Skådespeleri i tv-serier

med Elisabet Sevholt

TeaterAlliansen, kompetensutveckling, skådespelare

Den här kurser handlar om att finslipa ditt skådespeleri för de krav som tv-mediet ställer. Tv-seriens DNA består av korta scener och många avsnitt. Hur driver du din gestaltning i varje enskild scen och är samtidigt trogen din karaktärs resa genom säsongens alla avsnitt? Kursen ger dig också verktyg och tips om hur du kan förhålla dig och tänka när du har en biroll i en tv-serie. Hur gör du ett riktigt bra jobb när du har en eller ett par inspelningsdagar i en serie med skådespelare och team som kanske redan arbetat tillsammans i månader?

Under fem dagar arbetar gruppen med scener i olika genrer, där varje deltagare får 2-3 scener ur en tv-serie att dyka ner i. Arbetet har grunden i Stanislavskij, hjärtat i Chubbuck-tekniken (The Power of the Actor av Ivana Chubbuck) och influeras av andra skådespelartekniker så som Uta Hagen- och Meisnertekniken, Michael Chechkov samt Method Acting.

Den röda tråden utgörs av etableringen av ett rollarbete på en djupt personlig nivå. Arbetet är såväl analytiskt, som emotionellt, fysiskt och intuitivt. Gruppen går igenom tekniker för gestaltningen av starka känslor som till exempel rädsla, sorg och förälskelse samt metoder för att gestalta förälder, barn, syskon eller barndomskamrat. Kursen innehåller också tekniker för förberedelser inför inspelningsögonblicket. Kursen ger mycket konkreta metoder att arbeta efter och är schematiskt utformad i enlighet med dessa.

Förberedelser
De som blir antagna till kursen tilldelas, cirka tre veckor före kursstart, en tv-serie med två-tre scener från helt olika avsnitt samt en eller två scenpartner/s som de ska arbeta tillsammans med under veckan. Deltagarna förbereder sig genom att se alla avsnitten i ”sin” tv-serie och repetera in scenerna tillsammans.

Kursupplägg

Dag 1
Gruppen analyserar karaktärernas drivkrafter, först genom hela tv-serien och sedan i varje scen för sig för att hitta personliga kopplingar till karaktärens handlingar.

Dag 2
Gruppen går djupare in i arbetet med att hitta personliga kopplingar till karaktären i varje ögonblick i scenerna.

Dag 3
Den här dagen går arbetet över till hur karaktärerna driver scenerna och relaterar till de andra i scenen. Gruppen arbetar med att hitta ”the game” – den lek eller det spel som varje scen är, samt vad som triggar en karaktär att börja scenen.

Dag 4
Nu är det dags att undersöka hur du använder föremål i scenen, hur omgivningen påverkar ditt arbete i scenen och den så viktiga inre monologen – att lyssna till sig själv och till andra.

Dag 5
Den sista dagen handlar om att släppa allt förarbete för att kunna vara närvarande i ögonblicket. Gruppen går igenom metoder för att förbereda sig för inspelningen, att ”komma ut ur huvudet” och bli en levande människa framför kameran.

Elisabet Sevholt som leder kursen arbetar som coach för skådespelare, sångare, regissörer och manusförfattare. Hon håller kurser och workshops i Skandinavien och Europa och har coachat många skådespelare för både svenska och internationella tv-serier. Hon har också undervisat vid teaterskolor som The Oxford School of Drama och Lee Strasberg Theatre Institute. 2008 blev hon officiellt ackrediterad lärare i Chubbuck-tekniken av Ivana Chubbuck. Elisabet har också regisserat mer än 30 föreställningar för teaterscener i Sverige och England. Läs mer på www.elisabetsevholt.com

Plats

Nacka

Datum

18-22 november 2019

Sista ansökningsdag var 2019-10-27.