som The Oxford School of Drama och Lee Strasberg Theatre Institute. 2008 blev hon officiellt ackrediterad lärare i Chubbuck-tekniken av Ivana Chubbuck. Elisabet har också regisserat mer än 30 föreställningar för teaterscener i Sverige och England. Läs mer på www.elisabetsevholt.com

Plats

TeaterAlliansens kurslokal, Kvarnholmsvägen 56, Nacka

Datum

14-18 februari (måndag-fredag)

Sista ansökningsdag var 2022-01-25.