Self Tape International

med Thomas Chaaning

TeaterAlliansen, kompetensutveckling, skådespelare

Thomas Chaanhing

En tredagarskurs för professionella skådespelare som vill bli bättre på att nå ut till en internationell marknad.

Hur gör du din egen self tape? Vad är viktigt att ta hänsyn till? Finns det något som fungerar bättre eller sämre? Och vad för utrustning kan du använda?

Målet med kursen är att du ska lära dig hur du gör din egen self tape på bästa sätt. Syftet är att ge bättre förutsättningar för skådespelare att nå ut till en större och internationell marknad. På kursen får du verktygen för att på ett bra sätt komma igång med att producera self tapes. Thomas Chaanhing delar med sig av sin erfarenhet och metoder och kommer bland annat gå igenom några av sina egna self tapes, vad fungerar och vad fungerar inte samt en generell set-up utifrån den teknik och redskap du har tillgång till.

Fyra dagar före kursen får du en scen som ska läras in utantill för att du ska få den tid du normalt har för att göra en Self tape. Texterna kommer främst vara på engelska, men möjlighet till att arbeta med svenska texter finns vid särskilda behov. På kursen arbetar deltagarna parvis och spelar in de scener de har fått skickade till sig samt en så kallad ”Ident” (filming close up/helfigur, framifrån och profil). Kursen avslutas med en genomgång och utvärdering på de olika self tapes som har producerats under kursen.

Till kursen behöver du ta med dig egen utrustning. Som minimum behöver du en kamera eller mobiltelefon med kamerafunktion samt en dator, som du kan överföra det inspelade materialet till. Om du har tillgång till extra utrustning som till exempel: kamerastativ, ljus, mikrofon, osv får du gärna ta med dig det också. Poängen är att du ska lära dig att göra en bra self tape, oavsett vilken utrustning du har tillgång till.

Kursupplägg
Dag 1
10.00-12.00 Introduktion till self-tape begreppet, teori, teknik osv.
Lunch
12.45-14.00 Genomgång inför eftermiddagens inspelningar.
14.00-17.00 Arbete parvis med inspelning av individuella self tapes och överföring av dessa till Thomas. Några av paren kan stanna och filma på TeaterAlliansen, andra behöver hitta egna lokaler.

Dag 2 och 3
10.00-12.00 Titta på self-taperna och feed-back/arbete individuellt för varje deltagare med Thomas med inför gruppen.
Lunch
12.45-16.00 Titta på self-taperna och feed-back/arbete individuellt för varje deltagare med Thomas med inför gruppen. Sista dagen ges också utrymme för Q&A och prat om branschen i utlandet/Skandinavien.

Thomas Chaanhing är skådespelare och utbildad i Sverige 2001. Han har genom sin karriär haft större och mindre roller i skandinaviska produktioner och har de senaste åren kommit in på den internationella marknaden. Bland annat har han medverkat i produktioner som Netflix ”Marco Polo”, den brittiska serien ”Strangers” och ”Chimerica” samt den amerikanska serien ”Ransom”.

http://www.thomaschaanhing.dk

Plats

TeaterAlliansen, Nacka

Datum

14-16 januari 2020

Sista ansökningsdag var 2020-01-01.