Skådespelaren i gestaltningsögonblicket

med Anna Pettersson

Kursen tar sin utgångspunkt i två frågeställningar. Den ena handlar om kommunikationen och samarbetet mellan skådespelare och regissör, den andra om vilka normer, traditioner och rådande värderingar som styr arbetsprocesserna på teaterhögskolor och teaterinstitutioner.

Hur kommunicerar regissör och skådespelare med varandra under repetitionerna? Hur ser de på sin yrkesrelation och sitt arbete? Vilka möjligheter finns att utveckla samtal och samarbete mellan skådespelare och regissör?

Hur påverkar underförstådda normer, traditioner och värderingar repetitioner och föreställningar? Vilka spelstilar, former och uttryck väljer vi bort i arbetet - utan att diskutera det? Hur kan skådespelarens praktiska arbete med gestaltning vara ett verktyg för utveckling av nya spelstilar, former och uttryck?

Genom att arbeta praktiskt med dramatiska texter undersöker skådespelarna under kursen frågorna utifrån sina spontana kroppsliga impulser. Gruppen arbetar också med olika typer av närvaro och förhållningssätt till den psykologiska realismen. Stort utrymme lämnas också för diskussion och reflektion.

Anna Pettersson är regissör, teaterchef på Strindbergs Intima Teater (SIT) och doktorand vid Stockholms dramatiska högskola, inriktning scenkonst. Just nu är hon och skådespelaren Mattias Nordkvist aktuella med föreställning Förbjuden ingång aktuell på SIT (i samarbetet med Göteborgs Stadsteater).

Plats

Stockholm

Datum

20-24 maj 2019

Sista ansökningsdag var 2019-05-01.