Sånggestaltning med Pia Olby

Kursen i sånggestaltning erbjuder professionella skådespelare möjlighet att arbeta med och utveckla sin egen vokala/musikaliska potential och att utmana sig själva.
Varje deltagare utgår från sig själv och sin individuella musikaliska förförståelse. På förmiddagarna arbetar deltagarna med andning och röstuppvärmning och på eftermiddagen ligger tonvikten på att deltagarna sjunger individuellt inför gruppen – vilket innebär att en gemensam tillåtande atmosfär är helt avgörande.

Den som antas till kursen ska ha med sig två sånger att arbeta med till första kurstillfället. Det är viktigare att du väljer sånger du verkligen vill sjunga än sånger du tror du klarar av. Arbetet i kursen fokuserar på utmaning och utveckling för varje deltagare individuellt. Arne Tengstrand medverkar som ackompanjatör under eftermiddagspassen.

Pia Olby är sångerska, pedagog och sångcoach. Hon frilansar som improvisationssångare och sångcoach på olika teatrar samt undervisar studenter på Stockholms dramatiska högskola i sång och sånggestaltning sedan 1980-talet. Pias specialitet är att fokusera på och arbeta med det musikaliska och sceniska uttrycket samtidigt - på lika villkor. Hon hjälper deltagarna att höja deras sångsjälvförtroende så att de vågar lita på och låta det personliga uttrycket ta plats. www.piaolby.se

Plats

Teaterstudio Lederman, Stockholm

Datum

6 dagar, 14-16 och 21-23 september 2016

Sista ansökningsdag var 2016-09-04.