Sånggestaltning

med Pia Olby

Kurs Sånggestaltning 2018 TeaterAlliansen

Pia Olby, foto Bengt Wanselius

Kursen i sånggestaltning erbjuder professionella skådespelare möjlighet att arbeta med och utveckla sin egen vokala och musikaliska potential - och att utmana sig själva sångmässigt.

Varje deltagare utgår från sig själv och sin individuella musikaliska förförståelse. På förmiddagarna arbetar gruppen med uppvärmning och andningsövningar, på eftermiddagen sjunger varje deltagare individuellt inför de andra - vilket innebär att en gemensam tillåtande atmosfär är helt avgörande.

Du som antas till kursen ska ha med dig två sånger att arbeta med till första kurstillfället. Det är viktigare att du väljer sånger du verkligen vill sjunga än sånger du tror du klarar av. Du bör dock välja material i en tonart som passar din röst. Arbetet i kursen fokuserar på utmaning och utveckling för varje deltagare individuellt.

Pia Olby är sångerska och frilansande pedagog/sångcoach på olika teatrar. Sedan 1980-talet undervisar hon studenter på Stockholms dramatiska högskola i sång och sånggestaltning. Pias specialitet är att fokusera på och arbeta med det musikaliska och sceniska uttrycket samtidigt - på lika villkor. Hon hjälper deltagarna att höja sitt sångsjälvförtroende så att de vågar lita på och låta det personliga uttrycket ta plats. www.piaolby.se

Plats

Stockholm

Datum

27-29 augusti och 3-5 september 2018

Sista ansökningsdag var 2018-08-12.