Sånggestaltning

med Pia Olby

TeaterAlliansen, kompetensutveckling, skådespelare

Pia Olby

Kursen i sånggestaltning erbjuder dig möjlighet att ta din vokala- och musikaliska potential ytterligare en nivå genom att utmana dig själv. Varje deltagare utgår från sig själv och sin individuella musikaliska förförståelse. På förmiddagarna arbetar gruppen med uppvärmning och andningsövningar, på eftermiddagen sjunger varje deltagare individuellt inför de andra – vilket innebär att en gemensam tillåtande atmosfär är helt avgörande.

Kursupplägg
10.30-13.00
Uppvärmning, andning, riktning, avspänning och tonbildning i kroppstonsbildningsteknik enligt Nadine George.

14.00 - 16.30
Masterclass med pianist. Deltagarna sjunger sånger enskilt med hela gruppen närvarande.

Deltagare: 8
Kursen görs i samarbete med Dansalliansen och erbjuds därmed både yrkesverksamma skådespelare och dansare.

Förberedelser:
Varje deltagare ska förbereda två sånger. Ta med någon typ av ackompanjemangsutskrift till pianisten, noter eller ackordanalys. Välj gärna sånger utanför din bekvämlighetszon. Vi ska prova, experimentera - inte leverera färdiga resultat.

OBS! Om du antas till kursen och väljer att tacka ja är det viktigt att du kan närvara alla dagar samt att du har tid att förbereda material enligt ovan.

Pia Olby: är sångerska och frilansande pedagog/sångcoach på olika teatrar. Sedan 1980-talet undervisar hon studenter på Stockholms Konstnärliga Högskola i sång och sånggestaltning. Pias specialitet är att fokusera på och arbeta med det musikaliska och sceniska uttrycket samtidigt - på lika villkor. Hon hjälper deltagarna att höja sitt sångsjälvförtroende så att de vågar lita på och låta det personliga uttrycket ta plats. www.piaolby.se

Arne Tengstrand medverkar som ackompanjatör under eftermiddagspassen.

Plats

TeaterAlliansens kurslokal, Kvarnholmsvägen 56, NACKA

Datum

15-17/3 (ons-fre) samt 20-22/3 (mån-ons)
totalt 6 dagar.

Sista ansökningsdag var 2023-02-22.