Skådespelarhantverket och dess hemligheter 14/11

med gästen Robert Gustafsson

Robert Gustafsson, foto: Mats Bäcker

Oldoz Javidi & Steve Kratz. Skådespelarhantverket, TeaterAlliansen

Skådespelarna/samtalsledarna Oldoz Javidi och Steve Kratz möter skådespelarkollegor och fördjupar sig i samtal kring skådespelarhantverket och vilka ”verktygslådor” respektive gäst använder sig av. Kollegor välkomnas till samkväm med fokuserat samtal och delande kring vårt hantverk och yrkeskunskap

Målgrupp: skådespelare
samtalet är utan kostnad, men ev. förtäring bekostar du själv.

Gäst
14/11           Robert Gustafsson

5/12             Evamaria Björk
19/12           Gunilla Nyroos

Med reservation för ev. ändringar

Plats

Mosebacke Establissement, Mosebacke Torg 1-3, Stockholm

Datum

Måndagen den 14 november

Sista ansökningsdag var 2022-11-13.